26. neděle v mezidobí přináší pro nejmladší děti prožitek krkolomných stezek, kterými nás chce Bůh provést. Pro starší nabízí rozjímání textu z listu Filipanům, ve kterém si každý může najít poselství pro sebe, a nejstarší se budou na své cestě obracet a odvracet, což je téma nejen pro dospívající, ale pro každého z nás.

 

 

Aktivita pro děti 4 – 8 let

 

Uč mě chodit po svých stezkách, Hospodine.

Žalm 25

Potřebujeme: Bible, svíce, šátky na zavázání očí, věci na vytvoření překážkové dráhy

Popis aktivity:

„Už jste někdy museli někam dojít potmě? Jaké to je, když nevidíte na cestu? Když už tu cestu znáte, tak je to jednodušší, ale když třeba přespáváte někde v cizím domě, tak je obtížnější se potmě někam dostat. Máte raději, když jde někdo s vámi? 

Vyzkoušíme si to.

V domě jsme pro vás připravili takovou cestu s překážkami, kterou budete muset projít se zavázanýma očima. Abyste ale věděli jak a kudy jít, někdo vás bude navigovat.“

Máme připravenou překážkovou dráhu - podlézání, přelézání, prolézání. Podle věku dětí jim oči zavážeme nebo je pouze zavřou, můžeme je vést za ruce, starší držíme třeba jen jednou rukou za rameno a nebo nejtěžší varianta, kdy je vedeme pouze hlasem. Na konci cesty může na vhodném místě hořet svíce a k ní děti posadíme.

„Když se v životě něčeho bojíme, pomáhá nám, když je někdo s námi, když nám někdo pomůže, když nás někdo naučí, jak si máme třeba s něčím poradit apod.

Myslíte si, že se bojíme jenom tmy nebo jsou i jiné chvíle, kdy máte z něčeho obavu, něčeho se bojíte?“

Můžeme pojmenovat reálné situace, které bývají pro děti těžké - školka, zubař, přespávání někde bez rodičů...

„My s tatínkem se taky někdy něčeho bojíme. Často nějakých nových a neznámých věcí. Pak je to podobné, jako když se chystáte poslepu na neznámou cestu. Bojíte se a nevíte, co vás tam čeká. V tu chvíli si říkáme, kdyby tak byl někdo se mnou, kdyby mi tak někdo ukázal cestu a naučil mě po ní chodit.

A představte si, že v Bibli se píše o tom, kdo je tím nejlepším průvodcem na našich cestách. Dobře poslouchejte.“

Přečteme Žalm 25, 4 

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.“

„My s tatínkem věříme tomu, že Bůh ty naše cesty dobře zná, protože to on je pro nás připravil a on nás chce učit po nich chodit. Stačí, když mu budeme důvěřovat a necháme se vést. Bůh ví o každém našem strachu, o našich obavách a chce nás jimi provést.“

Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

 

 

Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.

Flp 2,1-11
Potřebujeme: svíce,  Bible pro každého nebo nakopírovaný text Flp 2,1-11

Popis aktivity:

„Druhé čtení této neděle má v sobě tolik velkých myšlenek a tolik možností, kterými k nám může promluvit a dotknout se našich srdcí, že stojí za to, si jej pozorně, slovo po slovu, přečíst.

Nejprve si text z listu Filipanům přečteme pomalu společně a potom si bude každý z nás text procházet znovu sám a nahlas přečte slovo nebo větu, která ho nějak zaujala, nějak k němu promluvila. Vůbec nevadí, když se budou opakovat.“

Zapálíme svíci. Než začnete se společným čtením, pomodlete se k Duchu Svatému vlastními slovy nebo zazpívejte píseň.

„Bible je Slovo od Boha, které míří ke každému z nás. Pojďme si každý na lísteček napsat tu část textu, kterou vnímáte, že je dnešním Slovem pro vás.“

„Kdo chce, může na závěr přečíst text, který si opsal a můžete říct také, čím vás oslovil, proč si myslíte, že je dnešním Slovem pro vás.“ 

Společné rozjímání zakončíme modlitbou Otče náš a vhodnou písní.

 

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

 

 

Jestliže se odvrátí, sám sebe zachrání.
Ez 18,25-28
Potřebujeme: Bible pro každého nebo nakopírovaný text Ez 18,25-28, papír, fix

Popis aktivity: 

„Dost jsme teď při nedělních bohoslužbách slyšeli o Božím milosrdenství, o odpuštění, ale také o spravedlnosti. Hospodin je skutečně Bůh spravedlivý a zároveň neskutečně milosrdný. Každému z nás chce odpustit.

O tom, jak to s námi i přesto nemá vůbec jednoduché, se dočteme v knize proroka Ezechiela.“

Přečteme pomalu Ez 18,25-28. Děti mohou text sledovat v Bibli nebo nakopírovaném textu.

„Říkáte: 'Pán nejedná správně!' Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše? jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.“ 

„Kdybyste měli najít jedno slovo v tomto textu, které je podstatné pro to, abychom se mohli vždy znovu a znovu spoléhat na Hospodinovo milosrdenství a odpuštění, které to bude? Které slovo v tomto čtení označuje to první, co po nás Bůh chce, když si uvědomíme, že jsme se vydali na špatnou cestu?“

Můžeme nad tím diskutovat, rozebírat. Pokud chceme vybrat jedno slovo, které je podstatné pro to, abychom mohli prosit o odpuštění a spoléhat se na Boží milosrdenství, pak je to ODVRÁCENÍ. Napíšeme si jej na papír. Můžeme jej napsat v různých tvarech - odvrácení, odvrátit.

„Jaký význam má to slovo, podívejte se z jakých slov je složeno. Co má vyjadřovat?“

Opět diskutujeme, tentokrát o slovním významu. Od - vrátit.  Ke zlu mám možnost se vrátit, dokonce mě to k němu láká, ale já nechci, chci jít od toho. Odmítám se vrátit. Odvracím se.

„Je jednoduché se odvrátit od zlého? Co nám v tom brání? Co nám pomáhá?“

„Máte nějaký okamžik v každém dni, kdy se vědomě ODVRACÍTE od zlého? Daří se vám každý den zpytovat svědomí? Proč je to asi tak důležité?“

Sdílíme se všichni společně o svých zkušenostech. 

Společné povídání zakončíme modlitbou, děkujeme za příslib Božího milosrdenství a prosíme o konkrétní věci, které jsou pro nás v procesu ODVRACENÍ se od zlého těžké.

 

 

www.signaly.cz/podporte