UNITED CITY je název konceptu, který pro letošní rok chystají organizátoři festivalu UNITED. Ve třech městech se uskuteční jednodenní akce s nabídkou různorodého programu. Jeho součástí jsou kromě hudebních vystoupení i semináře, večerní promluvy a nově také krátké přednášky nazvané uniTED. Témata se budou mimo jiných dotýkat změn, které vyvolala pandemie viru covid-19.

UNITED CITY je název konceptu, který pro letošní rok chystají organizátoři festivalu UNITED. Ve třech městech se uskuteční jednodenní akce s nabídkou různorodého programu. Jeho součástí jsou kromě hudebních vystoupení i semináře, večerní promluvy a nově také krátké přednášky nazvané uniTED. Témata se budou mimo jiných dotýkat změn, které vyvolala pandemie viru covid-19.

Mluvené slovo vždy bylo důležitou součástí programu. Letos bude zaznívat ve třech podobách. Vybraní řečníci povedou na začátku akce semináře. Probíraná témata a vedoucí seminářů se pro jednotlivá místa konání liší. „Semináře jsou nedílnou součástí UNITED. Těší nás zájem, který o ně naši účastníci projevují každý rok. Chystáme také témata, která úzce souvisí s prožitým obdobím covidu,“ uvádí Daniela Hurtová, ředitelka festivalu.

Po seminářích bude hlavní pódium patřit novince nazvané uniTED. Ta byla inspirovaná konferencemi TED, které slouží k šíření zajímavých myšlenek a témat. Podstatou je neformálnost, navazování jednotlivých přednášek, časový limit a důraz na přitažlivé podání a srozumitelnost pro posluchače. 

Hlavní promluvy festivalových řečníků pak zazní ve večerním programu. Mezi vystupujícími se představí například Kateřina Lachmanová, Ida Pencová, Anna Janoušková, Tomáš Holub, David Novák, Marek Orko Vácha, Petr Húšť, Ondřej Szturc a jiní.

Projekt UNITED CITY začne ve čtvrtek 19. 8. v plzeňském multifunkčním areálu Škodaland. Následující den se dění přesune zámeckého parku a jeho okolí v Litomyšli. Poslední zastávkou pak bude v sobotu 21. 8. 2021 město Vsetín.

Kromě promluv řečníků, program zahrnuje hudební a taneční vystoupení, duchovní poradenství a modlitební místo organizované hnutím Modlitby 24-7. Prostor bude také pro volnočasové a sportovní aktivity, které budou uzpůsobeny na míru pro každou lokalitu konání. Z hudebníků a kapel vystoupí Martin Smith, Timothy, Adonai, Pavel Helan a další.

Podrobnosti k jednotlivým místům konání a předprodeji vstupenek jsou k dispozici na internetových stránkách www.festivalunited.cz. Aktuality jsou uveřejňovány na profilu sociální sítě Facebook. Akci pořádá zapsaný spolek UNITED 3P, z. s. ve spolupráci s místními církvemi.
 

Další informace:

Web / www.festivalunited.cz

Favebook / www.facebook.com/festivalunited

Instagram /www.instagram.com/festivalunited

YouTube / www.youtube.com/festivalunited

 

Text byl převzat z tiskové zprávy zaslané organizátory akce.