Abychom lépe pochopili, co nám chce sdělit tuto neděli Boží slovo, mám pro vás kratičkou hru pro nejmenší děti. Ti starší mohou tentokrát promlouvat skrze umění se štětcem nebo pastelkami v ruce a nejstarším nabízím zajímavé téma k diskusi. Bude to o spravedlnosti, na kterou jsou tak citliví.

 

 

Aktivita pro děti 4 – 7 let

 

Hospodin je blízko všem, kdo ho volají.

Žalm 145

Potřebujeme: Bible, svíce

Popis aktivity:

„Už se vám někdy stalo, že jste s něčím potřebovali pomoct? Třeba jste nesli něco moc těžkého a neuměli jste to unést? Báli jste se, že vám to spadne. Co jste udělali?“ Zavolali jsme, aby nám někdo přiběhl na pomoc.

„Přišel vám vždycky někdo pomoct? Stalo se vám někdy, že nikdo nepřišel? Byli jste smutní?“

„Teď si zahrajeme takovou hru. Zavřeme oči a jeden z nás se vždy schová někde v našem domě. Musíte vymyslet nějakou hodně těžkou skrýš. Jakmile budete schovaní, začnete volat: Haló!, Pomóc! a my vás půjdeme hledat. Zkusíme tak každého postupně najít.“ Podle věku dětí můžeme se staršími hledat poslepu. Můžeme vysílat hledače po jednom a když najdou volajícího, vrátí se zpátky a jde hledat další.

Všichni se vystřídáme.

„Podařilo se nám najít každého, kdo na nás volal? Měli jste radost, že vás ostatní našli?

Představte si, že je někdo, kdo nás vždycky slyší, když voláme a vždycky nám pomůže. Nikdy se nestane, že by nás neslyšel nebo že by nám nepomohl.

Je to Bůh.

A my s tatínkem věříme, že nás má rád a že nám vždycky pomůže, když to potřebujeme. Proto vždycky, když nás něco trápí nebo když potřebujeme pomoct, tak se k němu modlíme. A představte si, že se o tom bude tuto neděli číst v kostele.“

Zapálíme svíci a přečteme z Bible Žalm 145, 18.

„Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,

všem, kdo ho volají opravdově.“

Katechezi zakončíme vhodnou písní.

 

Aktivita pro děti 8 – 12 let

 

 

O kolik převyšují nebesa zemi...

Iz 55, 6-9

Potřebujeme: Bible, svíce, výkresy, barvy nebo pastelky nebo pastely.

Popis aktivity:

„V Bibli čteme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Chce tedy, abychom se mu podobali. Myslíte si, že se nám to daří? Kdy ano? Kdy ne?“

„Chtěli byste vědět, co si myslí Hospodin o tom, jak se nám daří se mu podobat? Píše o tom v Bibli prorok Izajáš a tuto neděli to budeme číst v kostele. Poslouchejte.“ Přečteme z Bible Iz 55,8-9.

„Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho chování, mé myšlení od myšlení vašeho.“

„Tak, co si o tom Hospodin myslí? Jak moc se liší naše a jeho chování? K čemu to přirovnává? Je to velký rozdíl nebo malý?“

„Bůh nás stvořil ke svému obrazu, ale musíme si přiznat, že zatím se ten náš obraz a ten jeho moc nepodobají. Někdy více a někdy méně a někdy vůbec. Zkusíme si teď takový obraz namalovat a barvami vystihnout, jaký je rozdíl mezi námi a Bohem.“

Můžeme malovat barvami, pastelkami, pastelem. Výkres přeložíme na půl. První polovina bude představovat Boha, jeho myšlenky a jeho chování. Druhá polovina bude představovat nás. Ta druhá polovina bude přecházet od okamžiků, kdy se Bohu trochu podobáme až po chvíle, kdy se naše chování liší tak, jako převyšují nebesa zemi. Nebudeme kreslit konkrétní věci, zkusíme to všechno vystihnout pomocí barev a tvarů.“

K malování můžeme pustit jako podkres chválové písně pro vytvoření atmosféry.
Zapálíme svíci.

„Kdo chce, může nám teď svůj obraz ukázat a kdo bude chtít, může povyprávět o tom, proč a jaké barvy zvolil a co přesně chtěl svou malbou vyjádřit. Obrazy budeme dávat kolem svíce.“

Jakmile všechny obrazy leží kolem svíce, vezmeme Bibli a znovu přečteme Iz 55, 8-9.

„Hospodine, víme, že se Ti často svým chováním a myšlením vůbec nepodobáme. Je nám to líto. Pomoz nám, ať se můžeme stávat Tobě více podobnými a odpusť nám každý okamžik, kdy se Ti vzdalujeme. Amen.“

Obrazy si můžeme doma vyvěsit. Můžeme si k nim na kartičku napsat zmiňované verše.

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

 

 

Dám vám, co bude spravedlivé.
Mt 20, 1 - 16
Potřebujeme: Bible pro každého nebo nakopírovaný text Mt, 20, 1 - 16.

Popis aktivity:

„Co je to podle vás spravedlnost?“ Na papír zapisujeme, co koho napadá. Každý dostane, co si zaslouží, všem se dá stejně...

„Přečtu vám, jak vidí spravedlnost Ježíš v evangeliu z této neděle.“ Děti si otevřou Bibli také nebo dostanou text nakopírovaný. Přečteme příběh o dělnících na vinici. Čteme pomalu, klademe důraz na důležité okamžiky.

„Co si o tom myslíte? Jak je to s tou spravedlností?“ Diskutujeme a snažíme se hledat odpovědi na otázky. Porovnáváme s tím, co jsme napsali na papír. Souhlasí to?

„Snažíme se přijít na to, o čem vlastně Bůh v tomto podobenství mluví. Mluví o tom, jak by se měly v práci vyplácet mzdy? Co myslí tou prací na poli? Jak vlastně Bůh přemýšlí? Proč to tak má? O co mu jde? Co je pro něj důležité?“

Zapálíme svíci. Můžeme společně chválit Pána. Začneme první chválou a dáme prostor dětem. Pokud je pro ně těžké modlit se svými slovy, můžeme diskusi zakončit následující modlitbou.

„Pane, děkujeme Ti za Tvé slovo, za Tvá podobenství. Děkujeme Ti za Tvou velikou lásku k nám, za to, že Ti na každém z nás moc záleží. Děkujeme, že věčný život máš připravený pro každého, kdo za Tebou přijde. Děkujeme, že jsi milosrdný a neděláš mezi námi rozdíly. Amen.“

Na závěr můžeme zazpívat píseň. 

 

www.signaly.cz/podporte