Síla může mít spoustu podob. Může to být síla fyzická, psychická, duchovní, někdo má silnou vůli, někdo dokáže být silný v těžkých chvílích. A u někoho se síla projevuje ještě úplně jiným způsobem. Jak se ale liší síla fyzická od té psychické nebo duchovní? A je nějaký rozdíl v tom, jak je mohu využívat, nebo naopak zneužívat? V následujícím článku se budeme zamýšlet nad dalším darem Ducha Svatého - nad darem síly. Předešlé články z této série najdete na tomto odkazu.

Zdroj: unsplash.com

Nedávno se mi podařilo strhnout závit na kole auta. Vyměňoval jsem si svépomocí zimní pneumatiky za letní, protože jsem kvůli tomu nechtěl jezdit zbytečně do servisu, když by to měl zvládnout chlap sám. Jenže jsem byl ze starších aut zvyklý, že tam člověk utahoval šrouby na doraz, aby se kolo neuvolnilo. A tak jsem tímto způsobem dotahoval šrouby i na novém autě.

Zabíral jsem, zabíral, až najednou šroub povolil a začal se protáčet. Nešlo ho už utáhnout ani vytáhnout. Pátral jsem na internetu, oč se jedná, a zjistil jsem, že každé auto má svůj předepsaný utahovací moment šroubů kol, kolem 100 Nm, který je třeba dodržovat, aby se něco podobného nestávalo. Vůbec jsem o tom nevěděl a neznal jsem ani potřebný nástroj, tzv. „momentový klíč“.

Na tomto klíči si nastavíte požadovanou hodnotu síly, a když jí při dotahování dosáhnete, cvaknutí vám dá vědět, že to je to správné dotažení. Můj stržený závit mi museli nakonec opravit v servisu výměnou celého náboje kola včetně nových šroubů. Naštěstí šlo jen o jedno kolo. Drahá výměna, ale cenná zkušenost. Pomohlo mi to přemýšlet, že ne vždy bychom měli používat maximální sílu, ale že někdy bychom měli použít sílu přiměřeným způsobem nebo, jak se říká, „s citem“.

Možná, že tady už můžeme vnímat, proč je síla dalším z darů Ducha Svatého. Sílu se totiž potřebujeme naučit používat, aby nebyla k něčí škodě, ale ku prospěchu nás i druhých.

Víme, že síla je vzájemným působením těles nebo polí. Často potřebujeme něco zvednout, potlačit, otočit, zažíváme třeba i nemilosrdnou sílu země při gravitaci, dalo by se zkrátka říct, že bez síly by nás mnoho věcí převálcovalo nebo bychom něco vůbec nebyli schopni udělat. Síla je často klíčem k úspěchu sportovců, aby podali co nejlepší výkony. Síla není jen ta fyzická jako třeba svaly, ale existuje také vnitřní síla, kdy např. musíme něco „překousnout“, vydržet či překonat.

Síla nám tedy může dělat dobrou službu, ale nesprávným používáním může nás či druhé i ničit.

Co to vlastně znamená zneužít sílu? Napadají mě například války, nepřiměřená obrana či pomsta, využití vlastní převahy pro zastrašení druhého, situace, kdy někoho k něčemu donutím, apod. Čím víc je člověk silnější nebo můžeme říci i mocnější (má větší vliv), tím více se potřebuje naučit ovládat a kultivovat svou sílu, aby byla skutečně prospěšná, a ne nástrojem zla.

Třeba takový slavný český zápasník Karlos Vémola, kterému se přezdívá „Terminátor“, nechodí jen tak po ulicích a nemlátí náhodně lidi, přestože jeho svaly vypovídají o tom, že v ringu dokáže dát pěkně tvrdou ránu, a je známý tím, že vyhrál několik titulů v bojových uměních.

Je třeba naučit se svou sílu vhodně zapínat, vypínat a přiměřeně používat.

Kdybyste se zeptali sami sebe, myslíte si, že jste slabí nebo silní? Možná, jak v čem, řeknete. Je dobrým zjištěním, že například tu fyzickou sílu můžeme postupně zlepšovat. Každý, kdo někdy trénoval, by to mohl potvrdit. Přece jen ale i ta fyzická síla bývá omezená alespoň časem. Někdo třeba vydrží pod vodou na jeden nádech až 24 min a 33 s (aktuálně čtyřiapadesátiletý chorvatský potápěč Budimir Buda Šobat)[1], což je opravdu neuvěřitelné, ale žádný člověk nedokáže pod vodou vydržet stále. V běhu nebo cyklozávodech či jiných výkonnostních disciplínách je tomu stejně. Po čase se i nejlépe trénované tělo unaví. Dojdou mu síly.

Dá se tedy někde najít síla, která by byla nevyčerpatelná?

Kdo věří v Boha, může tento nevyčerpatelný zdroj síly najít. Když vzpomeneme na apoštola Petra, tak Ježíš si ho nevybral za hlavu církve proto, že by byl nejlepší a nejsilnější, vždyť Petr třikrát ze strachu zapřel, že Ježíše vůbec zná, a to s ním byl tři roky a patřil mezi jeho nejbližší. Ježíš si vybral Šimona, jak se tehdy jmenoval, i přes jeho slabosti, protože viděl, že na této slabosti může postavit svou sílu. Že to bude člověk pokorný, jak to i Šimon vyznal, že je člověk hříšný (srov. Lk 5,8), který se nestane pyšným, protože uvidí, čeho je schopen sám v sobě, jak je slabý bez Boha. A proto mu Ježíš změní jméno: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ (Mt 16,18) Z Šimona učiní skálu Pán, Boží síla. A tak to bývá i v našem životě, že když stavíme sami na sobě, na svých schopnostech, kvalitách, na své síle, tak to mnohdy dlouho nevydrží. Zatímco když svěřujeme svou nedostatečnost do Božích rukou, pak můžeme i my pocítit, jak tato slova říká Pán i nám: „Ty jsi Petr – Skála…“ Jsi skála, protože tě drží má síla.

Podobně je to vyjádřeno i třeba v podobenství o dvou stavitelích, jak jeden stavěl svůj blahobyt, svůj vysněný život na písku, a druhý na skále. Potom přišla vichřice a povodeň. Čí stavba vydržela, je nám, myslím, jasné (srov. Mt 7,24-27). Je třeba vědět, na čem stavím ve svém životě já. Na jakou sílu se spoléhám. Protože to potom určuje celý můj život.

Mohli bychom říci, že zemská gravitace nás přitahuje k tomu pozemskému, zatímco Boží gravitace nás táhne k tomu, co je duchovní, co je božské.

Neměli bychom tedy spoléhat jenom anebo příliš mnoho na své vlastní síly, i když jsme je povinni využívat, ve smyslu: Člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Boží síla je totiž silnější než jakékoliv naše schopnosti a možnosti. Uveďme jen pár citátů z Písma svatého pro ilustraci Boží síly:

„Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Flp 4,13)

„Slabá Boží věc je silnější než lidé.“ (1 Kor 1,25)

„Bůh si vyvolil, co je slabé.“ (1 Kor 1,27)

„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky, praví Pán.“ (Mt 10,16)

„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (2 Kor 12,9)

„Když jsem slabý, tehdy jsem silný.“ (2 Kor 12,10)

„Netěší ho síla koně, nemá zalíbení ve svalech muže.“ (Žl 147,10)

 

Pod vedením Ducha Svatého se tedy učíme vnímat tuto Boží sílu, která nás utváří, a spolupracovat s ní. Pěkně je to vyjádřeno i v příběhu, kde se vypráví: Tatínek pozoroval svého malého chlapce, který se snažil vší silou odsunout velmi těžký květináč s květinami. Dítě se namáhalo, supělo, rudlo, ale nepodařilo se mu květináč posunout ani o jeden milimetr. „Použil jsi opravdu všechny své síly?“ zeptal se ho tatínek. „Ano,“ odpověděl chlapec. „Ale ne, to víš, že ne," odpověděl mu táta, „ty jsi mě totiž nepoprosil, abych ti pomohl.“[2]

O dar síly, který bychom vhodně používali, potřebujeme s důvěrou prosit v modlitbě Ducha svatého. Jenom tak se můžeme stát vnitřně silnými zvláště pro chvíle, kdy nám fyzická síla nepomůže. Např. nějaká těžká životní událost, ztráta blízkého člověka, nemoc, krize víry, a jiné věci, ve kterých se odehrává zápas o sílu v našem srdci.

Pěkné svědectví o této vnitřní síle řekl papež František v roce 2005 ještě jako kardinál a arcibiskup Bergoglio v Buenos Aires o papeži Janu Pavlu II.:

„Osobní celistvost Jana Pavla II. vyplývala z každodenní mnohahodinové adorace, ve které se dával utvářet Boží silou. Tuto koherenci nelze koupit nebo nastudovat; je nutno ji pěstovat v srdci prostřednictvím adorace.“

Nakonec mě napadly i epizody mé oblíbené série Star Wars. Děj těchto celovečerních filmů provází tajemná moc síly, která se střetává v zápase dobra a zla. Mladý učedník, neboli padawan, se pod dohledem mistra (zkušeného rytíře Jedi) učí používat schopnosti síly k dobrému. Je však lákán temnou stranou síly k jejímu zneužití. V těchto filmech jsem našel hodně takových přirovnání k něčemu podobnému, co prožíváme ve svých životech i my, a zvláště v životě duchovním.

Zakončil bych citátem o. Vojtěcha Kodeta, abychom se snažili dobře rozlišovat naše síly ve světle Ducha Svatého: „Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti, buď to není úkol pro mne, anebo mám počítat s pomocí shůry.“[3]

 

Autorem je  P. Tomáš Žižkovský, kaplan v Diecézním centru života mládeže Mamre.
 


[1]https://www.novinky.cz/muzi/clanek/potapec-zustal-na-jeden-nadech-pod-vodou-rekordni-dobu-pomahaji-mu-i-krece-40355514

[2]https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/pouzit-vsechny-sve-sily

[3]https://www.pastorace.cz/Denni-citat/Jestlize-nejaky-ukol-presahuje-me-schopnosti.html