„Pojďte za mnou, udělám z vás rybáře lidí.“ Tak málo stačilo Šimonovi, Ondřejovi a dalším, aby ihned všeho zanechali a následovali Ježíše. Co se musí stát, abychom my všeho nechali a dělali to, co po nás Ježíš chce a co je právě teď důležité? Pojďte si na toto téma povídat se svými dětmi.

 

 

Ihned nechali sítě a šli za ním.

Mk 1, 14 - 20

Potřebujeme: svíčka, Bible

Popis aktivity:

Dnes si budeme povídat o tom, co nejraději děláme, co je pro nás důležité. Popřemýšlejte a zkuste nám to předvést beze slov. My budeme hádat. Každý předvádí, hádáme.

 

Už se vám někdy stalo, že jste měli svůj plán, chtěli jste dělat něco, co máte rádi, ale něco se stalo a vy jste to museli změnit? Bylo to pro vás těžké? Co jste dělali? Dokázali jste to? Povídáme si o tom, jaké to pro nás je měnit svůj plán. Kdy se nám to dělá snáze a kdy hůř?

 

Často neradi měníme své plány. Nechce se nám, ale někdy jsme pak mile překvapeni, že to třeba stálo za to a že jsme mohli poznat něco nového. A přesně tohle se stalo v příběhu z evangelia z této neděle. Pojďme si ho poslechnout.

 

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“
Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Ihned nechali sítě a následovali ho.
Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Připadá vám zvláštní to, co se v příběhu odehrálo? Proč ti rybáři pracovali na moři a lovili ryby? Bylo to pro ně důležité? Co jim Ježíš nabídl? Co to znamená, že se měli stát rybáři lidí? Dostali za to nějaké peníze?

Umíte si to představit? Jaká síla musela z Ježíše vyzařovat, že dokázali nechat všeho? Opustili práci, kterou rádi dělali, která je živila. Opustili své plány a šli za Ježíšem.

 

Dokázali bychom to taky? K čemu nás dnes Ježíš třeba může volat?

Jak by asi vypadal příběh o nás? 

 

Čteme následující příběh postupně o každém členu rodiny a doplňujeme kurzívou psaná slova podle toho, o kom mluvíme. Vycházíme z toho, co si každý vybral jako svou nejoblíbenější činnost na začátku.

 

Když šel Ježíš kolem Lukášova pokoje, uviděl Lukáše, jak lepí své modely letadel. Ježíš mu řekl: „Pojď za mnou, potřebuji Tě.“ Lukáš ihned nechal lepení modelů a šel dělat, co mu Ježíš řekl. 

Zapálíme svíci. Povídání uzavřeme modlitbou.

 

Pane Ježíše, pomoz nám, ať vždy slyšíme Tvůj hlas a jdeme tam, kam nás voláš. Ať dokážeme jít tam, kde nás potřebuješ, přestože to znamená opustit to, co nás teď zrovna baví a co děláme. Amen.

 

https://www.darujme.cz/projekt/1203787