Bůh jako dobrý pastýř, každý z nás jako oznamovatel Ježíšova příchodu a země, které Hospodin projevuje svou přízeň. To jsou obrazy, které mohou vznikat při rozjímání a rozebírání textů z druhé neděle adventní. Pusťte se do toho a mějte krásný čas s dětmi.

Aktivita pro děti 4 – 8 let

 

Jak pastýř pase své stádo.

Iz 40,11

Potřebujeme: svíce (nebo adventní věnec), Bible, plášť pro pastýře, ovečky z papíru ke stažení zde.

Popis aktivity:

„Víte, kdo se stará o ovečky, které se pasou třeba někde v horách? Proč tam nemohou být samy? Co všechno musí pastýř dělat?“ Hlídá je, aby se žádná neztratila. Vodí je na místa, kde mají dobrou pastvu. Vodí je k vodě, aby se mohly napít. Hlídá je před vlkem. Stará se o ovečky, které jsou březí a budou mít jehňátka. 

„Pastýř má své ovečky rád a stará se o ně. Moc mu na nich záleží. Teď si na ovečky a pastýře zahrajeme. Každý z vás bude ovečka a celý náš dům bude velká pastvina někde v horách. Představte si, že jste se někde zatoulaly a teď čekáte, až vás pastýř najde a dovede k vašemu stádu. Pastýře bude představovat tatínek.“

Děti se rozutečou a schovají v domě nebo bytě. Tatínek si vezme na sebe nějaký plášť a vydá se hledat ovečky. Každou ovečku pohladí a řekne, jak je rád, že je v pořádku. Může vzít ovečku do náruče a opatrně donést zpátky.

„Zkusili jste si být ovečkou a teď zkusíte být pastýři.  V domě jsou poschovávané papírové ovečky. Najděte je a přineste do bezpečí.“ Děti hledají papírové ovečky a přinášejí je na určené místo. Můžeme je lepit na okno nebo vymyslet jiné vhodné místo.

„Ovečky jsou v bezpečí. Byli jste dobrými pastýři. Tak jako jste se vy postarali o ovečky jako správní pastýři, stejně tak se o nás všechny stará Bůh. Poslechněte si, co se píše ve čtení z dnešní neděle.“ Zapálíme svíci a přečteme úryvek z Bible Iz 40,11.

„Hospodin jako pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“

„Každý z nás je jako ovečka a Bůh je pastýř, který se o nás stará. Nemusíme se ničeho bát. S ním jsme v bezpečí.“

Zazpíváme si vhodnou písničku a pomodlíme se modlitbu Otče náš.

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

 

Za mnou přichází mocnější než jsem já.

Mk 1, 1 - 8

Potřebujeme: svíce (nebo adventní věnec), Bible, kartičky na pohlednici, pastelky, fixy.

Popis aktivity:

„V nedělním evangeliu čteme o předchůdci Pána Ježíše. O člověku, který lidi připravoval na to, že Ježíš mezi ně přijde. Oznamoval jeho příchod a vyzýval lidi, aby byli připraveni ho přivítat ve svých životech. Víte, jak se tento člověk jmenoval? Přečteme si o něm v dnešním evangeliu.“ Zapálíme svíci, vezmeme Bibli a přečteme evangelium Mk 1, 1-8.

„Jan vyprávěl lidem o Ježíši, vyprávěl jim také o tom, jak se mají na jeho příchod připravit. Říkal jim: Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků.

Představte si, že každý z nás může teď být takovým Janem Křtitelem. Také vy můžete vyprávět druhým o Pánu Ježíši a o tom, že se s ním mohou setkat. Vaším úkolem bude předat toto adventní poselství komukoliv chcete prostřednictvím pohlednice, kterou teď vytvoříte. Napište na ní, co byste lidem chtěli o Ježíši říct. Vyzvěte je k tomu, aby se připravili na oslavu jeho narození, jeho příchodu na Zem.“

Děti kreslí obrázky s adventní tématikou a doplňují vlastním textem. Pohlednice můžeme poslat nebo předat komukoliv budeme chtít. Aktivitu zakončíme modlitbou.

„Pane Ježíši, prosíme za sebe i za ostatní, abychom dobře připravili svá srdce na Tvůj příchod. Amen.“

Každý může přečíst text ze své pohlednice.

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

 

Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň.

Žalm 85

Potřebujeme: svíce (nebo adventní věnec), Bible, lístečky, psací potřeby (papíry a pastelky nebo pastely - volitelné)

Popis aktivity:

„Některé texty v nás vzbuzují představivost. Když zavřeme oči, můžeme vidět různé barvy, tvary, možná i konkrétní obrazy. Vyzkoušíme si to na dvou textech, které vám budu číst. Zavřete si oči, poslouchejte a dovolte slovům, aby vykreslila obraz ve vašich představách. Zkuste si obraz co nejlépe zapamatovat.“

Přečteme dva texty. Jeden je původní Žalm 85, 9b-14. Čteme velmi pomalu a procítěně.

„V naší zemi bude přebývat sláva.

Setkají se milosrdenství a věrnost,

spravedlnost s pokojem si dají políbení.

Ze země vyraší pravda,

z nebe bude shlížet spravedlnost.“

Necháme text doznít a potom si můžeme povídat o tom, jaké obrazy kdo viděl. Pokud máte čas a děti, které rády malují, nechte je obraz namalovat. Není to ale nutné.

Dále přečteme druhý text. Zadání je stejné. Opět čteme velmi pomalu a procítěně.

„V naší zemi bude přebývat smutek.

Setkají se neodpuštění a nevěrnost,

nespravedlnost s neklidem si dají políbení.

Ze země vyraší lež,

z nebe bude shlížet nespravedlnost.“

Necháme text doznít a potom si opět můžeme povídat o tom, jaké obrazy kdo viděl. Znovu je možné nechat děti namalovat obraz.

„Asi je jasné, které z těchto zemí projevoval Hospodin svou přízeň. Která z těchto zemí je zemí Hospodinovou. Je to země, ve které přebývá milosrdenství, věrnost, spravedlnost, pokoj a pravda. Příštích pět dní budeme o tyto ctnosti usilovat, aby se naše země stávala Zemí Hospodinovou.“

Vypíšeme tyto ctnosti na lístečky. Vylosujeme ctnost na následující den a můžeme si říct nápady, jak tuto ctnost žít a naplňovat. Následující den si můžeme povídat o tom, jak se nám to dařilo.

Zapálíme svíci a na závěr přečteme z Bible Žalm 85,9-14.

 

www.signaly.cz/podporte