U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Pro získání odpustků stačí strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci.