Když jsem po maturitě začal studovat Český jazyk a literaturu na filozofické fakultě, tak mě nejvíc bavily momenty, které zpravidla začínaly touto větou: „Na střední škole vás asi učili, že…“ No a pak vyučující začal ukazovat, jak věci mohou být úplně jinak. Slovních druhů nemusí být deset, národní obrození možná vůbec neexistovalo a tak podobně. Ne všechny výroky vyučujících jsem nakonec přejal, ale rozhodně jejich zpochybňování a provokativní otázky byly vždy zdrojem velkého ponoru do hloubky. Od té doby si vážím každého zdroje, který mě takto dokáže posunout ze samozřejmosti opakovaných frází k pořádné hloubce. Platí to i o křesťanství.

 

Autor: DV

 

Zkrátka a dobře: Ve svém životě potřebujeme zdroje inspirace. Zvlášť se to týká oblastí a oborů, které nás zajímají, ve kterých se chceme zdokonalit. Někdy stačí jen sledovat správné účty na Instagramu nebo Twittru, jindy nám ale takováto forma přestane stačit a začne se nám jevit jako povrchní. Pak saháme zpravidla po něčem „hutnějším“: po knihách rozhovorů s odborníky na dané téma, posloucháme podcasty nebo čteme tzv. populárně-naučné časopisy. Jestliže však nejsme na daný obor specialisté, někdy těžko hledáme něco, co by bylo poctivé, hluboké, inspirativní a zároveň přístupné i „neprofesionálům“.

 

Nepletete se, jestliže čekáte, že budu mluvit o křesťanství a zároveň chci na jeden takový zdroj inspirace poukázat. Chci vám představit časopis Salve – celým názvem: Salve: revue pro teologii a duchovní život. Nepředstavujte si ovšem klasický časopis, který koupíte v trafice. Jde spíš o typ akademického oborového časopisu – jen považte poslední číslo, na které vás chci zvlášť upozornit, má 129 stran a obsahuje 11 textů. Už z toho je jasné, že nejde úplně o čtení pro prvňáky. Salve je ale rozhodně časopis, po kterém může sáhnout člověk, který se zajímá o křesťanství a chce jít do větší hloubky, než kterou poskytují zbožné motivační citáty nebo krátká kázání v kostele. Zároveň však nejde o nějaký časopis žijící v nepřístupných výšinách – můžete ho opravdu v klidu číst i bez znalostí starořečtiny nebo filozofie Martina Heideggera :-). A rozhodně je to časopis, který si nebojí klást otázky a skrze ně se zkusit ponořit do pořádné hloubky.

 

Výhodou je, že každé číslo má svoje jedno téma, ke kterému se z různých stran vztahuje. Snadno si tak můžete dohledat v historii časopisu tematická čísla, která vám budou blízká. Každé téma vyvěrá z bouřlivých diskuzí redakční rady, která má kolem dvaceti členů různých profesí – teologů, kněží, řeholníků a řeholnic, filozofů a filozofek, filologů, architektů, překladatelů, literárních historiků… Zkrátka různé pohledy! Ty se odráží i v pestrosti přístupu k tématu.

 

A zde se konečně dostávám k poslednímu číslu. To otevřelo téma slavení neděle. Iniciátorem tohoto tématu byl známý vodňanský farář Josef Prokeš (loni vydal úspěšnou knihu Pán se stará a možná sledujete jeho úvody k liturgii, které sdílí na youtube kanálu poutního místa Lomec, které spravuje).

A jak jsem už nastínil, je snaha podívat se na téma z co nejvíce úhlů a nebát se klást si důležité otázky – to je pro nás Salve vždy důležité. Tak v Salve o slavení neděli najdeme článek o slavení soboty v judaismu, o slavení v prvotní církvi, ale i o článek o tom, jak slavili neděli křesťané v Japonsku, když několik set let nemohli slavit eucharistii nebo text zabývající se otázkou vzniku tzv. „nedělní povinnosti“. Nechybí ani úvahy nad slavením neděle v době koronaviru nebo sociologický pohled na vnímání neděle v české společnosti. (Tímto číslem se také můžete nechat provést Josefem Prokešem.)

 

Už jsem psal, že v trafice Salve úplně nekoupíte… ale pořídit si ho můžete na mnohých dostupných místech: na stránkách dominikánského nakladatelství Krystal (krystal.op.cz) na kosmas.cz nebo třeba v Karmelitánském nakladatelství (ikarmel.cz). Více informací o Salve najdete na stránkách salve.op.cz, kde také naleznete vždy vybrané části nových čísel a některá starší čísla ke stažení. (Z těch se dá také dobře zjistit, jestli je to časopis „pro vás“.) Tak směle do toho!

 

Tomáš Sixta, student teologie na KTF UK, člen redakční rady Salve

 

P.S.: A pozor! Salve není žádný nový „huráprojekt“ – nedávno jsme slavili 30 let. Při té příležitosti vyšel v Katolickém týdeníku rozhovor s naším výkonným redaktorem Martinem Bedřichem.

 

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz