Dokument zabývající se slavením Světového dne mládeže na diecézní úrovni se věnuje historii, současnosti, budoucnosti tohoto dne. Zdůrazňuje, že má význam nejen pro mládež, ale také pro celé církevní společenství. Čtvrtá část tohoto dokumentu obsahuje základní hlediska spojená se Dnem mládeže, který má být svátkem víry, poutní a misijní zkušeností, příležitostí k rozlišení duchovního povolání a pobídkou ke svatosti a má přispět k zakoušení církve.