Už je to tu zase! Tipy z českých nakladatelství, kterými knížkami můžete obohatit nadcházející dny. Tentokrát se jich hodně dotýká psychologie, ať už nabízejí pomoc, nebo přibližují život osobnosti oboru. Arcibiskup Jan Graubner napsal knihu o svém prožívání onemocnění koronavirem. Jeho zkušenosti se mohou hodit i očkovaným, mají obecnější platnost. A pokud si myslíte, že veselá mysl, půl zdraví, tak si ověřte, že vám neuteklo nic z Tisíckráte.

 

Zdroj: tisickrate.cz

 

Cesta

 

Felix Kulpa: Tisíckráte 

 


Nikdo jim prý nepíše, co mají diktovat. A tak proměnili výhru ceny Magnesia Litera Blog roku a z těch nejúspěšnějších článků na svém webu Tisíckráte nadiktovali knihu. Zasvěcení jistě ví, že se jedná o kolektiv autorů píšících pod pseudonymem Felix Kulpa. 

 

Jak sami autoři říkají, kniha by neměla chybět v knihovničce žádného správného katolíka a jako taková má ambice doplnit trojici Bible – katechismus – Tisíckráte. Je určena (nejen) tradičním katolíkům, kterým jen tak něco není svaté a hledají odpovědi na otázky týkající se života v církvi. Na své si však přijdou i konvertité, kteří jsou si v církevních otázkách možná ještě trochu nejistí. Překvapivě je kniha vhodná i pro ateisty, neboť může poodhalit šokující fakta o katolících. A totiž, že jsou to také „jen“ lidé a navíc si sami ze sebe dokáží dělat legraci. Nebo alespoň někteří z nich.


Také jste si všimli, že je u biskupa vždy nejdelší fronta na přijímání? Zaznamenali jste, že stávka kněží probíhá opakovaně každým rokem na Velký pátek?  Zajímá Vás, která osobnost je horkým aspirantem na svatořečení? Jak je to ve skutečnosti s trapisty či pastýřskými listy? Proč nemůže jít do vysílání Výměna farářů? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více najdete v této jedinečné publikaci.


Kniha je to pestrá, jako život katolíka sám. Předmluvou vás provede člověk, který je velmi pro humor. Po poctivém projití textů z liturgického roku je čtenáři nabídnuto poodhalit roucho sutany a dozvědět se pikanterie ze života kněží. Vzhledem k tomu, že kniha vychází v pandemii, není možné opominout oddíl Církev v čase corony a závěrem je možno začíst se do textů, které obdržely nejvíce lajků. Atmosféru hutných textů sugestivně podtrhují fotografie z portálu Člověk a víra. Pokud tedy máte rádi laskavý humor a zajímá vás, jakou podobu může mít církevní satira, Tisíckráte je jasnou volbou! Jednoduše proto, že jestli to není pravda, je to alespoň dobře vymyšleno!

 

https://cestabrno.cz/nove-vydano/857-tisickrate-kulpa-felix.html

Tereza Pospíšilová

 

Anna Vejmělková: Kapky z nebe

 

 

V kapkách nenajdete složité myšlenky ani neuvěřitelné příběhy. Kapky vypráví o situacích, které zná každé dítě i dospělý. O tom, když je život prima, když zjistíme, že kamarád možná nebyl úplně kamarád a taky o tom, že to někdy v životě pěkně zpackáme. Ať už je příběh o klucích nebo holkách, veselý nebo spíš smutný, jedno se nemění. Skrze každý z nich se můžeme něco dozvědět o Bohu, poznat malou část jeho úžasného charakteru. Dozvíme se o Boží lásce, věrnosti i odpuštění. Na konci každého příběhu je nějaká otázka, námět na povídání si i na společnou modlitbu. Protože Bůh se o naše životy zajímá a nikdo pro něj není příliš malý nebo obyčejný.

 

https://cestabrno.cz/home/850-kapky-z-nebe-vejmelkova-anna-hradilova-klara.html

Anna Vejmělková

 

Karmelitánské nakladatelství

 

Jaroslav Šturma v rozhovoru s Vítem Hájkem: Nejlepší dramatik je život sám

 

 

Někteří lidé jsou pokladem už během svého života. Zvlášť když jim nechybí humor a přirozeně veselá povaha. Jaroslav Šturma je velkou osobností naší společnosti, církve a vědy. Mezinárodně uznávaný dětský klinický psycholog je známý tím, že založil, uvedl do života a dlouhá léta vedl Dětské centrum Paprsek v pražském Hloubětíně. Mnoha a mnoha lidem pomohl svojí praktickou radou, laskavostí, moudrým úsudkem, trpělivostí i ochotou naslouchat. Publicistovi a dokumentaristovi Vítu Hájkovi se podařilo v knižním rozhovoru vytvořit neobyčejně výstižný Šturmův portrét. Ukazuje jeho pestrý život, duchovní základy, rodinu i církev, jeho aktivity v rámci Hnutí fokoláre i jeho konkrétní přínos pro dětskou psychologii a speciální pedagogiku. Menu nabízené v tomto interviewu je opravdu bohaté. Žijící legenda české dětské psychologie. Žák a nástupce Zdeňka Matějčka a spolupracovník Jiřiny Prekopové. Člověk spojující jinak rozdělené obory, tedy psychologii, speciální pedagogiku a vzdělávání lidí s tělesným a kombinovaným postižením, který je široce respektován odbornou i laickou veřejností. A také muž krásně živého temperamentu, milující manžel, otec a dědeček velké rodiny. 

 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/nejlepsi-dramatik-je-zivot-sam_9604

 

Jan Graubner: Zbožnost je užitečná ke všemu

 

 

Veřejně známé osobnosti a jejich zápolení s vážným průběhem nemoci COVID-19 jsou tématem, jež zajímá bulvární novináře. Od knížky olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera nelze v tomto ohledu čekat senzace. Je to ale kniha zajímavá z více důvodů. Graubner v ní vydává velmi poctivé svědectví o tom, do jaké míry ho nemoc zasáhla, v čem to ovlivnilo jeho duchovní život a pohled na vztah člověka k Bohu i na vztahy mezilidské. Zkušenost s koronavirem znamenala zkrátka i pro něj oddělit to podstatné od nedůležitého, to, co je pevné, od toho, co je vratké. Linka toho, jak konkrétně zakoušel souvislosti mezi duchovním životem a zdravím, je v knize opravdu silná. Pan arcibiskup píše neokázale. Místo sebe nechává často mluvit jiné: křesťanské autority, moderní svaté atd. Neváhá se svěřit – poměrně stručně, ale jasně – s tím, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s koronavirem. Kdy přitom nejvíce pocítil svá omezení a jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh? Knihu ocení věřící i nevěřící, kteří všichni Jana Graubnera znají spíše zdáli a spíše jen vnějškově zaregistrovali jeho církevní a společenské dílo (celorepubliková Tříkrálová sbírka, Dny lidí dobré vůle na Velehradě). Kéž se vám jeho prostý a jasný „farářský“ styl a střídmá upřímnost dostanou pod kůži.

 

https://eshop.cirkev.cz/knihy/zboznost-je-uzitecna-ke-vsemu_9613

Pavel Mareš

 

Portál

 

Ladislav Heryán: Exotova abeceda

 

 

Kněz, biblista, salesián a taky kytaromilec, v úsporné, ale o to intenzivnější podobě. Krátké fejetony původně psané pro Katolický týdeník doznaly úprav a přibyly k nim další texty. Jak je u Ládi zvykem, úryvky z evangelia slouží jako paralela k dějům současným, obyčejní i méně obyčejní lidé jsou zachyceni v minipříbězích s laskavostí a pochopením a zároveň jako inspirace pro život křesťana v dnešní době. 

https://obchod.portal.cz/spiritualita/exotova-abeceda/

 

Rolf Sellin: Vysoce citliví lidé 

 

 

Hypersenzitivita neboli vysoká citlivost je problém téměř dvaceti procent lidí a bývá pro ně velkou zátěží. „Nebuď přecitlivělý,“ slyšeli od dětství a snažili se potlačit, co je jejich předností. Autor přehledně a s pomocí sebeposuzovacích testů, podnětů k zamyšlení a cvičení, umožňuje pochopit, proč jsou vysoce citliví lidé „jiní“ a jak toto vnitřní bohatství přijmout a rozvinout. 

https://obchod.portal.cz/psychologie/vysoce-citlivi-lide-mezi-nami/

 

Mark C. Purcell, Jason R., Murphy: Mindfulness pro zvládání hněvu pro teenagery

 

 

Hněv je silná emoce. A v dospívání ji známe leckdy jako všudypřítomného společníka. Abychom mohli změnit své jednání, které pod vlivem hněvu vede k hádkám a potyčkám, musíme ke kořenům. Z vnějšku dovnitř pomocí všímavosti (mindfulness) jako metody, která pomáhá pochopit, odkud hněv pramení a naučí nás si všímat spouštěcích signálů, identifikovat myšlenky, pocity a názory, vybrat si tu nejlepší variantu a na základě rozhodnutí zvolit jednání. Koneckonců, ona se bude hodit i dospělým! 

https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/mindfulness-pro-zvladani-hnevu/

 

Dirk de Wachter: Umění být nešťastný 

 

 

Kniha, vypadající jako pozvánka do deprese, je pravým opakem. Psychiatr a psychoterapeut Dirk de Wachter v ní čtivě a laskavě vede čtenáře brilantními úvahami o světě, ve kterém se honba za štěstím stala tím hlavním a ve kterém neštěstí a smutek nemají místo. Ale nutkavá honba za štěstím vylučuje toho, kdo se má méně dobře. Štěstí nemá být cíl, ale nalezení smyslu. A do něj patří i fakt, že občas se věci nedaří a provází nás smůla. Jak říká autor: „Názor, že život musí být především hezký, je proto v současnosti nemocí s velkým N.“ 

https://obchod.portal.cz/beletrie/umeni-byt-nestastny/

 

Jana Růžičková: Dívka pod hladinou 

 

 

Česká psycholožka Jana Růžičková sepsala příběhy několika svých klientů, aby odkryla pohled, jak funguje psychoterapie a jak může pomoci sdílení našich krizí. Potkáte se s poruchou příjmu potravy, duševní nemocí, krizí identity, fyzickým handicapem, ale také rozvodem rodičů, vztahy se sourozenci či spolužáky…a uvidíte je optikou dospívajících. Příběhy jsou doplněné širším kontextem popisovaných problémů a radami, jak se s nimi lépe vypořádat.

https://obchod.portal.cz/beletrie/divka-pod-hladinou/

Kateřina Kokešová