Prázdniny mohou být příležitostí se zastavit. Jsme už ve druhé polovině církevního roku a je dobré si připomenout, že ten letošní je zasvěcen svatému Josefovi. Můžete využít srpnové neděle k malým zastavením s vašimi dětmi, zamyslet se nad životem tohoto světce a třeba i získat plnomocné odpustky, jak nás k tomu vybízí náš papež František.

Zdroj: www.flickr.com

Rok svatého Josefa

Papež František nám předkládá pět možností, jak v tomto roce získat plnomocné odpustky. Jejich seznam najdete zde. Nabízím vám k nim na každou neděli jedno zamyšlení či aktivitu, pomocí které je můžete přiblížit svým dětem. Pokud je pro vás téma odpustků těžké a chcete se na povídání o nich připravit, přečtěte si třeba úvahy Vojtěch Kodeta v jeho příspěvku „Odpustky - projev plnosti Otcova milosrdenství”

 

1. týden

Svatý Josef - muž víry

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: modlitbu Otče náš napsanou po větách na proužky papíru

Popis aktivity: Svatý Josef věřil Bohu jako svému Otci. Plnil jeho vůli a stal se pěstounem a opatrovníkem samotného Spasitele. Všechno, co svatý Josef žil a svým životem vyznával, později shrnul jeho Syn Ježíš do modlitby, kterou nám zanechal.

Mladším dětem můžeme modlitbu Otče náš rozstříhat po větách a schovat v domě. Děti proužky s modlitbou hledají a potom ji společně složí.

Modlitbu Otče náš se modlíme velmi často. Možná ji někdy jen tak odříkáme. Pojďme teď společně přemýšlet o jednotlivých větách. Co pro nás znamenají? Jak jim rozumíme?

Můžeme se střídat ve čtení vět. Po přečtení věty kdokoli řekne, co ho napadá, jak tomu rozumí. Pokud chcete, můžete se inspirovat myšlenkami Vojtěcha Kodeta. Doporučuji přečíst si předem jeho zamyšlení nad modlitbou Otče náš.

Pojďme si teď společně připomenout, co z Bible víme o svatém Josefovi. Střídáme se s dětmi a postupně si vyprávíme příběh svaté rodiny a zaměříme se především na postavu Josefa. Teď se vraťme k modlitbě Otče náš. Josef se tuto modlitbu nemodlil, protože ji dal svým učedníkům až Ježíš. Přesto bychom některé věty mohli v jeho životě vidět nebo zaslechnout. Napadá vás které a kdy?

S velkou důvěrou k našemu nebeskému Otci se teď pomodlíme tuto modlitbu, kterou nás naučil Ježíš, na úmysl Svatého otce. Pomodlíme se modlitbu Otče náš. Kéž nás provází přímluva svatého Josefa, abychom měli důvěru ke svému nebeskému Otci, tak jak nám to on sám ukázal ve svém životě.

 

2. týden

Svatý Josef - muž spravedlivý

Zdroj: www.flickr.com

Popis aktivity: V evangeliu je svatý Josef označován za „muže spravedlivého” (Mt 1, 19). Kdo je podle vás spravedlivý člověk? Co je pro vás spravedlnost? Podle věku dětí můžeme otevřít otázku lidské a Boží spravedlnosti.

Získat ctnost spravedlnosti znamená snažit se plnit Boží zákon. Ten zákon však není oko za oko, zub za zub, jak spravedlnost často vnímají lidé. Božím zákonem je zákon milosrdenství. A protože svatý Josef byl člověk spravedlivý a milosrdný, dává nám ho Svatý otec za příklad a chce, abychom se jej snažili svými milosrdnými skutky napodobit. Skutkem milosredenství totiž můžeme také získat v tomto roce odpustky a tím se více přimknout k Bohu.

Povídejme si společně o tom, co je to milosrdenství a jaké milosrdné skutky můžeme udělat. Vzájemně se k nim inspirujme s důvěrou, že žité milosrdenství proměňuje lidská srdce tak, jak to potřebujeme, abychom mohli žít v Boží blízkosti. 

Povídání můžeme uzavřít písní a modlitbou Otče náš.

 

3. týden

Svatý Josef - opatrovník Svaté rodiny

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: svírací špendlík, papír a tužku pro každého

Popis aktivity: Co se vám vybaví, když se řekne svatý Josef? Je to mnoho věcí, ale určitě mezi ně patří také slovo „rodina”. Pojďme se dnes zamyslet nad tou naší rodinou. 

Každému připevníme na záda svíracím špendlíkem prázdný papír a každý dostane také obyčejnou tužku. Naším úkolem bude napsat jednotlivým členům rodiny na záda, co si myslíme, že přináší do naší rodiny dobrého. Tím, co dělá, jak se chová. Nevadí, když se budou věci opakovat. Po uplynutí dostatečného času sundáme papíry ze zad a každý si může přečíst, co mu druzí na záda napsali. Kdo bude chtít, může přečíst zprávu nahlas. Poděkujeme Bohu za každého z nás. 

Naše rodina je velikým darem. Svatý otec chce, abychom v tomto roce Svatého Josefa usilovali o to, aby naše rodina byla opravdovým společenstvím lásky a modlitby. Proto nás vyzývá ke společné modlitbě Růžence. Můžeme tak získat odpustky a být v Boží blízkosti právě tak jako Josef s Marií.

Pomodleme se společně radostný Růženec. Před každým desátkem můžeme prosit či děkovat za naši rodinu a rozjímat tak jednotlivá tajemství.

 

4. týden

Svatý Josef - muž pracující

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: kartičky s příslovími (viz níže)

Popis aktivity: O svatém Josefovi se traduje, že byl poctivý a pracovitý. Proto mám pro vás krátkou aktivitu, která bude tak trochu o práci.

Připravíme si na kartičky přísloví, která mají něco společného s prací. Kdo si přísloví vylosuje, může jej předvádět pantomimicky nebo nakreslit na papír a ostatní hádají, o jaké přísloví se jedná. Když přísloví uhodneme, můžeme si o něm popovídat a vysvětlit si ho. Bez práce nejsou koláče. Práce kvapná, málo platná. Jednou měř a dvakrát řež. Každý dělník má nárok na svou mzdu. Komu se nelení, tomu se zelení. 

Víme, že otázka práce ve světě kolem nás je velmi složitá. Jsou lidé, kteří nemají práci nebo nemohou pracovat. Jsou lidé, kteří jsou vykořisťováni. Tvrdě pracují, ale jejich mzda nestačí na to, aby uživili sebe a své rodiny. Jsou země, kde musejí i děti tvrdě pracovat. Naproti tomu jsou lidé, kteří své práci propadli, práce je pohltila a pro ni nevidí své blízké ani sebe. Jak vidíme, může práce přinášet nemalé starosti. A právě svatý Josef může být naším velkým přímluvcem v otázkách práce. Chce se za nás přimlouvat, aby práce byla zdravou a důležitou součástí našeho života. Abychom pracovali s láskou a poctivě. Abychom svou prací naplňovali ne náš, ale Boží plán s námi. A proto papež František vyhlásil, že odpustky získá ten, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu a do přímluv svatého Josefa. Věří, že práce inspirovaná životem svatého Josefa a posílená jeho přímluvou nás bude držet v Boží blízkosti.

Existuje mnoho modliteb ke svatému Josefovi. Záleží na vás, které budou vaší rodině vyhovovat. Můžete si také vytvořit svou vlastní, kterou si napíšete na kartičku a vystavíte například na vašem rodinném modlitebním místě. Můžete se ji každé ráno modlit společně nebo každý zvlášť, jak jste zvyklí.

 

5. týden

Svatý Josef - muž pronásledovaný

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: Bible, balicí papír nebo karton, psací potřeby, svíce, text litanií ke svatému Josefovi

Popis aktivity: Dnes si přiblížíme část příběhu svaté rodiny, kdy musel Josef s Marií a malým Ježíšem prchnout do Egypta. 

Přečteme si příběh z Bible, s menšími dětmi můžeme použít Bibli obrázkovou. Se staršími dětmi si povídáme o tom, jaké to asi je, když člověk musí odejít do cizí země, když ztrácí svobodu, když ztrácí všechny své pozemské jistoty, když má strach o svůj život… Můžeme se dotknout problematiky pronásledování křesťanů v současnosti apod.

Možná si úplně neumíme představit, co to znamená být na útěku, nemít svobodu. Pojďme nejprve společně děkovat za věci, které jsou pro nás samozřejmostí, ale mnoho lidí je právě pro svou víru, ke které se hlásí, muselo opustit.

Na balicí papír nebo větší karton postavíme doprostřed zapálenou svíci. Postupně můžeme psát věci, které máme a děkovat za ně. Někdo z dospělých za každým díkem připojí prosbu za lidi, kteří toto nemají nebo to museli opustit. Například „Dům” - děkujeme za to, že máme kde bydlet. Prosíme za všechny, kteří museli opustit své domovy. „Kostel” - děkujeme, že můžeme chodit svobodně do kostela. Prosíme za všechny, kteří nesmí navštěvovat své chrámy.

V útěku svaté rodiny do Egypta můžeme vidět obraz toho, jak je Bůh nablízku lidem, kteří jsou v nebezpečí, trpí, utíkají, zakoušejí odmítání a opuštěnost. Proto nabízí papež odpustky, jestliže se pomodlíme litanie ke svatému Josefovi a budeme v nich prosit právě za všechny pronásledované křesťany. Věří totiž, že toto duchovní propojení s našimi pronásledovanými bratry a sestrami naplní naše srdce láskou a milosrdenstvím, které tolik potřebujeme k naší spáse.

Společně se pomodlíme litanie ke svatému Josefovi.