Významnými postavami červencových dnů jsou pro mnohé z nás svatí Cyril a Metoděj. Pojďme s nimi i s našimi dětmi prožít celý tento měsíc a nechme se inspirovat příběhem jejich života, který nás přes tisíc let uchvacuje neskutečnou odvahou a vytrvalostí, bratrskou láskou a hlubokou vírou.

Zdroj: www.flickr.com

Cyril, Metoděj a my.

Tyto aktivity jsou určeny pro rodiny s dětmi a mohou vás provázet celý měsíc červenec. Každou neděli máme možnost si společně uvědomit, čím je pro nás život svatých Cyrila a Metoděje inspirací a posilou.

Na úvod si s dětmi připomeňme, co o těchto bratřích a jejich cestě na Velkou Moravu víme. Se staršími dětmi (přibližně od třinácti let) si můžeme pustit velmi krásně zpracovaný film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů.

 

1. týden

Dva je víc než jeden

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: deka, 10 dřevěných kostek, šátky na zavázání očí, stopky, tužka, papír

Popis aktivity: „Svatí Cyril a Metoděj a celý jejich příběh nám může být v mnohém inspirací. Dnes a celý tento týden budeme přemýšlet nad tím, jaké výhody a nevýhody jim přinesla skutečnost, že byli pro tuto misi vybráni dva.”

„Co myslíte, byla to výhoda nebo nevýhoda? Proč? V čem ano a v čem ne?“ Společně o tom diskutujeme.

„Mám pro Vás jeden úkol, který vyzkoušíme a zjistíme, jestli je pro něj výhodnější pracovat sám a nebo spolupracovat s někým.”

Připravíme si deku a deset dřevěných kostek. Dítě si sedne na deku se zavázanýma očima. Deset kostek rozmístíme rovnoměrně po dece. Dítě má za úkol co nejrychleji kostky najít a postavit z nich komín. Stopujeme čas, kdy se mu to podaří. (U mladších dětí můžeme dát kostek méně). Časy zapisujeme. Jakmile se vystřídají všichni, vyzkoušíme druhou možnost. Stejný úkol budeme plnit ve dvojici, ale nedáme dětem prostor se domluvit předem na nějaké strategii. Znovu stopujeme čas a porovnáváme, co bylo rychlejší a co ne. V případě, že to nebylo rychlejší nebo jen málo, přemýšlíme proč. Co by pomohlo? Hledáme efektivnější způsoby, jak využít toho, že jsme dva, ke spolupráci. Zkoušíme různé návrhy a stopujeme čas. Se staršími dětmi můžeme hledat také efektivní využití práce ve trojici nebo ve skupince. Cílem je dojít ke zkušenosti, že spolupráce může přinášet výhody, ale je potřeba se domlouvat, společně hledat řešení vzniklých situací. Nejde to vždycky samo.

Povídáme si s dětmi o této aktivitě. Jak se vám pracovalo? Bylo lepší pracovat sami nebo ve dvojici či skupince? V čem byly výhody a nevýhody samostatné a skupinové práce? Co vám pomohlo? Vadilo vám něco? Bylo něco obtížné? Měli jste z něčeho radost?

„V životě jsou chvíle, kdy si rádi děláme věci sami a po svém. Někdy je to určitě v pořádku a správně. Jsou ale chvíle, kdy je lepší a výhodnější spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Svatí Cyril a Metoděj nám svým životem ukázali, že díky spolupráci se mohou dít velké věci. Kéž na to myslíme a kéž se za nás právě tito dva bratři přimlouvají ve chvílích, kdy je pro nás těžké s druhými spolupracovat a domlouvat se. Amen.”

2. týden

Každý máme úkol

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: kartičky s úkoly pro jednotlivé členy rodiny

Popis aktivity: „Pro tento týden se můžeme zamyslet nad posláním bratrů ze Soluně. Byli vyslání na dalekou a těžkou cestu a určitě se ne jednou museli ptát, co je jejich úkolem, co po nich Bůh chce. Co myslíte, jaké úkoly, jaké poslání měli tito bratři?”

Povídáme si o jejich poslání šířit víru, Boží slovo, naučit se řeči Slovanů, vytvořit písmo pro jejich řeč, přeložit Bibli a další knihy do jejich řeči…

„Cyril a Metoděj dostali velký úkol. Samozřejmě, že to nevíme úplně přesně, ale můžeme se domnívat, že pro ně nebylo jednoduché ho ihned přijmout. Byl spojený s mnoha překážkami, obavami, velkou nejistotou. Oba bratři se museli naučit mnoho nových věcí, aby tento úkol splnili.”

„Také nás v životě potkávají úkoly, které musíme plnit. Úkoly s překážkami, které je potřeba překonávat. Na tento týden pro vás mám takovou výzvu. Každý dostanete jeden úkol, který mám pro vás připravený, a během tohoto týdne se jej pokusíte splnit.”

Připravíme lístečky s úkoly. Můžeme losovat, ale můžeme mít také připravené úkoly přímo na míru každému dítěti tak, aby vycházely z toho, co dítě umí, ale zároveň jej v něčem posunuly. Např. Upeč pro naši rodinu buchtu podle nového receptu, který si najdeš. Rozdělej oheň a uvař pro nás polévku. Napiš dopis babičce a dědečkovi a zanes ho na poštu. Nachystej někomu z rodiny snídani do postele. 

„Každý den před nás staví nové výzvy a nové úkoly. Některé si vybíráme sami a některé prostě jen přijdou a čekají, až je splníme. Kéž nás svatí Cyril a Metoděj provázejí svým příkladem a svou přímluvou, abychom dokázali své úkoly plnit poctivě a s odhodláním. Amen.”

3. týden

V odlišnosti je síla

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: velký papír nebo karton, pastelky

Popis aktivity: „Cyril a Metoděj byli bratři jako jiní. V mnohém stejní a v mnohém naprosto odlišní. Metoděj byl starší a měl výborné právnické a organizační schopnosti. Také jako místodržitel spravoval jednu slovanskou provincii v Byzantské říši. Konstantin byl mladší, ale velmi nadaný v jazycích a uměl dobře mluvit a vést učené diskuse. Oba bratři měli velmi hlubokou víru.”

„Podobně je to také s námi. V mnohém jsme stejní a v mnohém se lišíme.”

Společně přemýšlíme nad tím, v čem jsou dobré naše shody a rozdíly a jaké problémy to naopak přináší. Co nám pomáhá k přijímání našich odlišností? Kdy může být v odlišnosti síla? 

„Tušíme, že odlišnosti nám mnohdy přinášejí nedorozumění a těžkosti, ale když si je uvědomíme a pracujeme s nimi, mohou nám začít přinášet také své výhody. Pojďme se teď podívat, jak na tom jsme v naší rodině. V čem jsme si podobní a v čem naopak velmi odlišní. Jak se v našich odlišnostech můžeme doplňovat.”

Nakreslíme si na větší papír obrys postavy a k jejím jednotlivým částem budeme zapisovat různé vlastnosti, charakteristiky a dovednosti a jména těch, kteří je mají. Např. “oko” - vidí potřebné a pomáhá, “ucho” - umí dobře naslouchat, “noha” - umí rychle běhat nebo naopak má rád pomalé tempo, “ruka” - vyrábění, “břicho” - umí dobře vařit, “pusa” - rád si povídá nebo naopak moc nemluví. Jakmile zachytíme všechny své nápady, můžeme si zkusit o obrázku povídat. Umíme všichni to stejné? Jsme stejní? Jak konkrétně v naší rodině využíváme naše odlišnosti? V čem jsou pro nás výhodou? Kdy je to pro nás těžké? Co s tím můžeme dělat?

Vyjadřujeme vděčnost za to, jak si můžeme díky odlišnostem navzájem sloužit (někdo dobře vaří, někdo umí opravit kolo…), ale také si můžeme povídat o odlišnostech, které nás trápí (někdo má rád výlety, ale jiný je raději doma, jeden je rychlý a druhý pomalý, někdo má rád akční filmy a jiný spíše pohádky.)

„Ač jsme jedna rodina a v mnohém jsme si podobní, máme také mnoho odlišností. Kéž nás svatí Cyril a Metoděj provázejí svou přímluvou, abychom v našich rozdílech vnímali sílu a přednost a dokázali přijmout a proměnit věci, které nás od sebe vzdalují. Amen.”

 

4. týden

Být hodný následování

Zdroj: www.flickr.com

Potřebujeme: obrázky svatých Cyrila a Metoděje pro každého, tužky

Popis aktivity: „Cyril a Metoděj žili před více než tisíci lety a přesto si dodnes o nich vyprávíme a jejich dílo si připomínáme. Přijali úkol, který jim byl svěřený a se vší zodpovědností a odhodláním za ním šli. Osobním příkladem ukázali, že spolupráce a také přijetí druhého i s jeho odlišnostmi má smysl a velký význam. Měli mnoho žáků, kteří je odhodlaně následovali a přestože byli po jejich smrti násilím vyhnáni, nebo možná právě proto, šířili víru ve slovanském jazyce dále do východní Evropy.”

„Asi se shodneme na tom, že Cyril a Metoděj jsou rozhodně hodni následování. Mohou nám být v mnohém příkladem. Každý z nás si nyní může vzít obrázek svatých Cyrila a Metoděje a na druhou stranu si napsat to, v čem konkrétně byste chtěli tyto bratry ze Soluně následovat. Čím vám jsou vzorem.”

Můžeme pustit hudbu jako podkres a dát všem chvíli prostor se zamyslet. Ve společné modlitbě pak můžeme prosit svaté Cyrila a Metoděje o přímluvu, abychom je dokázali v konkrétních věcech následovat.