Každý z nás máme nějaké komunikační návyky. Ne všechny jsou ale vždy vhodné nebo funkční. Znáte určitě typ člověka, který pořád něco někomu vyčítá nebo si stěžuje. Ve skutečnosti taková osoba může toužit po pozornosti, vztahu, kladných emocích. Chce svým stylem komunikace vyvolat lítost a myslí si, že ji tím získá. Špatně ale zvolila formu komunikace. 

 

zdroj: https://www.juliantreasure.com

 

Julian Treasure, ředitel Sound Agency (poradentství ohledně šíření zvuku a komunikace), říká: „Lidský hlas je pravděpodobně nejmocnější zvuk na světě. Může říci ,miluji tě‘ nebo začít válku. Přesto mnozí zažívají, že mluví a lidé jako by je neposlouchali.“ Ve své přednášce Jak mluvit, aby lidé chtěli poslouchat v rámci TED Talks vyjmenovává 7 smrtelných hříchů při komunikaci, od kterých se musíme oprostit.

 

Jsou to:

 

 1. Drby (Nepodložená tvrzení. Mluvit o někom negativně v jeho nepřítomnosti.)
 2. Soudit druhého (Odsuzování.)
 3. Negativita. (Takový člověk se těžko poslouchá.)
 4. Stěžování si. (Mnoho lidí si stěžuje téměř neustále a na vše.)
 5. Výmluvy. (Házení viny na druhé a nepřipouštění si vlastní zodpovědnosti.)
 6. Přehánění. (Snadno přejde do lhaní.)
 7. Dogmatismus. (Zaměňování faktů s vlastními názory.)

Pokud se těchto nešvarů zbavíme, máme možnost oslovit svět. Na co se ale naopak zaměřit, aby naše komunikace byla co nejvíce efektivní? Jsou to všeobecně známé zásady a rady, přesto je mnohdy nedodržujeme. Zkusme si vybavit některou z našich pracovních porad nebo živější rozhovor s naším kamarádem nebo partnerem. Které chyby v komunikaci děláme my? Mezi ty stěžejní zásady efektivní komunikace patří:

 

Držet se tématu a být konkrétní. Vyjadřovat se přesně. Také své pocity a přání můžeme vyjádřit. My víme, jak se cítíme, ale pro druhé to může být podstatná část informace. Mluvit za sebe. To znamená v první osobě. Nebát se vyjádřit svůj názor a určitě se za něj neomlouvat, snižovali bychom tím svou hodnotu nebo hodnotu svého názoru. Dovolit partnerovi jeho názory. Má na ně nárok, byť se nám vůbec nemusejí líbit. Zbytečně nehodnotit, spíš se doptávat. Zkusme se podívat na věc z perspektivy partnera. Projevit empatii. To neznamená vyhovět požadavku, ale je důležité ubezpečit druhého, že jsem pochopil sdělení. Nepřerušovat partnera. Počkat, až skončí sám. Dávat mu najevo, že posloucháme. Nejlépe slovní reakcí na jeho sdělení. Nebát se rekapitulovat. Ověřit, že si rozumíme. Naučit se přijímat kritiku, ale i chválu. A nebát se změnit svůj názor

 

 

Některých chyb se dopouštíme nevědomky a moc je neřešíme. Zvykli jsme si na ně. Při vyhrocené komunikaci nebo v době krize (například mezi manžely) mohou ale napáchat mnoho zlého. Záměrné využívání negativních forem v komunikaci s cílem poškodit či zmanipulovat druhou stranu se nazývá komunikační faulování. Mezi nejčastější komunikační podpásovky můžeme zařadit:

 

 • připisování úmyslu (Ty jsi mě chtěla podrazit.)
 • přehánění (Málem jsi mě zabil.)
 • zobecňování (Pokaždé to uděláš špatně.)
 • útočení (Ty jsi blázen.)

Všimněme si, jak často je v komunikaci slyšíme. Čím víc emocí v naší komunikaci je, tím spíše vytáhneme na svého „protivníka“ nějaký ten komunikační faul. Nejhorší je faulování mezi blízkými, například v manželství. Takový vztah pak dostává zbytečně velké rány. S mnoha formami komunikačních faulů se můžeme setkat také v diskuzích na internetu. Zde bývají hranice posunuty ještě dál. Neférové komentáře a jak s nimi nakládat vysvětluje zajímavě portál Hatefree.cz

 

John Gottman (profesor psychologie a odborník v oblasti výzkumu rodiny a manželství - viz kniha Sedm principů spokojeného manželství) definoval čtyři základní formy komunikace, které ničí vztahy. Jde o přirovnání k apokalyptickým jezdcům na koních, o nichž se zmiňuje kniha Zjevení svatého Jana: Zj 6, 1–8. Jsou to: 

 

 1. kritizování (Útok na partnerovu osobu a ne na jeho činy. Například kritizuji, že nevynesl odpadky ne proto, že zapomněl, ale proto, že je špatný člověk.)
 2. pohrdání (Výsměch, veřejné urážky, oči v sloup apod.)
 3. defenzivnost (Nepřijetí zodpovědnosti, hra na oběť. Příčina není ve mně, ale v tobě.)
 4. mlčení, vytváření zdí (Vyhýbání se komunikaci, řešení. Je to citové odcházení ze vztahu, které jej potápí.)

 

John Gottman ve svém výzkumu partnerských vztahů (Laboratoř lásky) tvrdí, že dokáže do patnácti minut předpovědět, zda vztah vydrží nebo se rozpadne - právě na základě přítomnosti „jezdců apokalypsy“. Vztahy neničí rozdílnost názorů nebo zálib. Mnohem častěji mají konflikty kořeny v zásadnějších věcech. Ve způsobu života, specifikách osobnosti, hodnotách. Podle Gottmana většinu problémů v páru není možné vyřešit. Škoda času a sil. Nezbývá než je přijmout. „Když si vybíráte partnera, s nímž hodláte prožít život, nevyhnutelně získáváte i celý soubor neřešitelných problémů, s nimiž budete mít co do činění dalších deset, dvacet a možná padesát let“.

 

Jako nejtěžší komunikační hřích jezdce apokalypsy uvádí Gottman ponižování, opovržení. Člověk ponižuje druhé zpravidla proto, že si sám připadá nízký, malý a bezvýznamný. Proto se snažme sami obklopit lidmi „velkými“, kteří nemají potřebu druhé ponižovat. Je faktem, že zásadní vliv na to, jaké hodnoty se v zemi vyznávají, jak se v důsledku toho komunikuje a jak se lidem následně žije, má čelní představitel země. Takový člověk může lidi rozeštvávat nebo je spojovat. Kdy naposledy jsme slyšeli z úst některého politika ponižování, pohrdání? Nemusíme chodit do daleké minulosti. Pár mistrů v tomto oboru máme. Kolikrát posloucháme v politických projevech především kritiku nebo svalování viny. Pro příklad člověka, který naopak dokáže budovat mosty a vedle kterého mohou druzí lidé růst, také nemusíme chodit daleko. Pro mě je to třeba papež František. 

 

Související článek: Komunikace - klíčová věc v životě člověka

 


 

Zdroje:

How to speak so that people want to listen | Julian Treasure

https://www.juliantreasure.com/

https://www.thesoundagency.com/

http://www.hatefree.cz/co-delat-kdyz/argumentacni-fauly

Výzkum Laboratoř lásky

Čtyři jezdci apokalypsy podle knihy Sedm principů spokojeného manželství

https://blog.tomashajzler.com/clanek/ctyri-jezdci-vaclava-klause 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Apokalypti%C4%8Dt%C3%AD_jezdci

https://www.pronaladu.cz/4-jezdci-apokalypsy-co-nici-vztah

kniha: 7 návyků skutečně efektivních lidí - Stephen M. R. Covey

 

www.signaly.cz/popdorte