Zveme vás na konferenci 7 vrchů o tom, jak přinášet Boží požehnání do různých oblastí naší společnosti. Konference se bude konat v Kongresovém centru Brno (BVV) ve dnech 24. a 25. září 2021. 7 vrchů představuje základní oblasti vlivu: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média. Diskuse a přednášky budou na této konferenci více zaměřeny na téma: „Jak přinášet Boží království na vrch podnikání a na vrch politiky “.