První zářijový den, tedy dnešní den slavíme Světový den modliteb za péči o tvorstvo. „Doba stvoření“, k jejímuž slavení vyzval Svatý otec poprvé v roce 2018, potrvá několik týdnů, a to od 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října. Jedná se o dobu, kdy mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za ně a věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem.