Gen Rosso nejsou v České republice neznámým pojmem. Za minulého režimu pronikli do křesťanských zpěvníků a zvlášť jejich písně ke mším vešly do obecného povědomí, jako např: „Dnes ve tvém stojíme domě“ nebo píseň „Za vše, cos mi dala, děkuji ti maminko.“ Mezi lety 2009-13 navštívili Gen Rosso devět škol po celé České republice s projektem proti šikaně pod názvem Silní bez násilí, jehož součástí byl muzikál Streetlight. V něm vystupovali vedle členů skupiny i žáci druhého stupně daných škol. Je pravděpodobné, že někteří z vás Gen Rosso viděli právě na těchto představeních nebo v rámci jejich koncertů na Světových dní mládeže. Nyní se Gen Rosso do Česka vrací prostřednictvím televize Noe, která v sobotu 9. ledna v 21.45 bude vysílat jejich živý koncert.

 

 

Jak byste se představili tomu, kdo vás nezná?

 

To musíme začít o Vánocích roku 1966. V malém městečku Loppiano nedaleko Florencie, které je formačním centrem Hnutí fokoláre, darovala zakladatelka hnutí Chiara Lubichová, skupině chlapců kytaru a bicí soupravu červené barvy, od které je odvozen i název skupiny (pozn. překladatele: rosso z italštiny červený, gen –- nová generace). To proto, aby mohli hudbou předávat poselství o míru a bratrství mezi lidmi. Chiara často opakovala větu „Aby všichni byli jedno“. Je to něco jako slogan, který by se člověku po návštěvě koncertu skupiny Gen Rosso měl zapsat do mysli a do srdce. 

V současné době máme za sebou 54 let činnosti, 2 000 koncertů a představení na všech kontinentech a více než 500 písní. 

 

Jak jste prožili pandemický rok? Přesunuli jste koncerty na internet, live? Jakou s tím máte zkušenost?

 

Opakovaná období tak zvaného „lockdownu“ v letošním roce umožnila každému z nás ponořit se hlouběji do všeho, o čem přes 50 let zpíváme. Jsme zvyklí jezdit po světě, setkávat se s lidmi a přinášet hudbu na jevištích všech pěti kontinentů. Najednou jsme se ocitli mezi čtyřmi stěnami našeho domu. Namísto měst, náměstí a sálů jsme měli najednou jen počítač a pár oken, ze kterých se můžeme dívat ven. Namísto tisíců lidí, které jsme na každém turné potkávali, byli najednou vedle nás ti tři, čtyři, se kterými bydlíme. Nebylo možné se sejít v plném počtu, abychom pracovali, jak tomu bylo v předchozích letech. Po první sérii živých vysílání pod názvem „Gen Rosso u tebe doma“, díky kterým jsme navštívili lidi v jejich domovech, jsme se rozhodli vrátit se ke svým kořenům formou živých koncertů, které reflektují i naši historii. Vznikl tak projekt s názvem „Discovering Gen Rosso“, kdy lidé mohli nahlédnout i do zákulisí. 

 

Nelze říci, že pro udržení kontaktů s našimi fanoušky by byl dostačující internet. Víme, že žádný virtuální způsob není schopen stoprocentně nahradit skutečné objetí lidí, stadion nebo opravdové emoce živého koncertu v hale nebo v divadle. Vzhledem k situaci, která vznikla během covidu, nemáte velký výběr: buďto člověk zůstane zavřený doma, protože nemůže cestovat a koncertovat, anebo může začít vynalézat nové způsoby s těmi nástroji, které jsou k dispozici. V tomto případě jde o internet, který – pokud ho používáme dobře – přináší dobro, přináší krásu, a především přináší naději do srdce toho, kdo poslouchá. Kdyby nebyl internet, asi bychom neoslovili tolik lidí ze širšího okolí. Díky internetu můžeme pokračovat v našem hudební dobrodružství virtuálně. Můžeme říci, že pandemie nám v podstatě pomohla, donutila nás najít nové výrazy a nové způsoby vztahů s lidmi... 

 

Myslím si, že každý z nás jsme si v těchto měsících položili otázku, co to všechno má za smysl. Najít odpověď určitě není snadné. „Uvěřili jsme v lásku“ - to jsme vícekrát zpívali v našich písních. Vždyť věříme, že každá událost, i ta nejbolestnější, má svůj láskyplný důvod. „Hudba nikdy neskončí, lidé budou zpívat stále,“ říkávala Chiara Lubichová. Jako by tím chtěla říct: „Ani vy se nikdy nezastavte. Lidé potřebují naději, vzpruhu, víru, radost, a vy jim to svým zpěvem můžete umožnit.“ Rádi bychom proto byli nablízku tomu, kdo trpí, kdo den za dnem dává svůj život za druhé. Chceme zůstat nablízku všem, se kterými jsme se v uplynulých letech na našich koncertech a workshopech setkali. Nápad živého vysílání totiž vychází z touhy pokračovat v tom všem a darovat ostatním něco pozitivního a pěkného především v různých „izolacích“, které člověk může prožívat. Kde je světlo, tam je i naděje.

 

Jaké je vlastně hlavní poselství, které se snažíte svou hudbou předat? Daří se vám to? Máte nějaký příklad?

 

Naše poselství je především poselstvím lásky, jednoty a pokoje. Tato témata jsou stále aktuální i v oblasti umění. Snažíme se žít život v duchu evangelního bratrství. Chceme, aby naše produkce byla výsledkem spolupráce mezi námi – lidmi z různých národností, a vypovídala tak o jednotě mezi lidmi. Snažíme se předávat vnímavost k výzvám naší planety, přinášet kulturu darování a sdílení. Jde o poselství, které nenálepkuje, je pochopitelné pro kohokoli, je pro všechny. Jinými slovy – chtěli bychom umožnit divákům, aby mohli objevit dobro a uvědomit si touhu po štěstí a jednotě, která je v každém člověku. Jestli se nám to daří? Řekl bych, že navzdory tomu, jak jsme různorodí, přichází toto poselství už 54 let k lidem, kteří si ho váží a berou ho za své. Věřím, že to dělají především proto, že vnímají upřímnost a otevřenost, se kterou poselství předáváme. Na tomto místě bych rád ocitoval několik zpráv, které jsme dostali po jednom online vysílání:

 

Prožít hodinu a půl s vámi, zpívat, to je vždy zážitek, který mě vtáhne od začátku do konce, navzdory vzdálenosti nebo navzdory situaci, kterou právě prožívám. Dnešek se díky vám stal jedinečným a mimořádným!

 

Vaše hudba, která pramení z Lásky s velkým L, probouzí v každém posluchači nesmazatelnou dimenzi, jako jsem to prožila já při vaší písni A joy reborn … jste výborní, jděte dál, tahle cesta je správná.

 

Vaše písně mě doprovázely v dospívání. Díky, že jste v celém světě zaseli tolik semínek jednoty.

 

Jak vás vnímá současná mládež? Museli jste něco ve své kariéře upravit, přizpůsobit se novým tendencím, požadavkům apod.?

 

Během těchto let vidíme, že umění se obnovuje s každou generací. Hudba prostupuje každou epochou, překračuje hranice, módu, upravuje vkus a vnímavost a zůstává stále účinným prostředkem, možná tím nejúčinnějším způsobem komunikace. Je to umění, které buduje lidské nitro, umění, které povznáší ducha i lidství. Naše poselství zůstává neměnné a řekl bych, že takové zůstat musí; být stále stejné a odkazovat na první inspiraci, ze které se skupina zrodila. Naopak hudba a různé hudební žánry se uzpůsobují době, éře, ve které zní. Naše hudební stránka se obnovuje díky různým prvkům, které se postupně přidávají. Dokázali jsme se přizpůsobit, od rocku po muzikál, od klasických nápěvů až po pop, rok a rap. Snažili jsme se držet krok s dobou. Poslední písně naší diskografie, jako Schock of the World, která vyšla 21. září letošního roku, odráží současné hudební tendence. Mladí lidé, kteří nás poslouchají, to nejen oceňují a sledují nás, ale mnohdy skrze konkrétní podněty a rady vlastně pomáhají skládat písně. Ty pak více odrážejí jejich požadavky. Je to taková důležitá a spontánní interakce mezi Gen Rosso a jeho mladými posluchači. Z této vzájemné výměny pak vznikají písně i celá představení.

 

Tomek Mikusinski – PR skupiny Gen Rosso

Rozhovor připravila Helena Filcíková z časopisu IN! - dívčí svět

 

 

 


 

 

Gen Rosso v číslech 

 

V roce 2020 - 21 umělců a techniků, kteří pocházejí z celkem 11 zemí (Argentina, Ekvádor, Mexiko, Kuba, Bolívie, Brazílie, Filipíny, Korea, Itálie, Polsko, Španělsko).

 

Za dobu existence

2 500 představení

250 turné

59 navštívených zemí

54 alb

500 vydaných písní

150 workshopů - představení

150 projektů pro mládež

8 světových setkání mládeže s papeži

 

Světová turné

Albánie, Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Bosna, Brazílie, Burundi, Kanada, Česká republika, Chile, Čína, Vatikán, Korea, Chorvatsko, Kuba, Filipíny, Francie, Německo, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Hong Kong, Indonésie, Anglie, Irsko, Izrael, Itálie, Keňa, Libanon, Luxemburg, Makao, Malajsie, Malta, Maroko, Mexiko, Myanmar, Monte Carlo, Holandsko, Panama, Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Skotsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Jižní Afrika, Švýcarsko, Thajsko, Ukrajina, Maďarsko, Uruguay, USA, Vietnam.

 

https://www.darujme.cz/projekt/1203787