Arcidiecézní charita Praha vás srdečně zve na slavnostní mši svatou v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově ulici 22 v neděli 26. září 2021 od 15 hodin. Mši svatou bude celebrovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.