Pokud se považujete se za perfekcionistu, jistě budete souhlasit s tím, že dostát svým vlastním nárokům je někdy opravdu nemožné. Nemáte sami ze sebe radost a cítíte se provinile. Perfekcionismus ale kromě našeho sebevztahu ovlivňuje i náš vztah s Bohem. Honba za dokonalým tělem, známkami či obecně životem může vztah s Bohem úplně zničit. Jestliže se tedy u vás některé známky perfekcionismu projevují, věnujte jim pozornost a nenechte je vás ovládnout. K tomu vám může pomoci i tento článek převzatý z amerického webu fervr.net.

 

Zdroj: Unsplash.com

 

Minulé léto jsem podstoupila psychologický test, ze kterého vyšlo, že jsem perfekcionistka. To mě nijak nepřekvapilo, protože vím, že mám ráda, když je vše dokonalé. Mám tendence si všímat drobných chyb všude, kudy chodím, a potřebuji neustále něco vylepšovat. Nedokonalosti pozoruji často i na sobě samé: nedostatky mého charakteru, inteligence, chování, vzhledu a zdraví. Mé sklony vše kolem sebe vylepšovat mohou být prospěšné v mnoha směrech, ale přišla jsem na to, že když se v těchto snahách příliš zaměřím na sebe, následky bývají zničující.

 

Proč je perfekcionismus škodlivý pro vztah s Bohem

 

Když na sobě odhalím jakýkoliv nedostatek, automaticky se to snažím spravit sama, bez pomoci kohokoliv jiného. Uvědomila jsem si ale, že toto chování způsobuje, že se odvracím od Boha a zaměřuji se tak jen na sebe. List Židům 12,2 nám připomíná, že máme mít pohled upřený na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Neuvědomuji-li si, že Ježíš je ten, kdo mě má zlepšovat, nemůžu se mu nikdy přiblížit jako vzoru laskavosti a spravedlnosti.

 

Jsi perfekcionista?

 

Zde je několik způsobů, jak jsem se snažila zdokonalovat bez boží pomoci. Možná se v některých sami najdete:

 

Když mě přepadne pocit nebo myšlenka, že nejsem dost dobrá, snažím se najít nějaké sebezdokonalovací postupy, které by mne vyvedly z mé nejistoty.

Občas se stává, že celou svou pozornost a snahu upřu na to, abych jedla co nejzdravěji a co nejvíce a nejpravidelněji cvičila .

Někdy na sebe hodně tlačím jenom proto, abych měla ve škole samé jedničky.

 

Přestože touha být zdravá nebo mít ve škole dobré známky není sama o sobě špatná, uvědomila jsem si, že tyto snahy odvádějí mou pozornost od vztahu s Bohem. Pocit úspěchu a uspokojení, který se dostaví po sebezdokonalení, nevede totiž k božímu pokoji. Vede jenom k tomu, že se ještě více zaměřím na stravu, cvičení a známky.

 

Skrytá nebezpečí perfekcionismu

 

Napnutí veškerých sil ve snaze být perfektní bohužel vede ke ztrátě řádu v prioritách, a v důsledku toho i k odvrácení pohledu od Krista.

 

V minulosti jsem se natolik snažila dostát svým přísným pravidlům ohledně studia i těla, že jsem skončila úplně vyčerpaná, bez jakékoli energie.

Zaměření vší pozornosti jen na tělo a jídlo vedlo k tomu, že jsem nedokázala být doopravdy nablízku svým kamarádům a věnovat se lidem okolo mne.

Moje mysl se zabývala jenom tím, co a jak by šlo zlepšit a nezbývalo v ní žádné místo na to, na čem doopravdy záleží.

 

Co by Ježíš řekl perfekcionistům

 

Ve čtrnácté a patnácté kapitole Janova evangelia říká Ježíš svým učedníkům, aby k němu zůstali přimknuti, jako jsou ratolesti přimknuté k vinnému kmeni. Říká, že žádné ratolesti nemohou přinést ovoce, když nebudou spojeny s kmenem. Dále také říká, že Otec je vinař, který čistí a odřezává vše, co není dobré. Není to naše práce!

 

Ježíš tím svým následovníkům chce sdělit, že není možné žít plný život ani přinést užitek bez Boha. To je důvodem, proč říká: beze mne nemůžete činit nic (15,5). Můžeme se stát spravedlivými a činit doopravdy dobro jenom tak, že budeme zrcadlit Ježíšovy skutky (14,12), uchovávat jeho slova v srdci i mysli (15,7), přijímat jeho dar lásky a radosti (15,9 a 11) a zachovávat jeho přikázání (15,10). 

 

Pokud budu hledat sílu k tomu, abych se stal lepším člověkem, pouze u sebe, dojdou mi brzy všechny síly, protože bych se snažila dělat Boží práci. Nechala bych se svést starostmi, jako je péče o tělo nebo známky, a nevěnovala tak pozornost skutečně důležitým věcem, jako je má duše a služba druhým. Když nebudu vnímat to, že je to Bůh, kdo mne očišťuje a udržuje, můj život bude vyprázdněný a mé priority budou v nepořádku. 

 

Když jsem si uvědomila, že se bez Krista nemůžu stát lepší verzí sebe sama ani získat pocit naplnění, začala jsem prosit Boha, aby mi pomohl udržet můj pohled upřený na něj a abych se stala obrazem Krista. Znát, milovat Krista a zachovávat jeho slovo mě přivedlo k laskavosti, pokoji, hlubšímu pocitu plnosti a uspokojení. Bůh ze mě sňal tíhu tlaku, který jsem na sebe vyvíjela, a přinesl zdravé zlepšení mého života.

 

Zdroje: Článek byl sepsán na základě anglického originálu na webu fervr.net: https://fervr.net/teen-life/your-life-doesnt-have-to-be-perfect.