Ve čtvrtek 6. 5. 2021 se uskuteční Konference o mládeži, jejímž posláním je setkávání lidí, kteří s mládeží pracují nebo pracovat chtějí. Letošní ročník, jehož téma nese název Mladí v dnešním světě, se uskuteční v online podobě, můžete se tedy ke konferenci připojit i vy ze svých domovů. Přednášející budou odborníci z řad psychologů, pracovníků s mládeží nebo specialistů na online prostředí.

Konference o mládeži se koná přibližně jednou za dva roky. První byla uspořádána na popud arcibiskupa Jana Graubnera v roce 1995. Jedná se o pracovní a přátelské setkání těch, kteří se různým způsobem - podle svého charismatu - účastní poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím. Zváni jsou zástupci diecézních center pro mládež, diecézních center života mládeže, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol, vysokoškolské pastorace a občanských sdružení pracujících na principech křesťanské víry.

Konference je setkáním o pastoraci mládeže na nejvyšší úrovni, protože jsou přítomni lidé s jistou vizí, jistým nadhledem a zároveň s praktickou zkušeností. Konference umožňuje hlubší reflexi služby církve mladým lidem a teoretické úvahy, které se mohou stát inspirací.

Konference přispívá ke spolupráci na konkrétních projektech a umožňuje společně hledat způsoby, jak předávat evangelium. Konference umožňuje poznávat hlouběji problémy a potřeby světa mládeže.

Účastníci konference si budou moci poslechnout přednášky, zapojit se do ZOOM diskusních skupinek a po celou dobu konference také přednášejícím posílat své připomínky nebo dotazy, a to prostřednictvím aplikace sli.do s kódem #423382. Celou konferenci pak zakončí společná modlitba chval.

 

Program konference - 6. 5. 2021

14.00 - zahájení konference (live)

14.15 - P. ThLic. Josef Prokeš - Jak více využít možností online prostoru k evangelizaci, společenství a vzdělávání (live)

15.00 - Ing. Aleš Sedláček - Jak spojit digitální svět s reálným, jak se vrátit ze života on-line k reálnému životu (live)

15.45 - představení projektů pro mládež (live)

16.15 - doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. - Rozdíl v dialogu video konference versus dialog ve skupině tváří v tvář (live)

17.00 - anketa mladých - Jak mladí, rodiče, vychovatelé či kněží prožívají současnou situaci

18:00 - diskuzní skupinky (ZOOM)

18:00 - panelová diskuze s dotazy publika (live)

    • P. Mgr. Kamil Strak - slouží jako kněz 16 let, pracoval na středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Nyní slouží na Sekci pro mládež při ČBK. Jeho heslo: "Nikdy to nevzdávej!"

    • Mgr. et Mgr. Aneta Hrabovská - Psycholožka, speciální pedagožka, pracuje ve středisku výchovné péče v Brně jako speciální pedagožka - etopedka a v soukromé dětské poradně jako psycholožka.

    • Dominik Mazel - Pracovník Diecézního centra mládeže v Brně a student Sociální pedagogiky se zaměřením na volný čas, spolurealizátor projektu GOODWAYS, jeho heslo: "Je lepší jít sám, než s davem, který jde špatným směrem."

19.20 - výstupy z neveřejných diskuzních skupinek (live)

19.40 - slovo otce biskupa Pavla Posáda

19.45 - shrnutí a závěr

20.00 - chvály a závěrečná modlitba - Chvály 4G  (live)

 

Živý stream budete moct sledovat na webu konference, na Youtube a na signaly.cz/tv/kom. Veškeré další informace najdete na webu www.konferenceomladezi.cz