Dva Romové s velmi temnou minulostí a světlou přítomností a P. Štěpán Smolen se potkávají v kostele v Mladé Boleslavi. Z rozhovorů, které spolu vedli, vznikla poutavá kniha, která ukazuje, co vše je možné, když někdo vezme vážně biblické „Obraťte se a věřte evangeliu.“ Ti dva pocítili Boží dotek na vlastní kůži a uvěřili, že tato věta v Knize knih je řečena právě a konkrétně jim, že těmi hříšníky, které si Kristus přeje obrátit, jsou oni. 

 

 

František a Viktor, dva Romové s kriminální minulostí, se s autorem knihy podělili o svoje dramatické životní příběhy a vedli s ním často hluboké rozhovory. Každý z obou hrdinů knihy žil způsobem života, který se od toho křesťanského liší snad úplně ve všem. Problémy začaly už ve škole, náledovaly krádeže, drogy, prostitutky i násilí; za své mládí si František s Viktorem prošli mnohým. O to větší respekt patří hlavním hrdinům, že o svých zkušenostech mluvili naprosto otevřeně.

 

Příběh nám mimo jiné přiblíží romskou kulturu, která je mnohému čtenáři neznámá. František s Viktorem ji popisují zevnitř, kam málokdo, kdo tam nepatří, může nahlédnout.

 

„Máma je bílá a cigáni ty gádže budou vždycky trochu soudit. Ale je to i naopak. Cigánská kultura je opravdu jiná a gádžové to nepřijímaj. Koukaj se na to spatra, jak se ty cigáni chovaj, jak jsou temperamentní a že nejsou ve výchově prudký. Gádžo chce mít všechno nalajnovaný: nesmíš tohle, musíš tamto, aby na veřejnosti nevypadalo něco špatně. Cigánům je tohle jedno,“ popisuje rozdíly Viktor.

 

„Čech má jedno dítě, a kdyby měl druhý, má pocit, že by nemoh třikrát do roka na dovolenou. Cigán sice nebude mít tu dovolenou, ale bude mít pět sourozenců. Dostane tak mnohem víc. Češi někdy dávaj víc lásky domácím zvířatům než lidem. Neříkám, že jsou takoví všichni bílí nebo všichni Romové, ale často to tak bývá.“ Takto zase vidí situaci František.

 

Z mnohých příběhů jde až mráz po zádech, oba totiž neměli problém svou minulost až naturalisticky popisovat. Vír událostí vtáhne čtenáře do děje a je těžké se od knihy odtrhnout. Tyto příběhy ale nejsou zařazeny z touhy po senzaci. Všechny špatnosti a temnoty ukazují na Boží velikost a záři, která jde za hříšníkem i do těchto temnot. Oběma se Bůh dal na jejich spletité životní cestě poznat. Každému v momentě, kdy by to nejméně čekal. Když se to stalo, ihned věděli, že to byl On, ale ještě nebyli schopni jeho volání následovat. Až osudové setkání obou hrdinů pomohlo rozdmýchat tento plamínek v srdci každého z nich. Setkání to není na první pohled nějak výjimečné, František s Viktorem na sebe narazili při práci v mladoboleslavské fabrice, ale z úplně náhodného setkání vzešlo životní přátelství.

 

Uprostřed něho se zrodil v obou mužích opravdový zápal po Bohu. Kniha v tomto slouží jako dobrá motivace třeba k vytrvalosti v četbě Bible nebo v modlitbě. Z mnohých zážitků, které při svém obrácení oba zažili, člověku spadne brada. „Tou dobou jsme se doma a v práci už nebavili o ničem jiným než o víře a o Bohu. Mě už lidi nenáviděli, protože jsem na to téma jel dvacet čtyři hodin denně a nikdy mě to neomrzelo. Na ně to bylo dlouhý, je už bolela hlava, ale mě ne,“ popisuje v knize František.

 

Největší působivost dodává příběhu to, že se skutečně stal. Události se odehrávaly na konkrétních místech republiky, navíc v nedávné minulosti - tak nedávné, že příběh neskončil, ale pokračuje v současnosti. Otec Štěpán Smolen vedl rozhovory s oběma muži během léta 2019. 

 

Celá kniha je svědectvím o blízkosti Boha v našich temnotách a bezradnostech. Je pouze na každém z nás, jak na jeho volání odpovíme. František v knize na otázku, po čem touží, odpověděl:

 

„Nebudu tu hrát nějakou falešnou pokoru. Možná to bude znít pyšně, ale nebudu lhát: strašně toužím stát se svatým. Toužim po tom a snim o tom, kdy konečně spatřim Boha. Taky bych si přál vidět obrácený Romy – to je moje druhý největší přání.“

 

Autorem textu je Lukáš Kuřík.

 

Kniha Cikánský evangelia vyšla v červnu 2020 a jsou čtvrtou knihou P. Štěpána Smolena, kněze z mladoboleslavské farnosti, kam k němu do kostela přicházejí i oba hrdinové jeho nové knihy. Autorovi v minulosti již vyšly publikace Buď, kde jsi; Sehnsucht: Úvod k romantické touze a Cesta na Západ.

 

https://www.darujme.cz/projekt/1203787