Mílovými kroky se blíží postní období, které je pro děti těžko uchopitelné v běžných dnech, natož v současné situaci. Pojďme si společně přiblížit evangelium Popeleční středy tak, aby pro děti nadcházející slavnost nebyla velkou neznámou.

 

Zdroj: www.clovekavira.cz

 

Zamyšlení s dětmi 7 - 13 let

A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

 

Evangelium: Mt 6,1 - 6,18

Příprava: Budeme potřebovat Bibli, svíci, šest bílých kartiček připravených dle obrázku níže.

 

 

Katecheze: S postním obdobím se pojí mnoho těžko srozumitelných slov jako půst, almužna, ale i pokrytectví. Na Popeleční středu uslyšíme evangelium plné těchto slov. Můžeme si ho teď také přečíst a pak vše zkusíme lépe pochopit.

 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.”

 

Aktivita: Nyní je úkolem dětí spojit připravené kartičky pojmů s definicemi, které k nim patří. Poté můžeme zahájit diskuzi.

Vzpomínáš, kdy sis naposledy něco odřekl pro dobro svoje nebo druhých? Možná to byla nějaká cukrovinka, na kterou jsi měl velkou chuť, ale nechal jsi větší díl kamarádovi. Bylo to pro tebe těžké? 

Když jsem byla malá já, nebylo pro mě snadné si něco odříct, ale celá ta situace byla o poznání jednodušší, když mě pak maminka pochválila. „Ty jsi ale hodná, že ses rozdělila. Jsi nejlepší!” Okamžitě jsem se přestala litovat a naopak jsem se cítila jako hrdina. Jak snadné by bylo příště se o něco rozdělit s vidinou pochvaly. Kdybych to ale dělala jen pro tu pochvalu, kdybych si odřekla něco, co mám ráda, jen proto, aby mě rodiče nebo paní učitelka pochválili, bylo by to pokrytecké

Určitě už jsi viděl nějaké malé dítě, kterému se něco ošklivého stalo. Třeba spadlo a odřelo si koleno nebo loket. Někdy dítě v takové situaci brečí déle než ho to ve skutečnosti bolí. Napadá tě, proč to na ostatní tak trochu hraje? Jasně, ve většině případů se rychle najde někdo, kdo ho polituje, pochová, může dostat bolestné a třeba ho i před ostatními pochválí: Jak je ten náš Kubíček statečný, takové ošklivé zranění se mu stalo, to musí strašně bolet!” Kubíčka už to vlastně vůbec nebolí, ale je tak fajn, že ho babička před ostatními politovala!

 


 

V postním období je naším velkým úkolem být lepším člověkem. Odpouštět druhým, dělat dobré skutky, litovat toho, co se nám nepodaří. Na znamení všech těchto věcí uděluje kněz při mši svaté na Popeleční středu lidem na čelo kříž z popela - popelec.

 

Zdroj: www.clovekavira.cz

 

Proč to po nás Pán Ježíš chce? Copak on má radost, když nám něco chybí? Ne, tak to vůbec není. Pán Ježíš nás miloval tak, že kvůli nám zemřel na kříži a my se mu můžeme připodobnit tím, že si odpustíme něco z našeho pohodlí. Nemáme dělat ztrápené obličeje, jaký máme hrozný hlad a velkou chuť na něco sladkého, ale máme se překonat a postit se potají. Kdybychom to netajili, snadno by se stalo, že by nás druzí politovali nebo vychvalovali a my bychom se nepostili kvůli Pánu Bohu, ale kvůli té pochvale a politování. 

 


 

Závěrem katecheze můžeme popřemýšlet nad tím, co bychom si mohli během půstu odříct a komu bychom dokázali udělat radost. 

Následně zapálíme svíci, pověříme přečtením úryvku z evangelia některé z dětí, můžeme přidat vhodnou postní píseň a celou modlitbu zakončíme prosbou:

 

Pane, ty nás znáš a víš o nás všechno. Neopouštíš nás, ani když zhřešíme. Prosíme, žehnej nám v naší snaze být lepšími lidmi a dej, ať během postní doby dobře připravíme své nitro na velikonoční svátky. Amen. 

 

Eliška Dřevěná

https://www.darujme.cz/projekt/1203787