První neděle postní začíná poněkud právnickou tématikou. Pojďte spolu s námi prozkoumat starou smlouvu, kterou Bůh s lidmi a všemi živými tvory uzavřel. Je správně sepsaná? Je vůbec sepsaná? Má všechny právní náležitosti, nebo bude potřeba ji trochu dotvořit?

 

Zdroj: www.flickr.com

 

Uzavírám s vámi smlouvu

Gn 9, 8 - 15

 

Potřebujeme: Bible pro každého nebo nakopírovaný text Gn 9, 8 - 15, pastelky, čtvrtka pro každého, obrázek duhy na čtvrtce, svíčka.

 

Popis aktivity:

Víte, co je to smlouva? Proč lidé spolu smlouvy uzavírají? Jak taková smlouva vypadá a co musí obsahovat? Jak se říká člověku, který se tvořením smluv zabývá, který umí zkontrolovat a posoudit, zda je smlouva dobře napsaná, jak se říká takovému zaměstnání? Můžeme uvést různé příklady (nájemní smlouva, pracovní smlouva). Můžeme ukázat dětem nějakou smlouvu a říct si, co musí obsahovat. Je potřeba dojít k tomu, že smlouvy pomáhá tvořit právník a uzavírají je dvě strany a každá z nich se k něčemu zavazuje.

 

V prvním čtení této neděle se o takové zajímavé smlouvě dočteme. Zahrajeme si teď na právníky a zkusíme prozkoumat, jestli ta smlouva je dobře napsaná a jestli ji něco nechybí. Budeme číst pokračování příběhu o potopě světa. Nacházíme se ve chvíli, kdy Noemova archa šťastně přistála, potopa skončila a všichni mohli znovu stát na pevné zemi.

 

Přečteme si Gn, 8 - 15. Ideálně má každý text před sebou. 

 

V tomto textu se mluví o smlouvě. Pojďme se na ni podívat jako právníci. 

Byla tato smlouva písemně sepsána? 

Co je tedy důkazem této smlouvy, když neexistuje její písemný záznam?

Je to duha. Na čtvrtce máme nakreslenou duhu, kterou položíme doprostřed.

Kdo tuto smlouvu uzavírá?

Bůh s lidmi a zvířaty. Na jednu stranu duhy napíšeme Bůh a na druhou stranu lidé a zvířata.

K čemu se tyto dvě strany zavazují?

Přečteme si, k čemu se zavazuje Bůh a zjednodušeně to napíšeme na jeho stranu duhy. Už nikdy nezničím celý svět. Dojdeme ale k tomu, že smlouva je pouze jednostranná. Chybí tady to, k čemu se zavazujeme my, lidé. 

Možná právě teď, na začátku postní doby, se můžeme rozhodnout, co chceme Bohu nabídnout my. K čemu se chceme na těch čtyřicet dní zavázat. Možná už jste to udělali, nebo můžete využít tuto příležitost. Každý z vás si teď nakreslí na čtvrtku svou duhu a to bude důkaz smlouvy mezi vámi a Hospodinem. Na jedné straně bude Bůh a jeho závazek a na druhé straně bude vaše jméno a vaše předsevzetí nebo váš závazek.

 

Ke tvoření můžeme pustit nějaké chválové písničky pro dotvoření atmosféry. Jakmile děti skončí, můžeme si své smlouvy ukázat.

 

Zapálíme svíci a v modlitbě předložíme svá předsevzetí Bohu a poprosíme ho o sílu v nich vytrvat. 

Katechezi zakončíme modlitbou Otče náš.

 

Se staršími dětmi můžeme diskutovat o tom, co se děje v případě, že z naší strany nedochází k dodržování smlouvy. Můžeme mluvit o Boží trpělivosti a milosrdenství...

 

www.darujme.cz/projekt/1203787