Zkouškové. Slovo, které nechává v ústech zvláštní pachuť a v uších zní jak alarm. Je to období, kdy překonáváme sami sebe, snažíme se udržet v psychické pohodě, a když je po všem, padneme únavou na pár dní do postele. Jak tedy na zkouškové aspoň trochu vyzrát? Představím vám pár triků či rad, kterých se držím já, i které využívají jiní.

 

zdroj: flickr.com

 

Triky, tipy, rady či zkušenosti pomyslně rozdělím do dvou částí, a to do části „škola“ a „Bůh“. První část, tu školní, naplním radami o tom, jak se připravovat, jak si rozvrhnout učení či co je důležité dělat během dne, který jsme se rozhodli vyplnit jen knihami a zápisky z hodin. V druhé části s nálepkou Bůh si připomeneme, jak moc je pro nás Bůh důležitý, a že bychom ho měli zapojit do celého dne, nejen večer, kdy k němu střelíme rychlou modlitbu. 

 

Příprava trvající celý semestr

 

Co jiného Vám ulehčí začátek zkouškového než již připravené výpisky, přečtené knihy a pár v mozku uložených informací z přednášek a seminářů? Choďte do školy, i když nemusíte. I když se Vám hrozně nechce, tak věnujte své škole určitý čas, protože co se na přednáškách naučíte, ve zkouškovém jako když najdete. Pomůže i to, že se v tématu alespoň trochu orientujete a víte, o čem celý předmět je. 

 

Výpisky častokrát najdete na internetu, ve školních systémech či na jiných stránkách, se kterými studenti vaší univerzity operují, takže se nebojte hledat a ptát se lidí z vyšších ročníků, většinou vám rádi poradí a ukážou vám směr. 

 

Naplánujte si učení

 

Další čtyři tipy budou od Blanky Pilátové, která studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a na Instagramu dělá osvětu o ekologii, toxikologii a o studiu celkově. Podle ní je důležité si do kalendáře zaznamenat všechny zkoušky a zápočty, abychom viděli, kolik máme času. Každý předmět potřebuje individuální čas přípravy, a proto je dobré si udělat plán, ke každému předmětu si vypsat všechny okruhy a rozložit si ho do následujících dní. Nedělejte to jen ve své hlavě, napište si všechno na papír, ať si splněné body můžete odškrtávat a vidíte, kolik toho máte za sebou, a kolik okruhů či otázek ještě musíte udělat.

 

Dělejte si osnovy, vypisujte klíčová slova

 

Otevřete si prezentace od vyučujících a zjistíte, že v množství slov se vám ta důležitá ztrácí. Existuje pomoc. Vypisujte si vše důležité a nejlépe si ke každému okruhu udělejte osnovu, ať se znovu nemusíte prodírat sáhodlouhými prezentacemi nebo knihou z povinné četby, protože není nic horšího, než si znovu dohledávat informace, které jste včera našli. 

 

Zahoďte telefon

 

Asi každý student dennodenně zažívá chvíle prokrastinace, kdy skroluje sociálními sítěmi, nemůže přestat a čas jen protéká mezi prsty. Za to všechno může telefon, takže si ho vypněte nebo jen ztište, ale hlavně ho dejte mimo zorné pole. Schovejte ho pod polštář, přeneste do jiné místnosti, zahrabejte mezi oblečení ve skříni nebo ho svěřte někomu z rodiny s instrukcemi, ať vám ho do určitého času vůbec nevrací. Již zmíněná studentka chemie doporučuje stažení aplikace Forest, ve které zasadíte strom a nastavíte čas, jak dlouho nebudete telefon používat. Když telefon zapnete dřív, váš strom začne umírat. Pro někoho tahle aplikace může být přínosná, pro jiného nikoliv. 

 

Opakujte si nahlas

 

Tento bod je sporný. Jeden student potřebuje mluvit nahlas, druhý se zahrabe do největšího ticha a i chvilkové šeptání ho rozptyluje, třetí student musí mít hudbu v uších a čtvrtý se dokáže učit jen v knihovně. Na toto téma vědci dělali několik výzkumů, zabývala se tím kanadská univerzita ve Waterloo, profesor MacLeod nebo Boucher & Lafleur. Výsledky se přiklání k opakování si informací nahlas. Proč? Při čtení nahlas dáváte větší pozor na to, co vlastně čtete. Do studijního procesu zapojujete další smysl – sluch, a když si věci říkáte nahlas a čeká vás ústní zkouška, alespoň víte, že o tématu dokážete souvisle a plynule mluvit. 

 

Spěte

 

Mnoho studentů spánek velice podceňuje a odkládá ho na později. V knize „Proč spíme“, kterou napsal expert na výzkum spánku Matthew Walker, se ale dozvíte, že je důležité spát 6 až 8 hodin denně nejen kvůli tomu, že se informace v mozku lépe usadí a vy si je pamatujete daleko více, ale také kvůli tomu, že dlouhodobý spánkový deficit ničí imunitní systém a člověk je více náchylný k nemocem. Proto tedy spěte a dopřejte si odpočinek, žádná udělaná zkouška nestojí za pochroumané zdraví.

 

Udržujte kontakt s blízkými

 

V jednom z článků od Masarykovy univerzity doporučovali, ať se během zkouškového studenti neodříznou od nejbližších, protože zrovna ti vám mohou být velkou psychickou podporou. Během rozhovoru s nimi můžete na chvíli zapomenout na všechny starosti spojené se školou.

 

Modlete se

 

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ Fp 4,6-7 

Modlete se tedy ráno i večer. Modlete se, když nebudete mít sílu, když učivu nebudete rozumět, když nebudete vědět, kam dál, když budete mít strach, i když se budete radovat. Modlete se, když s vámi bude mávat stres a úzkosti. Modlete se. 

 

Čtěte z Bible

 

V Bibli člověk nalezne spoustu odpovědí, ale i slov, která mu do srdce vlijí klid a jistotu. Po otevření Knihy knih mnohokrát narazím na slova, která zrovna potřebuji slyšet. Častokrát si zvýrazňuji a zakládám verše, protože někdy nemám čas hledat a potřebuji jen rychlý Boží doping. Na rychlá Boží slova je také dobrá Bible v telefonu, kdy je možné si vyhledat díky jednomu slovu verš, který zrovna potřebujeme.

„Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ 1 Kor 10,13

„Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře: ,Zvedni se a vrhni se do moře‘, a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.“ Mk 11,22-24 

 

Dej to všechno Bohu

 

Už jste udělali úplně všechno? Věnovali jste učení čas, který jste mohli? Už nemáte čas studovat dál? Jste nervózní? Tak teď už můžete jen jedno – a to dát všechno Bohu. Teď už to v rukou nemáte vy, ale On. On má v rukou to, jaké otázky v testu dostanete, nebo jaké číslo si vylosujete. On má v rukou náladu vyučujících a jejich ruce během opravování. On má v rukou i vaši mysl a mozek a dá vám vzpomenout si i na to nejvíc hluboko skryté. Věřte mu a dejte mu vše. Vy jste udělali vše, teď nechte konat Ježíše.

 

Nic se neděje

 

Pamatujte si, že když se Vám zkouška nevydaří, máte stále další dva pokusy. Člověk padá, ale je důležité, aby vstával a nenechával se převálcovat jedním neúspěchem. Podívejte se za sebe a uvidíte spoustu zkoušek, které jste již zvládli a vybojovali. A nebuďte naštvaní na Boha, vždyť všechno má svou určenou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj čas. 

                                                                                                                                              

autorkou textu je Anna Karešová

 

https://www.darujme.cz/projekt/1203787