Konference Poslaný je jednodenní formace o službě v duchu nové evangelizace. Proběhne v sobotu 4.9.2021 od 9 hodin. Součástí programu bude mše svatá, modlitba chval, vyučování, workshopy a semináře, inspirace a sdílení, modlitby vyzbrojení Boží mocí, svátost smíření, přímluvné modlitby, možnost individuálních rozhovorů, kavárna a další.