Maruška Hanušová pochází ze severní Moravy a je čerstvou absolventkou oboru finance na VŠE. Moc ráda chodí po horách a lesích a je tvor velmi společenský. V současnosti má tu čest být předsedkyní VKH Praha, a proto nám představí aktivity VKH v Praze a svou cestu do rady.

 

fotila: Nicola Vopatová

 

Jak jsi se dostala k VKH v Praze?

 

O VKH jsem se poprvé dozvěděla od kamaráda Filipa, který také pochází ze Šumperka a toho času studoval v Praze. Vzal mě na studentskou mši doprovázenou Rytmigem a já se nadchla. Bylo to úplně jiné než mše, jaké jsem do té doby znala. Pár let jsem chodila pouze na studentské mše, aniž bych se s kýmkoliv seznámila. Neměla jsem v té době potřebu se více zapojit. V prváku na magistru jsem se rozhodla to změnit a začala jsem se účastnit dalších akcí a poznávat členy VKH. Musím říct, že jsem potkala spoustu úžasných lidí, kteří můj život hodně ovlivnili. O rok později jsem byla zvolena do rady za PoVyK (organizace přednášek) a pro letošek jsem byla zvolena předsedkyní.

 

Vnímáš nějaký rozdíl mezi ostatními VKH? Čím se podle Tebe liší?

 

Přiznám se, že neznám ostatní VKH příliš detailně, nicméně určité odlišnosti vnímám. Souvisí to s rozdílností jednotlivých studijních měst, jejichž charakter se pak odráží i v místních VKH. Některá města jsou menší a lidé zde na sebe více narážejí přímo ve škole, ve městě, což je určitě rozdíl oproti Praze. Také se od sebe liší velikostí, tedy počtem členů - to se pak odráží na celkové organizaci daného VKH, neboť je rozdíl tvořit program pro padesát osob, pro sto nebo pro třista. Nicméně mám pocit, že pandemie nám pomohla se více propojit. Osobně vnímám, že se v posledním půlroce komunikace a spolupráce mezi jednotlivými VKH rozvinula, a jsem za to moc ráda. 

 

Jaký program v následujících dnech mladým nabízíte? Kde ho najdou? Lze se na něj podívat i zpětně?

 

V současnosti patří do naší pravidelné nabídky cyklus přednášek o etice v křesťanství jezuity Františka Hylmara. Čas od času nabízíme přednášky také jiných hostů. To vše probíhá pod názvem PoVyK-on (Pondělní Vysokoškolský Klub - online). Vše je zaznamenáváno a zpětně zhlédnutelné na našem YouTube kanále

 

Každý týden také probíhá online ÚTES (úterní společenství), jednou za čtrnáct dní se jedná o „klasické spolčo“ a jednou za čtrnáct dní se hrají online deskovky a jen tak si povídáme. ÚTES je otevřené společenství, takže se může přidat úplně kdokoliv.

 

Každou středu probíhá v našem domovském kostele u sv. Ignáce studentská mše. Kapacita je samozřejmě omezená, proto máme zavedeny registrace a kdo se nevleze do kapacity kostela, může sledovat alespoň přenos přes youtubový kanál jezuitů. Vždy ve středu je také možné se připojit online k modlitbě růžence. 

 

Pátky jsou ve znamení křížových cest na Petříně. Po celou postní dobu bude také probíhat individuální duchovní doprovázení v modlitbě vedené týmem kněží a řeholníků. Doprovázení u nás probíhá již potřetí a vždy má poměrně velký ohlas.

 

 

Veškeré podrobnosti o našem programu jsou uvedeny na našem webu, facebooku a instagramu.

 

Jaké aktivity za normálních okolností VKH v Praze nabízí?

 

Za normálních okolností nabízíme akce, o kterých jsem již mluvila (PoVyK, ÚTES, studentské mše), akorát samozřejmě naživo. Mezi pravidelné aktivity, které jsme museli prozatím zrušit, patří taneční a sportování s Lazarem. Z jednorázových akcí neproběhlo seznamovací odpoledne pro nováčky, které bývá na začátku každého semestru. V tomto akademickém roce jsme museli zrušit i akce jako je zpívání v metru, roznášení cukroví bezdomovcům, ples či naše oblíbené podzimní a jarní víkendovky.

 

Máš nějaký tip pro inspiraci, jak prožít postní dobu v době pandemie?

 

Zkuste se zaměřit na dobré věci, které se kolem vás dějí.

 

 

www.darujme.cz/projekt/1203787