Teplé letní počasí doslova vybízí k cestování. Co takhle toto volání vyslyšet a udělat si radost krásným jednodenním výletem? Nabízím tip pro milovníky architektury a historie, které však svojí atmosférou jistě okouzlí i nezaujatého návštěvníka. Už jste někdy byli na Kuksu?

https://hradec.rozhlas.cz/kuks-dostane-pamatkarskeho-oscara-je-poprve-co-grand-prix-ziskal-cesky-projekt-6118049

Jednou z nejschůdnějších variant, jak se k hospitálu Kuks dostat, je zvolit cestu vlakem. Zastávka se nachází na dohled od areálu a z Pardubic, velkého českého železničního uzlu, to sem trvá něco přes hodinu. Architektonický skvost leží v Trutnovském okrese kousek od malé vesničky se stejným názvem.

Po příjezdu na místo na vás čeká krásná podívaná. Celé místo je zasazené v malebné krajině v údolí Labe, stráně kolem pokrývají lesy a z areálu hospitálu je vidět české nejvyšší pohoří Krkonoše. Právě tuto malebnou krajinu si jako své letní sídlo vybral na přelomu 17. a 18. století hrabě František Antonín Špork. Tehdy se začíná psát historie Kuksu, který se díky tomuto hraběti stal perlou tehdejšího barokního umění. Na začátku všeho stálo přání hraběte nechat zde postavit lázně a domov pro přestárlé veterány z okolí.

Posléze zde vyrostl kostel, který se stal hraběti i místem věčného odpočinku, a hospitál a k němu přilehlá zahrada. Místo je ale slavné také kvůli sochám barokního umělce Matyáše Bernarda Brauna. Jeho plastiky Ctností a Neřestí stojí na terase před Hospitálem. Soch je čtyřiadvacet. Na jedné straně stojí například znázornění víry, naděje, lásky, trpělivosti, moudrosti nebo statečnosti. Na straně druhé pýcha, lakomství, pomluva, podvod či závist. Sochy ctností stojí na levé straně, neřesti na pravé. Uprostřed nechal Špork vyobrazit osm evangelijních blahoslavenství. Ducha baroka značí i dvě sochy andělů. U neřestí stojí anděl žalostné smrti, u cností anděl blažené smrti. 

Od roku 1743 až do druhé světové války Hospitál spravovali milosrdní bratři. Již v barokních dobách zde zřídili klášterní apatiku. Právě s lékárenstvím je místo neodmyslitelně spjaté. Pokročme však v historii o pořádný kus dopředu. V roce 1958 byl objekt vyhlášen národní kulturní památkou. Kvůli tehdejší ideologii ovšem jako „Státní zámek Kuks“. Dlouho plánované zásadní opravy a rekonstrukce se areál dočkal až v roce 2010 a od března 2015, kdy opravy skončily, mohou návštěvníci obdivovat tuto památku již nově zrestaurovanou.

https://www.irozhlas.cz/regiony/kuks-se-docka-dlouho-planovane-obnovy-stavbari-dorazi-v-cervnu_201305291434_kwinklerova

Areál Kuksu nabízí dva prohlídkové okruhy. První z nich zahrnuje obrazárnu, představuje životní příběh Františka Antonína Šporka, Kostel Nejsvětější Trojice, barokní lékárnu U Granátového jablka a prohlídku uzavírají známé sochy Matyáše Bernarda Brauna. Druhý zavede návštěvníky k hrobce zakladatele hospitálu ve zdejším kostele. V areálu můžete navštívit také dvě samostatné expozice, a to „Kouzlo apatyky“, která přibližuje historii lékáren, a druhou s názvem „Z Apatyky do fabriky“ o historii výroby léků.

Za zmínku stojí i nejbližší přilehlé okolí, jmenovitě Nový les, který je jakousi prodlouženou rukou Kuksu. Je tomu tak díky unikátním plastikám „českého Michelangela“, tedy již zmíněného sochaře Matyáše Brauna. Toto jeho dílo představuje ukázku špičkového barokního sochařství ve volné krajině. Příběh Nového lesa začíná rokem 1717, kdy František Antonín Špork toto území koupil a připojil ke svému panství. Původním plánem bylo ve spolupráci s jezuity z nedaleké Žirče vybudovat v areálu křížovou cestu. Z návrhu nakonec sešlo a Špork pověřil Brauna ztvárněním dnes známých plastik. Ústředním reliéfem je Narození Páně a Příjezd Tří králů, což dalo celému lesnímu skvostu název Braunův betlém. Dále zde autor zvěčnil i výjevy některých svatých, například svatého Jana Křtitele, Máří Magdalenu či svatého Jeronýma. 

https://region.rozhlas.cz/braunuv-betlem-v-novem-lese-u-kuksu-je-velkolepe-barokni-divadlo-prestavuje-dilo-8157451

 

Pokud vás tedy láká barokní architektura, krása přírody, nebo jenom slunečné léto, nechte se inspirovat a až budete při plánech na výlet jezdit prstem po mapě, zkuste ho zabodnout právě u Kuksu.