Po měsíci vám zase přinášíme tipy na knížky, jejichž četbou si můžete zpříjemnit čekání na jaro. První dvě jsou knihy rozhovorů s nedávno zemřelými osobnostmi. Pokud litujete, že jste se s Janem Sokolem a Sváťou Karáskem nestihli potkat osobně, můžete se s nimi setkat alespoň takto zprostředkovaně. Z dalších tipů si mohou vybrat například rodiče, kteří hledají četbu pro děti.

 

 

Josef Beránek a Jan Sokol: Odvaha ke svobodě

 

Albatros / Vyšehrad

 

Na odchod Jana Sokola z tohoto světa zareagovala v minulých dnech řada osobností. Možná proto, že nebyl klasický akademik, nebyl ani klasický filosof, ani politik. A přece patří k nemnoha Čechům, kteří přednášeli na Harvardově univerzitě, řadí se k uznávaným soudobým myslitelům a jako jeden z mála tuzemských politiků byl poslancem, ministrem i kandidátem na prezidenta.

 

Václav Bělohradský, enfant terrible české filosofie, o Janu Sokolovi s respektem napsal v minulých dnech, že jádrem jeho filosofie je snaha „nevylučovat vzdáleného“. Jinak řečeno, Janu Sokolovi byl vždycky blízký respekt k druhému, k Jinému. Mnohým z nás v těchto slovech rezonuje křesťanská antropologie. A to je možná na životním díle profesora Karlovy univerzity, který začínal jako zlatnický učeň, nejzajímavější: od chvíle, kdy ho jeho přítelkyně a budoucí manželka seznámila s mladými aktivními křesťany, celý život promýšlel, jak Bůh promlouvá do našeho světa. A činí tak, aniž by se opíral o křesťanské pojmy. Boží zjevení můžeme odezírat z půvabných textů v Bibli a stejně tak ve stvoření, tedy v lidech kolem nás, v přírodě, v zázraku života.  

 

V šestnácti kapitolách našich rozhovorů jsme se mockrát vraceli k tomu, z čeho vyvěrá dospělá svoboda, etika, lidská práva, a nakonec i pravidla společenského soužití. Podle Jana Sokola tím posledním argumentem, a těžko s ním nesouhlasit, je dar života. Nedostáváme všichni, respektive  každý z nás, nakonec mnohem víc, než bychom si sami dokázali obstarat? Není to nejpodstatnější v našem životě nezaslouženým obdarováním? A není to důvodem, abychom všechno to, co jsme dostali, velkoryse předávali dál, dalším generacím? Podle Jana  Sokola právě tady pramení lidská svoboda, jejím smyslem není užít si, že mohu dělat, co chci, ale naplnit vrchovatě svůj život. On sám naplnění viděl v akademické práci, ta ho bavila, v ní se cítil svobodný. A přesto neváhal se zapojit do politiky, když to bylo potřeba, neúnavně jezdíval přednášet po regionech a mezitím psal do novin, naslouchal lidem v jejich nesnázích, překládal.

 

Knížka Odvaha ke svobodě by se klidně mohla nazývat Padesát odstínů svobody, nebo Myslet, věřit, doufat, jak by se to nejvíc líbilo panu profesorovi. Každá kapitola, ať už jsme mluvili o jeho životě v komplikovaném dvacátém století, nebo o politice, roli náboženství ve společnosti, o pravdě, o rodině či o stárnutí, vždycky jsme nakonec skončili u svobody, možná přesněji u zrání k dospělé svobodě.  Ta leží tam, kde člověk vnímá drama mezi „nedokáži“ a „nesmím“ ve všech možných rovinách. Přemýšlím o tom od té doby, co jsme tu knížku dopsali.

Josef Beránek  

 


 

 

 

Víno Tvé výborné.

 

Kalich

 

Knížka rozhovorů se Sváťou Karáskem umožní čtenáři nahlédnout do již od dětství ne pro každého přijatelného evangelického kazatele a písničkáře. Sváťa, vždy trochu divoký a neskladný, ale vnitřně konsistentní, vypráví příběh svého života s humorem sobě vlastním, neskrývá ani své omyly a selhání. Příběh faráře, který záhy přišel o státní souhlas, undergrandového muzikanta, emigranta a kazatele ve Švýcarsku atd. je výbornou četbou pro pobavení, zamyšlení i možnost vhledu do společenských proměn naší země.

Jaroslav Pechar

 


 

 

 

Sophie de Mullenheim: Přízrak z Kolosea aneb S odvahou proti fake news

 

Paulínky

 

Francouzskou autorku Sophie de Mullenheim už není třeba příliš představovat. Po úspěšné řadě Sestry Naděje přichází s novou sérií Křesťané z katakomb, určenou hlavně mladým čtenářům, kteří mají rádi dobrodružnou četbu. 

 

Příběh se odehrává za pronásledování křesťanů ve starověkém Římě, kdy se o křesťanech mluví jako o nepřátelích říše, kteří páchají hrozné věci a zasluhují smrt: Nebezpečí číhá na každého, kdo se s nimi jen setká; může ho totiž stihnout stejný osud. Kamarádi Agiles, Maximus a Titus se musejí rozhodnout, čemu uvěří a jak se zachovají. Podlehnou pomýlené většině, nebo si udělají vlastní názor? 

 

Nakonec nebudou té nespravedlnosti jenom přihlížet. Prokážou velkou odvahu, když s nasazením vlastního života bojují za pravdu, spravedlnost, zdravý úsudek… a především za lidskost. Jejich cesta k pravdě a poznání je plná zvratů, nečekaných komplikací i komických situací, ale také obtížných rozhodnutí, při nichž by se „zapotil“ i lecjaký dospělý. 

redakce nakladatelství

 


 

 

 

Grzegorz Ryś: Rozjímavý růženec

 

Paulínky

 

Populární polský arcibiskup Grzegorz Ryś ve své útlé knížečce rozjímá nad tajemstvími růžence velmi neotřelým způsobem. Jeho komentáře zasahují srdce, člověk má pocit, jako by se mu Boží slovo ve světle Ducha Svatého dostávalo „pod kůži“. 

 

Když se například zamýšlí nad Ježíšem v Getsemanech, začíná větou: „Ježíše nezabili, Ježíš svůj život vydal. On sám jde vstříc svým nepřátelům – ne proto, že musí, ale protože je třeba, aby se naplnilo Boží slovo. (…) Ježíš svůj život dal, nikdo mu ho nevzal.“ Arcibiskup Grzegorz nás vybízí, abychom se i my stali pro druhé darem – velkoryse a ochotně, ze svobodného rozhodnutí. 

redakce nakladatelství

 


 

 

 

Kristýna Plíhalová: Encyklopedie dobrých skutků

 

Cesta

 

Jako rodiče máme povinnost svým dětem vytříbit povědomí o tom, co je dobré a co špatné. Učíme je překonat se. To člověk někdy musí, překročit svoje pocity a potřeby a udělat Dobrý skutek. Dobrým skutkům nás nejlépe učí osobní příklad, ale co kdyby na to existovala obrázková příručka? A tak vznikla Encyklopedie dobrých skutků, abecední seznam několika  způsobů, jak překročit vlastní touhy a potřeby a udělat něco dobrého pro své okolí. Doufám, že bude užitečná vám i vašim dětem.

redakce nakladatelství

 


 

 

Tomáš a Zuzana Lančovi: Nebeské království je jako... 

 

Cesta 

 

Jaké je nebeské království? Čemu se podobá? A jak je vidím já a jak Ty? V knize najde malý i velký čtenář šest podobenství, kterými nám Ježíš Kristus načrtl podobu nebeského království. Kniha se snaží v čtenáři probudit dostatečnou vnímavost srdce, bdělost a odvahu pohlédnout do Božího království. Díky citlivým ilustracím a nepřikrášlenému Slovu tak může čtenář nacházet detaily a význam podobenství pro něj samotného.

redakce nakladatelství

 

www.darujme.cz/projekt/1203787