Minulou neděli jsme si připomněli události Letnic. Seslání Ducha svatého. Pojďme s Duchem svatým a v Duchu svatém prožít celý měsíc červen. Přibližme dětem jeho každodenní přítomnost v životě člověka a prožijme jeho vanutí v naší rodině. Zdrojem k vytvoření těchto aktivit byla videa bratrů premonstrátů z Želivi, kteří letos připravili svatodušní novénu formou krátkých, ale velmi podnětných zamyšlení. S jejich laskavým svolením jsem některá z nich přepracovala právě pro použití rodin s dětmi.

Zdroj: www.flickr.com

 

Duch svatý, pramen života.

 

Tako aktivita je určena pro rodiny s dětmi a může vás provázet celý měsíc červen. Každou neděli si můžeme společně uvědomit, jakým způsobem působí Duch svatý v našem životě. Poznáme jej jako Ducha Síly, Lásky, Pravdy a Jednoty.

Na úvod si můžeme připomenout události Letnic a také skutečnost, že Ducha svatého přijal každý z nás už ve svátosti křtu. V každém z nás tedy Duch svatý přebývá a záleží jen na nás, jaký prostor mu ve svém životě dáme.

 

1. červnová neděle Duch svatý - Duch Síly

Zdroj: www.flickr.com

 

Potřebujeme: lampičku, svíci

Popis aktivity: „V našem životě se často setkáváme s různými překážkami, které musíme překonávat. Zažíváme těžkosti, jsme nemocní, bojujeme se svým strachem, leností a jinými slabostmi. Překonání těchto překážek vyžaduje naši sílu, naše odhodlání. Ale nejen v těžkostech potřebujeme dostatek síly. Také, když chceme dělat hezké věci, prokázat druhému službu, udělat někomu radost, také tam potřebujme mít sílu pro tyto skutky lásky."

Vezmeme do ruky lampičku a náhradní žárovku a ukážeme si následující přirovnání.

„Možná jste si všimli, že někdy jdou věci snadno a jindy se trápíme, snažíme se, ale jako bychom byli bez energie.

Je to podobné jako s touto lampičkou. Mačkáme vypínač, ale ona nesvítí. Říkáme si, že má asi špatnou žárovku, proto ji vyměníme, ale zase nesvítí, zkusíme tedy další a další a pořád nic. Dokud si neuvědomíme, že lampička je naprosto v pořádku, jen jsme ji nezapnuli do elektřiny. Nenapojili jsme ji na zdroj.

Stejné je to s námi. Dokud všechno v životě nebudeme dělat s napojením na Ducha svatého, který je Duchem Síly, a budeme věci dělat jen ze svých sil, pak budeme jako ta lampička, která není zapojená v zásuvce. Budeme se velmi snažit, bude nás to stát mnoho sil, ale výsledek se nedostaví."

Zapálíme svíci ke krátké modlitbě.

„Duchu svatý, Duchu Síly, pomoz nám, abychom s tvou pomocí dokázali překonávat naše těžkosti, naše slabosti, ale také tvořit krásné věci a šířit tak Boží království v nás i v našem okolí. Amen."

Video ke shlédnutí zde.

 

 

2. červnová neděle Duch svatý - Duch Lásky

Zdroj: www.flickr.com

 

Potřebujeme: čas na výlet :-)

Popis aktivity: žeme si udělat výlet na nějaký kopec nebo rozhlednu, vylézt na kostelní věž.

„Někdy je nám s druhými dobře, máme je rádi, ale jindy zažíváme těžkosti. Někdo nám ublíží, zlobíme se na něj nebo naopak my se nechováme k druhým tak, jak bychom měli. Ve chvílích, kdy se zlobíme nebo jsme hodně smutní, protože nám někdo ublížil, je to jako když stojíme dole pod kopcem nebo pod rozhlednou. Stojíme dole a mračíme se na celý svět. Jsme zahleděni sami do sebe, do svého trápení a nechceme zvednout hlavu, natož někam lézt.

Rozhledna nás zve nahoru, říká, vystoupej nahoru, neboj se té námahy, protože když ji podstoupíš, otevře se Ti nádherný pohled. Je to pohled, který dává Duch Lásky. Když se na druhé lidi díváme skrze Ducha Lásky, dokážeme vidět situace jinak. Dokážeme odpustit, dokážeme přiznat svoji chybu. 

Spolupracovat s Duchem Lásky je pro nás často obtížné, vyžaduje to totiž námahu stejně jako vystoupat na velký kopec nebo rozhlednu. Ale stojí to za to."

Spojíme se za ruce ke krátké modlitbě.

„Duchu svatý, Duchu Lásky, pomoz nám, abychom nezůstávali uzavření do svých zranění a ublížení, abychom dokázali vyjít sami ze sebe, ze svých zranění a odpouštět. Pomoz nám, abychom nehledali chyby vždy jen u druhých, ale svá vlastní provinění dokázali přiznat."

Video ke shlédnutí zde.

 

3. červnová neděle Duch svatý - Duch Pravdy

Zdroj: www.flickr.com

 

Potřebujeme: čaj nebo dětskou kávu, kostky cukru, svíci.

Popis aktivity: „Někdy musíme v životě dělat různá rozhodnutí. Zkoumáme, co je dobré a co ne. Někdo nám říká, tohle dělej, a druhý nás zrazuje, tohle nedělej. A my se často ptáme, co je dobré, kdo má pravdu, kde je pravda? Když děláme správná rozhodnutí, cítíme se šťastní a spokojení. Když uděláme špatné rozhodnutí, prožíváme nepříjemné pocity. Může to být zklamání, pocit provinění, zloba."

Vezmeme šálek s uvařenou kávou a spolu s dětmi názorně předvádíme.

„Je to jako s touto kávou. Když ji zkusíme, zdá se nám hořká. Přemýšlíme, co s tím a tak přidáme kostku cukru. Zkusíme a stále je hořká. Teprve když kávu zamícháme, stane se sladkou. 

Stejně tak je to s Duchem svatým - Duchem Pravdy. Každý z nás jej dostal do svého života při křtu svatém. Každý z nás má v sobě Ducha Pravdy, který nám chce pomáhat v našich rozhodnutích. Ale je to jako s tou kostkou cukru. Dokud kávu nezamícháme, cukr jí nemůže propůjčit svou sladkost. Duch svatý je v každém z nás, ale my mu musíme chtít naslouchat a chtít slyšet jeho hlas v nás. Musíme promíchat náš život s Duchem svatým. Jen tehdy budeme kráčet za tím správným cílem, ke skutečnému štěstí, k Ježíši."

Spojíme se ke krátké modlitbě.

„Duchu svatý, Duchu Pravdy, pomoz nám, abychom správně rozlišovali, co je dobré a co zlé, co je hřích a co je ctnost. Veď nás, abychom neztráceli chuť v hledání cesty k Tobě."

Video ke shlédnutí zde.


4. červnová neděle Duch svatý - Duch Jednoty

Zdroj: www.flickr.com

 

Potřebujeme: puzzle, které jsme schopni celé nebo alespoň kousek složit, svíce.

Popis aktivity: „Víte, kolik lidí žije na světě? Je to asi 7,7 miliard. To je opravdu hodně, že? Jsme všichni stejní? Je to až neuvěřitelné, ale každý jsme úplně jiný. Neexistují dva stejní lidé. Někdo je vysoký, někdo malý, někdo je rychlý, jiný pomalý, někdo umí krásně zpívat, jiný dobře počítat. Napadají vás další věci, ve kterých se můžeme lišit? Proč je dobré, že jsme různí? Kdy nám ale může být naše odlišnost na překážku?

Jsou chvíle, kdy je těžké se domluvit. Jdeme na procházku, někdo chce jít rychle a někdo pomalu. Máme společný pokoj a někdo chce svítit a číst si a jiný už by potřeboval tmu, protože chce spát. Někdo chce vydělat hodně peněz, a proto nechává kácet příliš mnoho stromů, jiný chce chránit přírodu a proti přílišnému kácení bojuje. Napadají vás další situace, ve kterých lidé narážejí na své odlišnosti a je pro ně těžké se dohodnout?"

Vezmeme puzzle a názorně předvádíme.

„Je to jako když skládáme puzzle. Vysypeme na stůl všechny dílky a vidíme, že každý je opravdu jiný. Když jsou jen tak rozházené, nevytvoří žádný krásný obraz. Dá spoustu práce, než díly správně poskládáme a najdeme jejich místo.

A přesně v tom nám pomáhá Duch svatý - Duch Jednoty. On nám totiž pomáhá se domlouvat a hledat společná řešení, pomáhá nám se spojovat a díky němu může vznikat nádherný obraz, nádherné společné dílo."

Zapálíme svíci ke krátké modlitbě.

„Duchu svatý, Duchu Jednoty, pomoz nám, abychom trpělivě hledali cestu jedni k druhým, abychom se tady na světě snažili vytvářet společný obraz společné dílo. Pomoz nám, abychom hledali, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje."

Video ke shlédnutí zde.

 

Děkujeme bratrům z kláštera v Želivě za možnost sdílet jejich náměty k zamyšlení. Všechna videa můžete shlédnout zde.