Duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova se konají ve dnech 9.-17.8.2021 v Duchovním centru Vranov u Brna. Hluboké mlčení bude doplněno individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem. Exercicie povedou: P. Martin Sedloň, OMI (etapa 1.: sv. Marek), P. František Honíšek, CM (etapa 2.: sv. Matouš) a P. Tomasz Kazański, SAC (etapa 3.: sv. Lukáš). Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života i kněze.