Zpráva o úmrtí vévody z Edinburghu, téměř stoletého prince Philipa, obletěla v pátek 9. dubna celý svět. V den jeho úmrtí se připomínal jeho naplněný život v roli manžela královny Alžběty II. i dramatické události z doby jeho mládí či jeho námořnické kariéry. Často se na prince Philipa vzpomínalo jako na patrona charitativních či enviromentálních organizací. Možná jste ale ještě neslyšeli o programu osobního rozvoje DofE, který princ Philip založil a do kterého se mohou zapojit i mladí lidé v Česku.  
 

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz


Jeho královská výsost princ Philip zemřel 9. dubna na hradě Windsoru, který je sídlem britského panovnického rodu. Na stejném místě se s ním v sobotu 17. dubna naposledy rozloučila jeho rodina a jeho tělo bylo uloženo do zdejší královské hrobky. Princ Philip, přestože se narodil do řecké královské rodiny, musel krátce po narození tuto zemi opustit. Poté pobýval ve Francii, Německu a nakonec v Anglii; v jejích řadách bojoval i v druhé světové válce. 
 

Vévoda z Edinburghu byl patronem či ambasadorem mnoha charitativních organizací. Myslel i na mladé a spoluzaložil program DofE (Duke of Edinburgh), který ve svém názvu nese jeho titul. Ve své náplni odráží princův vztah ke sportu a pohybu obecně, podobně jako důraz na to, že je třeba se rozvíjet jak po stránce psychické, tak i fyzické. Tento program osobního rozvoje, který byl v době svého založení koncipován pro chlapce ve Velké Británii, se o dva roky později, v roce 1958, otevřel i pro dívky. Nyní tento program podle organizace DofE plní 1,3 milionu mladých lidí po celé světě a funguje už ve 130 zemích včetně Česka.    
 

Ale co se vůbec pod čtyřmi písmeny skrývá? Program motivuje mladé lidi ve věku od čtrnácti do čtyřiadvaceti let, aby se věnovali aktivitám a zájmům, které je baví, a více se v nich rozvíjeli. Každý zájemce si stanoví své cíle ve vybraných aktivitách. Ty se dělí na kategorie pohyb, dovednosti a dobrovolnictví. Program musí zahrnovat i expedici v přírodě. Podle délky plnění těchto dovedností může účastník dosáhnout různých úrovní a pokud je úspěšný, získá certifikát a odznak. 
 

Princ Philip nebyl jediným zakladatelem DofE, u zrodu programu stál i propagátor zážitkové pedagogiky Němec Kurt Hahn a vůdce první úspěšné expedice na Mount Everest lord John Hunt. Všichni tři muži si dali za cíl mladé nadchnout pro pohyb, dobrodružství a houževnatost. „Program byl založený na základě zkušenosti, kterou měl princ Philip ze školy. Mladý člověk potřebuje více než jen formální vzdělávání. Potřebuje houževnatost, cílevědomost, aby se nezbláznil z prvního nezdaru a aby pochopil, na čem má v budoucnu stavět,“ sdělil webu iDNES.cz jeden ze dvou nejvýše postavených pro bono manažerů Philipovy nadace Jiří Zrůst. 
 

Jaké aktivity si ale máme pod pojmy pohyb, dovednosti a dobrovolnictví představit? A kde je plnit? Pohybem je podle českých stránek DofE myšlen týmový i individuální sport, dovedností může být vaření, učení se cizích jazyků či hra na hudební nástroj a dobrovolnictvím třeba úklid přírody. Základním kritériem všech aktivit je pouze osobní rozvoj a činnost, která baví a naplňuje radostí. Zároveň musí být vykonávána soustavně po určitý časový úsek. Je to trénink do života, zjednodušeně takové plnění bobříků. Lidi se zaváží k plnění dovedností, ať už je to hra na hudební nástroj, nový druh sportu nebo cizí jazyk. Je to mimo zónu komfortu. Program dává lidem do života vše, co bude potřeba. Jsou to třeba manažerské schopnosti, schopnosti komunikace,“ uvedl pro web iDNES.cz předseda dozorčí rady DofE v Čechách Jan Sýkora.
 

A jak se do programu DofE zapojit? Poskytovateli mohou být školy, neziskové organizace, střediska volného času či jiné organizace pracující s dětmi a mládeží. Podrobná mapa je na stránkách DofE. Z ní též vyplývá, že v České republice se takovýchto institucí, které program poskytují, zapojilo už na 230. Podporovateli programu DofE jsou třeba moderátor Marek Eben či rybář Jakub Vágner. O své zkušenosti s DofE se na českých stránkách tohoto projektu dělí ti, kteří ho absolvovali. Na webu uvádějí, že tento program jim pomohl skutečně se rozvíjet ve věcech, které je naplňují a baví, navíc se pro ně stal i bohatou životní zkušeností či tréningem, jak přijímat výzvy. „DofE pro mě vždycky spojovalo, a stále spojuje, čtyři nejdůležitější oblasti mého života. Zlepšování se v aktivitách, které mě baví, péče o ty, kteří neměli takové štěstí, kontakt s inspirujícími lidmi a v neposlední řadě  přijímání nových výzev, ” uvádí na webu českých stránek DofE účastnice programu Eliška. „Mým cílem v DofE bylo dojet na kole do Bosny a Hercegoviny. Díky tomu jsem získal mnoho cestovatelských zkušeností a naučil jsem se věci, které bych se ve škole nenaučil. Vím, že se mi budou hodit hlavně v budoucím zaměstnání,” dělí se na stejném webu o své zážitky účastník Jakub.     

Zdroje: DofE.cz, iDnes, ČT 24