Květen je měsíc Panny Marie. Pojďme hledat podobu mariánské úcty v naší rodině, s našimi dětmi. Společně se inspirujme Mariiným životem a objevme, čím může náš život udělat bohatším a plnějším. Dovolme jí, aby se stala naší Matkou a Přímluvkyní a vše, čemu nerozumíme, uchovávejme ve svém srdci tak, jako to dělala ona.
 

Zdroj: www.flicker.com

 

Aktivity pro rodiny s dětmi na měsíc květen.
 

Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

Lk 1, 30

Tako aktivita je určena pro rodiny s dětmi a může vás provázet celý měsíc květen. Každou neděli si připomeňte jeden příběh z Mariina života a povídejte si o něm. Vyprávění i zamyšlení přizpůsobte věku svých dětí.

Potřebujeme: sochu nebo obraz Panny Marie, látky pro dekoraci, květiny, svíci, Bibli.

Popis aktivity: „Měsíc květen je měsícem, kdy si připomínáme jednu velkou ženu a maminku. Žila velmi dávno, ale dodnes si ji pořád připomínáme a na mnoha místech můžeme vidět její obrazy a sochy.  Je maminkou Ježíše a ten si přál, abychom ji přijali také jako svou maminku. Víte, kdo to je?“ Dáme prostor dětem, aby hádaly.

„Ano, je to Panna Maria. Také my doma máme její obraz nebo sošku.“ Ukážeme ji dětem.

„Proč si myslíte, že lidé mají doma sošky nebo obrazy Panny Marie?“ Necháme děti odpovídat.

„Každý z nás má ve fotoalbu nebo v mobilu fotky svých blízkých a rádi si je prohlížíme, abychom si na ně vzpomněli a připomněli si, co jsme s nimi prožili. Stejně tak máme doma také obrázky nebo sošky Panny Marie a při každém pohledu na její portrét si můžeme připomenout, jaká byla a co všechno prožila. Když si zkrátka někoho vyobrazíme, více na něj myslíme.“

„V tomto měsíci, květnu, máme více myslet na Pannu Marii a připomínat si, jaká byla. Proto teď společně najdeme místo, kam si umístíme náš Mariin obraz (nebo sošku), abychom ji měli co nejvíce na očích a mohli na ni více a častěji myslet. Také si to místo můžeme ozdobit, aby bylo pro nás opravdu krásné.“ Společně najdeme místo pro obraz nebo sošku Panny Marie, můžeme mít připravené látky, kterými místo vyzdobíme, připravíme květiny nebo větvičky, které umístíme do váziček. Místo doplníme svící a Biblí, ze které můžeme každou neděli přečíst jeden příběh o Marii nebo jen úryvek, myšlenku.

 

1. květnová neděle - „Staň se mi podle tvého slova.“ Lk 1, 38

Maria plní Boží vůli.

Povídáme si o tom, jak se Maria stala Matkou Ježíše a že se nebála plnit to, co po ní Bůh chtěl.

Kdy je pro nás těžké plnit Boží vůli?

 

2. květnová neděle - „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.“ Lk 1, 42

Maria je hodná uctívání.

Vyprávíme si příběh, jak se Maria vydala za svou příbuznou Alžbětou a jakými slovy ji Alžběta přivítala, jakou úctu ji projevila. Také my můžeme Marii vyjadřovat tuto Alžbětinu úctu.

Jak žijeme mariánskou úctu v naší rodině? Jak ji vnímáme?

 

3. květnová neděle - „Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci.“ Lk 2, 51

Maria naslouchala Božímu hlasu ve svém srdci.

Vyprávíme si příběh, jak se dvanáctiletý Ježíš ztratil svým rodičům v Jeruzalémě a jak jej našli mezi učiteli v chrámě. Přemýšlíme nad zvláštní odpovědí, kterou dal svým rodičům a jak oni vůbec nerozuměli tomu, co jim říká a jak to myslí. Byli ale trpěliví, vše uchovávali ve svém srdci a věřili, že Bůh jim v pravý čas dá poznat, co tím myslí.

Mám také něco, čemu ve svém životě nerozumím? Dokážu to uchovávat trpělivě ve svém srdci a naslouchat Božímu hlasu?

 

4. květnová neděle - „Udělejte, cokoliv vám nařídí.“ Jan 2, 5

Maria se za nás přimlouvá.

Povyprávíme si příběh o Ježíšově zázraku v Káně Galilejské a zaměříme se na to, jak se Maria přimluvila. Přestože to neudělal hned, dokonce reagoval velice zvláštním způsobem, Maria věděla, že mu může důvěřovat, a služebníkům jen řekla „Udělejte, cokoliv vám nařídí.“

Mám zkušenost s přímluvou Panny Marie?

 

5. květnová neděle - „Hle, tvá matka!“ Jan 19, 27

Maria je naší matkou.

Povídáme si o tom, že Panna Maria byla s Ježíšem až do konce jeho pozemského utrpení a o tom, jak těsně před svou smrtí jí řekl, že má být matkou jeho učedníka Jana a on má být jejím synem. Podobně to Ježíš říká také nám. Maria je naše nebeská matka, má nás ráda a my ji můžeme mít rádi jako její děti.

Jaká je Maria matka? Co to pro mě znamená?

 

Nedělní zamyšlení, ale i modlitby ve všední den můžeme doplnit mariánskými písněmi. Můžeme v tomto měsíci navštívit nějaké mariánské poutní místo nebo farní májové pobožnosti.