Pryč je doba, kdy Bibli měli doma jenom evangelíci a ještě za to byli pronásledováni. Bibli dnes běžně čtou všichni křesťané a tuto možnost mají i ti nejmenší. Dětské Bible pomáhají dětem zvyknout si na to, že Hospodin k nám mluví v příbězích a že si tyto příběhy můžeme číst každý den v Bibli. Dokud jsou děti malé, tak v Bibli sepsané jim na míru z té základní. Takových Biblí je mnoho, jsou určené pro různý věk čtenářů a příběhy zpracovávají různým stylem.

 

 

Poslední dobou mi naše děti čím dál častěji nosily svou dětskou Bibli, abychom si ji spolu četli. Někdy to byla celkem fuška. Některé příběhy byly zjednodušené tak nešikovně, že mi přišly neúplné, nebyl jasný kontext a role jednotlivých postav, takže jsem příběhy z knížky musela dotvářet vlastními slovy. Jenže nejsem žádný skvělý vypravěč, a tak jsem zatoužila najít takovou dětskou Bibli, ve které bych text nemusela doplňovat a vysvětlovat. Nakonec jsem si tedy pročetla různé diskuze na internetu a popůjčovala spoustu doporučovaných dětských Biblí. Myslím si totiž, že dobrá dětská Bible je pro děti i rodiče ohromně důležitá. Může dětem pomoci pochopit, kdo je Bůh, jaký je a co pro nás udělal. 

 

Za mě bylo tedy asi nejdůležitějším kritériem to, jak příběhy vykreslovaly samotného Boha. V některých knihách byl Bůh příliš neosobní a vzdálený. V jiných knihách působil jako milující Otec, jako Bůh - Láska. Ale nejsem teolog ani velký biblický znalec, jsem jenom maminka malých dětí. A tak prosím o shovívavost s mým laickým pohledem. 

 

Z ohromné nabídky dětských Biblí jsem vybrala ty nejdoporučovanější pro malé děti, předškoláky a mladší školáky. Pro starší děti existují další možnosti, ale jelikož mám malé děti, tak se v nich bohužel ještě neorientuji. Tak proto se dnes zaměříme na mladší děti. 

 

U každé knížky najdete její přibližné věkové určení. Udávám ho na základě svého vlastního dojmu, protože vydavatelé ho často buď neuvádějí, nebo neodpovídá obsahu.

 

 


 

 

Bible Hledám… a už to mám!  (Julia Stoneová, Samantha Meredithová, Česká biblická společnost 2016)

 

 

Pro děti staré 1,5 až 2 roky.

 

Obsahuje 10 příběhů.

 

Pěkné jednoduché ilustrace vhodné pro nejmenší čtenáře.

+  Tvrdé kartonové stránky jsou doplněné snadno omyvatelnými deskami.

+  Po stranách příběhů jsou otázky typu: „Kde je ptáček?“ „Kde je Eva?“ „Kde je ztracená ovečka?“ „Kde je had?“

-  Příběhy jsou zkrácené pro úplně nejmenší čtenáře (víc zkrácené už být nemohou) a v některých z nich není zcela jasný význam příběhu, například u narození Ježíše. 

 

=> Knížka je zajímavá spíše ilustracemi a možností s nimi s dětmi pracovat než samotnými příběhy. Děti starší než dva tři roky už knížka asi nezaujme.

 

 


 

 

Bible pro kluky a holky  (Lois Rocková, Kay Widdowsonová, Česká biblická společnost 2014)

   

 

Pro děti staré 1,5 až 4 roky.

 

Obsahuje 20 příběhů.

 

Krásné originální ilustrace, pro děti velmi poutavé.

+  Je psána velkými písmeny, takže je vhodná i pro první čtení.

Oproti Bible Hledám... a už to mám! jsou jednotlivé texty delší. Jsou napsány čtivě a poutavě, děti zaujmou. 

+  Příběhy jsou oproti „dospělácké“ Bibli samozřejmě hodně zkrácené, ale hlavní myšlenky jsou zpracovány celkem detailně. 

 

=> Pro určenou věkovou kategorii je knížka bez výhrad, dětem se líbí.

 

 

 


 

Bible na dobrou noc   (Sophie Piperová, Česká biblická společnost 2012)

 

 

Pro děti staré 2 až 4 roky.

 

Obsahuje 10 příběhů. 

 

+  Stránky jsou z pevného kartonu, takže vydrží i dětské zacházení.

Příběhy jsou krátké, složené ze snadno pochopitelných vět.

+  Na závěr každého příběhu je pěkná veršovaná modlitba.

+-  Ilustrace jsou v diskuzích hodnoceny velmi rozdílně. Zatímco jedni považují obrázky za  roztomilé, jiní je zavrhují jako přeslazené až kýčovité.

-  Není obsažen příběh o ukřižování a zmrtvýchvstání Krista.

 

 


 

 

Kufříková Bible s modlitbami pro děti  (Cecilia Fodorová, ilustrace Gustavo Mazali, Česká biblická společnost 2015)

 

 

Pro děti staré 2 až 5 let.

 

Obsahuje 31 příběhů.

 

Tato kniha má u dětí velmi oblíbené ouško, takže ji mohou nosit s sebou jako kufřík, třeba na mši do kostela.

+  Stránky jsou z pevného kartonu, desky knihy jsou omyvatelné.

+  Po každém příběhu následuje kratičká děkovná modlitba. Ta příběh dovysvětlí a ukáže dětem, co nám Bůh chtěl tou konkrétní událostí říci. 

+  Obsahuje i příběhy, které se běžně u Biblí pro nejmenší nevyskytují, například příběh Ester, Rút, Eliáše nebo Samsona.

Příběhy jsou poměrně krátké a některým to moc neprospělo. Například v Příběhu 4 o Josefovi chybí celá část o tom, kdo je Josef a jak se dostal do Egypta. V Příběhu 15 Narodil se král není část o zvěstování Panně Marii a děj začíná až v Betlémě. Tam poté nejsou zmíněni ani pastýři, ani putování tří mudrců do Betléma. Což je zajímavé, protože ostatní dětské Bible se tomuto příběhu naopak hodně věnují.

 

 


 

 

Bible pro batolata (Kris Hirschmannová, Kate Daviesová, Karmelitánské nakladatelství 2017)

 

 

Pro děti staré 3 až 7 let.

 

Obsahuje 23 příběhů.

 

+  Stránky jsou z pevného kartonu, desky omyvatelné.

+  Příběhy jsou převyprávěné čtivě, nejsou tam použita slova, kterým by malé děti nerozuměly.

+  Ač obsahuje méně kapitol než třeba Kufříková Bible, jejich výběr i převyprávění působí dohromady uceleněji; ne jako jednotlivé oddělené události, ale spíše jako jeden veliký vyvíjející se příběh.

 

=> Jednotlivé kapitoly jsou celkem rozsáhlé, takže název knihy neodpovídá. Je vhodná jen pro hodně trpělivá batolata a ocení ji spíš starší děti - ale pro ty je to skvělá volba.

 

 


 

 

Bible vypráví o Ježíši (Sally Lloyd-Jonesová, Jago, Návrat domů 2015)

 

 

Pro děti starší 4 let.

 

Obsahuje 44 příběhů.

 

+  Originální zjednodušené ilustrace.

+  Nejedná se o zkrácené verze biblických textů, ale o velmi povedené převyprávění do vět bližších dětem. Do vět, které děti chytnou za srdce (a nejen děti).

+  I Starý Zákon v této knize dětem ukazuje, že Bůh není vzdálený, není přísný, mstivý, ale je milujícím Otcem. Například v příběhu o potopě světa není žádné „lidé byli zlí a Bůh se rozhodl celý svět zničit“, ale „Boha bolelo srdce, když viděl, co se děje ve světě, který má tak rád“.

+  Na konci každého starozákonního příběhu je část odkazující na Ježíše - na příchod Zachránce, na jeho oběť, na Boží lásku. Ukazuje dětem, že vše, co se dělo ve Starém Zákoně, mělo svůj smysl, že vše postupně směřovalo k příchodu Božího syna, k jeho obrovské oběti. I Starý Zákon je tedy pojat tak nějak „novozákonně“, skrze lásku a milosrdenství. 

+  Ke knize je možno objednat i pracovní materiály pro výuku, osnovy či CD s podrobnými informacemi.

 

=> Za mě rozhodně nejlepší převyprávění Bible pro děti, které není obohacením jen pro děti, ale i pro dospělé!

 

 


 

 

Moje první Bible (Leena Laneová, Gillian Chapmanová, Karmelitánské nakladatelství 2008)

 

 

Pro děti staré 4 až 8 let.

 

Obsahuje 114 příběhů.

 

Velké množství příběhů, díky čemuž je biblická zvěst ucelená, kompletní.

+  Obsahuje i méně časté příběhy o Rebece, Jakubovi a Ezauovi, o hořícím keři a egyptských ranách, o Rút, Samuelovi, Samsonovi, o proroku Eliášovi je dokonce 7 kapitol. Dále například Svatbu v Káně, Povolání učedníků, podobenství o rozsévači a mnoho dalších.

-  Množství kapitol ale lehce klame, protože některé příběhy jsou rozděleny do více částí. Například příběh o potopě světa je členěn do sedmi kapitol.

Jazyk příběhů je jednoduchý a čtivý, ale působí trošku stroze, věcně, nechytne za srdce. Je to spíše popis událostí než jejich vysvětlení a přiblížení.

-  Bůh zde působí neosobně, vzdáleně, občas jako přísný dohlížitel. Což je u dětské knihy škoda.

 

 


 

 

Moje první Bible (John Dillow, Slovart 2004)

Pro děti staré 5 až 10 let.

 

Obsahuje 65 příběhů.

 

+  Krásné ilustrace, které zaujmou spíše starší čtenáře než malé děti.

+  Velká písmena vhodná i pro první čtení.

+  Příběhy jsou spíše delší, jsou psány čtivě, nevynechávají nic podstatného.

-  Název je zavádějící. Rozhodně se nejedná o první Bibli pro malé děti - příběhy jsou na ně dlouhé a obsahují slova, kterým ještě nemohou rozumět. Malý příklad v podobě znění Desatera: 

 

„Takové je Desatero Božích přikázání: Cti mě a služ jen mně, protože já jsem jediný Bůh. Nezhotovuj si ani neuctívej žádné modly. Buď uctivý k mému jménu. Zachovávej sabat jako den odpočinku. Měj v úctě svého otce a matku. Nezabíjej žádného jiného člověka. Manžel a manželka musí zachovat svou lásku jen mezi sebou. Nesmíš krást. Nesmíš lhát. Nesmíš toužit po věch, které patří jiným lidem.“ 

 

-  Toto převyprávění je vhodné pro starší čtenáře ještě z jednoho důvodu: některé příběhy jsou totiž na malé děti příliš drsné, Bůh místy působí jako naštvaný přísný Stvořitel a v malých dětských hlavičkách to vyvolává řadu nepříjemných otázek a nepochopení. 

 

 


 

 

Dětská Bible Čti a poznávej (Sophie Piperová, Anthony Lewis, Česká biblická společnost 2013)

 

 

Pro děti staré 5 až 10 let.

 

Obsahuje 49 biblických příběhů a 28 dvojstran s reáliemi.

 

Příběhy jsou velmi dobře převyprávěné, zachovávají podstatné informace a jsou srozumitelné i bez vysvětlování rodičem.

+  Rozsah vytváří dojem celé Bible. 

Mezi samotné příběhy jsou vloženy dvojstrany, které dětem přibližují reálie dané doby, a to jak textem, tak obrázky, které usnadňují zapamatování.

+  Obrázky jsou dětské, ale ne nevkusné. Na dvojstranách s informacemi jde s mladšími dětmi ukazovat detaily a vyprávět si o životě v tehdejším světě.

+  Díky informacím navíc se ke knize rády vracejí i starší děti.

 

=> Knížka má úspěch v rodinách s více dětmi, neboť dokáže zaujmout starší i mladší děti zároveň.

 

 


 

 

Komiksová Bible (Iva Hothová, Andre le Blanc, Karmelitánské nakladatelství 2020 - 3. dotisk)

 

 

Pro děti starší 8 let.

 

Obsahuje nepočítaně příběhů. :)

 

Podrobná a přitom čtivá a poutavá Bible.

Nejedná se o převyprávění jinými slovy, ale opravdu o biblický text. Klade tedy větší nároky na znalosti a slovní zásobu čtenáře, takže není vhodná pro malé děti.

+  Je pojata formou komiksů, což je oblíbený formát mnoha školáků (i mnoha dospělých :) ).

 

 


 

 

Další možností jsou různé Bible s hádankami a hlavolamy, které děti vtáhnou do děje. Například Veselá Bible pro bystré děti, Bible pro malé detektivy a Ježíšův příběh pro malé detektivy (vše Česká biblická společnost). Tyto jsou u dětí velmi oblíbené. Volila bych je určitě u dětí, které nezaujaly „klasické" dětské Bible, nebo jako doplněk k nim.

 

 


 

 

A pokud jsou vaše děti již ve věku, kdy musí hrát hry na telefonu jako spolužáci ve školce či ve škole, možná by je zaujala aplikace Bible pro děti. Obsahuje 40 biblických příběhů, v nichž si děti mohou vybrat mezi čtením a poslechem. Každý příběh se do paměti telefonu nahrává zvlášť, takže celá aplikace nemusí zabírat mnoho místa vašeho telefonu. Příběhy jsou doplněny otázkou pro porozumění hlavní myšlence a také pexesem, omalovánkami, samolepkami, pomíchaným příběhem a sbíráním bodů - drahokamů. Stáhnout ji můžete na Google Play. 

 

 


 

 

A proč dětem číst Bibli?

 

Čtení s dětmi obecně pomáhá tvořit vztah mezi dítětem a rodičem, pomáhá tvořit vztah ke knihám, zlepšuje soustředění, fantazii, pomáhá dětem zpracovat různé emoce a v neposlední řadě rozvíjí jejich slovní zásobu. Čtení z Bible má ale další bonusy navíc:

 

Učí děti o Bohu, o lásce, o důvěře, o naději. 

 

Učí je, jak se chovat ke svým bližním.

 

Pomáhá jim vytvořit si s Bohem vztah. 

 

Učí je, že skrze Bibli k nám Bůh může hovořit, že nám Jeho slova mohou pomoci v každodenním životě. 

 

Utváří u nich návyk si v Bibli číst. Mohou se k příběhům kdykoli vracet; malé děti si i bez rodičů dokážou díky obrázkům příběh připomenout.

 

 A až v pubertě přijdou pochybnosti, budou mít základní znalosti a budou vědět, kde - již v té dospělácké Bibli, v které si čítají jejich rodiče - na své otázky hledat odpovědi.

https://www.darujme.cz/projekt/1203787