MAGAZÍN serveru signály.cz letos uveřejnil 307 příspěvků. Připravoval je pro vás tým redaktorů v čele s šéfredaktorkami Kateřinou Sedláčkovou a poté Karolínou Svobodovou. V posledním dni tohoto nezvykle náročného roku vám představujeme výběr článků z jednotlivých měsíců, které si podle nás stojí za to připomenout.

 

 


I.

 

Když jsme v lednu zveřejňovali zamyšlení Adély Suré VELKÁ LÁSKA A VELKÉ SKUTKY ZAHRNUJÍ VELKÉ RISKOVÁNÍ, netušili jsme, jak aktuální letos téma riskující, obětující se lásky – v situaci nutnosti pomoci nemocným, nakaženým i potřebě udržet chod společnosti a vlastních rodin – bude.

Odrazem absolutní lásky – totiž lásky Boží Trojice – je manželství. U příležitosti Národního týdne manželství Ludmila Koukalová připomněla téma MANŽELSTVÍ ve výrocích papežů Františka, Benedikta XVI. a Jana Pavla II.

 


II.

 

Povzbuzením pro mnohé, kteří dosud nenašli toho pravého / tu pravou, a pro páry s velkým věkovým rozdílem může být únorový rozhovor Elizabeth Hrabicové BÁLA JSEM SE SVÉ LÁSKY s manželským párem, který od sebe dělí celých 22 let.

 


III.

 

Skutečná láska, neřku-li snaha o dobré manželství, to je – nic si nenalhávejme – často „boj“. Ten však nikdy nesmí přerůst ve válku. Na tu se raději podívejte ve snímku 1917, jehož recenzi přinesl čtenářům v březnu Zdeněk Červenka.

 

I v době míru mezi námi žijí sirotci a vdovy. Rozhovor ROBI BYL VELMI STATEČNÝ. ROZPLAKALI JSME SE, OBJALI A SVĚŘILI VŠE DO RUKOU BOHU s mladou ženu se dvěma malými dětmi, které zemřel manžel na nádorové onemocnění mozku, vedla Alžběta Kalábová.

 

Nejtěžším bojem často bývá zápas s vlastními slabostmi a s pokušeními světa. Jedním z nejsilnějších pokušení současnosti je pro mnohé internetová pornografie. Rozhovor I KŘESŤANÉ ZÁPASÍ S PORNEM s Petem Luptonem, zakladatelem projektu NePornu, pořídil Ondřej Navrátil.

 


IV.

 

Návod, jak poznávat skutečnou Lásku, poskytla v dubnu Alžběta Litvanová v příspěvku JAK SI ČTU BIBLI?, ve kterém informuje o projektu, jehož posláním je Písmem inspirovat a povzbudit (především) ženy.

 

Studium Bible pomáhá překonávat mnohé obtíže. V zamyšlení DAR BOLESTI inspirovaném liturgickými čteními letošní 6. neděle postní hledá Alena Theodora Dvořáková odpověď na snad nejtajemnější otázku křesťanství – totiž význam utrpení.

 

Valnou část utrpení si způsobujeme sami mezi sebou. Na skutečnost, že můžeme ubližovat nejen lidem ve svém okolí, ale bezohledným konzumem též svým bližním na opačném konci planety, upozorňuje Lída Blažková v článku ŽÍT FAIR?!  

 


V.


V květnu se Lída Blažková zabývala tématem zdravého pohybu v příspěvku SPORT PRO KAŽDÉHO. BĚH?! V článku 11. 5. ÚNOS ADOLFA EICHMANNA, MASOVÉHO VRAHA, NEBO POUHÉHO ÚŘEDNÍKA? se pak u příležitosti 60. výročí této spektakulární akce izraelské tajné služby Mosad společně s Hannah Arendtovovou táže, jak se z nikterak nápadného muže mohl stát stěžejní organizátor vyvraždění evropských Židů.
 


VI.

 

Stejně jako se od Hitlerových dob příliš nezlepšil vztah k Židům, bez obtíží se nežije ani lidem s odlišnou sexuální orientací. Nauka církve je jasná: sex patří pouze do manželství jakožto trvalého svazku muže a ženy. Avšak současně církev přikazuje přijímat osoby s odlišnou sexuální orientací a chovat se k nim s úctou a taktem, k čemuž jistě patří i to, že jim má být nasloucháno. Rozhovor MOJE RODINA O TOM VÍ, ALE NIKDY SE NESMÍŘILA S TÍM, ŽE JSEM GAY s mladým věřícím mužem, který si v období puberty začal uvědomovat, že se mu líbí kluci, pořídil Albín Balát.

 


VII.

 

„Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí,“ říká Ježíš. „Jsou však lidé, kteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské.“ Jednu z forem tohoto životního stavu přibližuje rozhovor OD ZÁVISLOSTI K ZASVĚCENÉMU PANENSTVÍ, který v červenci přinesla Alžběta Kalábová.

 


VIII.

 

K těm, kteří k manželství způsobilí jsou, nejsou povoláni k zasvěcenému životu, ale z malicherných důvodů do manželství nevstupují nebo alespoň odkládají rodičovství, promlouvá třídílný videorozhovor se známou psychogynekoložkou DOKUMENTÁRNÍ PROCHÁZKA IVONY REMUNDOVÉ S MUDR. HELENOU MÁSLOVOU, na který jsme v srpnu své čtenářky a čtenáře upozornili.

 

Pro ženy však často není snadné najít v křesťanském prostředí skutečného chlapa, se kterým by se dala založit rodina. Vyzdvihnout v posledních staletích upozaděnou maskulinní stránku křesťanství si klade za cíl rubrika #bestrong, kterou otevřel dvoudílný rozhovor s trvalým jáhnem, policejním kaplanem a šéfinstruktorem URNA majorem Jiřím Ignácem Laňkou, jenž s ním vedl Petr Steinbauer
 

Rubriku Biblické signály – úkol seznamovat čtenáře s možnými výklady pasáží Písma čtených při nedělní katolické liturgii – převzala od konce léta naplno teoložka a editorka magazínu Alena Theodora Dvořáková. Její nedělní zamyšlení nad texty Písma jsou neseny mj. imperativem II. vatikánského koncilu, že ač se jako křesťané nemáme světu lacině přizpůsobovat a nechat se vést jen svými světskými touhami, tak přesto máme ŽÍT VE SVĚTĚ, NE SVĚTU NAVZDORY, protože svět byl stvořen Bohem, nikoli ďáblem.

 


IX.

 

K životu ve světě jistě patří pobyt v živé přírodě více než trávení času na internetu (signály.cz nevyjímaje). Kateřina Sedláčková inspiruje čtenáře magazínu svými trip tipy, jakým je například zářijový 18km výlet z Rozsoch přes Vítochov na Karasín

 


X.

 

Na výlet může člověk vyrazit sám, v moderní společnosti však musí umět každodenně vycházet s lidmi. Jakých chyb se při tom vyvarovat přibližuje říjnový článek KOMUNIKACE - SEDM SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ, který připravil koordinátor projektu signály.cz Václav Vacek

 


XI.
 

Článkem trvalého jáhna Jana Černého VÝROČÍ DOGMATU O NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VYBÍZÍ K POMOCI ZEMŘELÝM připomněl magazín 70. výročí této významné události, a to v souvislosti s listopadovou Památkou zesnulých. Téhož autora inspiroval letošní mimořádný rok k sepsání promluvy ADVENTNÍ COVID DOBA.

 

Letošní advent ale byl dobou (polo)uzavřených kostelů. Avšak krajina samotná svým vzhledem chválí Hospodina a je ideálním místem pro modlitbu. Toho se rozhodli využít lidé, kteří pomáhají tam, kde klasický kostel ani postavit nejde. Za pomoci prvků přírodě vlastních vytvářejí stromové kostely pro místní společenství a zároveň modlitebny vždy a všem otevřené, jak o tom v článku KOSTEL S NEJHEZČÍ VÝZDOBOU A MINIMÁLNÍ ÚDRŽBOU píše Václav Vacek. 


Před blížícím se začátkem nového roku napsala Kateřina Odvodyová reportáž o tvorbě křesťanských papírenských produktů a diářů JEHO PLÁNY, MOJE PLÁNY.

 


XII.

 

Úvahou JAKO JEŽÍŠEK NA MARIINĚ KLÍNĚ ANEB ÚTĚCHA Z VÁNOC V PONURÉM ROCE se na konci roku neblaze poznamenaného pandemií koronaviru snaží čtenáře magazínu povzbudit Jan Valtr.

 


 

A to je za tenhle rok vše. Do toho následujícího vám za celou redakci přejeme Boží požehnání a prosíme vás o modlitby i o praktickou podporu našeho snažení, abychom pro vás mohli chystat stále lepší články. Zůstaňte s námi!

 

signaly.cz/podporte