Projekt ON je křesťanské společenství pro mladé lidi z okolí farnosti Valašské Klobouky. Jejich služba je rozmanitá. Pořádají různé evangelizační akce, večery chval, akce pro mladé. Také se věnují formaci mladých. Jde jim o to, aby mladí budovali vztah s Bohem, a k tomu jim může pomoci právě společenství věřících zakořeněných v Kristu. Více o tomto projektu nám sdělil Rosťa Šerý, který Projekt ON spolu s dalšími vede.

 

zdroj

 

Co je náplní služby Projektu ON? Jaké poselství chce Projekt ON přinášet?

 

Projekt ON je katolické společenství pro mladé, jehož domovem je farnost Valašské Klobouky. V rámci našeho působení toužíme předávat zkušenost s živým Bohem a zvěstovat radostnou zvěst evangelia.

 

 

Jaké aktivity pro mladé pořádáte? 


Základem našich aktivit jsou pravidelné skupinky, kde se společně sdílíme, modlíme a objevujeme své talenty a dary, které jsme od Boha dostali. Každý týden v neděli odpoledne se v rámci společenství setkáváme ke společné modlitbě chval, přičemž jedenkrát za měsíc (první neděli v měsíci) jsou chvály otevřené pro veřejnost v našem farním kostele. 

 

Jak a kdy vznikl název tohoto projektu?


Naše společenství Projekt ON funguje již čtvrtým rokem. Za naším vznikem stojí společná vize několika lidí, kteří hledali cestu, jak přivést mladé lidi k živému Bohu. Viděli jsme kolem sebe mnoho mladých schopných a talentovaných lidí, kteří ale svůj čas a energii nevyužívali dobře. Proto jsme se rozhodli vytvořit prostor, kde může mladý člověk objevit živého Boha a tím i sám sebe - svoji identitu, obdarování a životní poslání a postupem času se může zapojit do služby v rámci společenství.

 

A tak vznikl Projekt pro mladé VK. Název „projekt“ jsme původně zvolili z toho důvodu, že chceme mladé lidi zapojovat do chodu společenství, aby se spolupodíleli na jeho směřování a fungování.

 

Za nějaký čas jednoho našeho člena napadl název Projekt ON, kdy ON má ukazovat na Boha (že to není o nás, ale je to ON, který stojí za vším....ON, živý Bůh - Dan 6,27). Zároveň anglické slovíčko „on“ se využívá pro označení místa na zapnutí nějakého zařízení. A protože jedním z našich cílů je „zapnout“ náš vztah s Bohem, tak význam našeho názvu je jak v češtině, tak i v angličtině 🙂.
 

Kdo všechno je v projektu zapojen? Kdo za celým projektem stojí?

 

Věříme, že za celým společenstvím stojí Bůh 🙂. Za nás lidi ho mám na starosti já jako hlavní vedoucí 🙂. Následně spolu s týmem asi čtrnácti lidí, který nazýváme jádro, tvoříme vize, fungování a další směr chodu společenství. Členové jádra jsou zapojeni ve vedení našich spolčo skupinek a dalších služeb, jako je chválová kapela, propagační tým nebo služba kavárny. Naším duchovním pastýřem je P. Pavel Macura, který je děkanem našeho děkanátu a zároveň i farářem v naší domovské farnosti Valašské Klobouky.

 

Jaké aktivity Projekt ON připravuje?


V následujícím školním roce 2020/2021 je naší největší akcí, na které se spolupodílíme, konference Poslaný 26. 9. 2020 ve Valašských Kloboukách. Jde o konferenci zaměřenou na oblast služby a modlitby chval. Cílem akce je navzájem se společně modlit, povzbuzovat, formovat a sdílet své zkušenosti. Více informací je možné nalézt na webových stránkách https://poslany.credonf.cz.  Další konferencí, na které letos budeme sloužit, je konference o evangelizaci 13. - 14. 11. 2020 (https://www.evangelizace.eu) v Otrokovicích. 

O všech našich plánovaných aktivitách lze nalézt informace na našich sociálních sítích, nebo již brzy na našich webových stránkách, které nyní dokončujeme. 

 

Poslaný 2020 - konference o modlitbě chval a službě
zdroj

 

Je možné se do společenství Projekt ON přidat?


Naše společenství se věnuje mladým lidem, a proto je stále otevřené 🙂. Přidat se k nám může každý mladý člověk tak, že přijde na naši veřejnou akci a tam si někoho z nás odchytí 🙂. Případně se může přihlásit na naši víkendovku, kterou čas od času pořádáme (stačí sledovat sociální sítě). Je možné nás také kontaktovat na facebooku nebo na e-mailu [email protected]
 

Pokud dobře vím, tak součástí projektu je i worship kapela. Jak se jmenuje? Kde je možné ji slyšet? Funguje pouze v rámci projektu, nebo uskutečňuje i nějaké výjezdy mimo akce Projektu ON?

 

Ano, z našeho společenství vychází chválová kapela Gedeon, kterou vede Ondřej Liška. Slouží jak v našem společenství, tak i na různých výjezdech po farnostech a dalších místech. Jejich cílem je pozvednout svůj hlas i druhé lidi ke chvále a vyvyšovat jméno Ježíš a přinášet jistotu, že „Bůh přebývá ve chválách svého lidu.“ (Žalm 22,4)
 

Vím, že na akcích, jako byla například konference Poslaný, jste měli svoji kavárnu Horizont. Ta funguje pouze pro účastníky akcí Projektu ON? Nebo tato kavárna funguje i pro veřejnost ve všední dny (například jako Dolinka na Sliači)?

 

Jednou z našich služeb je i kavárna Horizont, která nabízí kromě kávy vždy i řadu sladkých dobrot 🙂. Zatím funguje pouze v rámci služby - tedy nemá své stálé místo a provozní hodiny. Do budoucna bychom ale rádi měli naši kavárnu otevřenou  i pro veřejnost na určitém místě 🙂.
 

Závěrem chci poděkovat za Vaši službu a popřát projektu, ať je stále veden Duchem Svatým a nese hojné ovoce. Za rozhovor děkuji Rosťovi, vedoucímu Projektu ON.

 

www.signaly.cz/podporte