Květinka Marie Horáková, Ing. Michal Haut, přední floristé z České a Slovenské republiky a farnost Žďár nad Sázavou zvou na ojedinělou květinovou výzdobu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou. Výzdoba baziliky vznikla v rámci floristického semináře vedeného Ing. Michalem Hautem. Výzdobu je možné zhlédnout do 05. září 2021 vždy od 10:00 do 16:00.