Tato neděle je plná milosrdenství a odpuštění. Můžeme si o tom sehrát příběh s nejmladšími dětmi nebo si vyzkoušet důsledky neodpuštění na názorném pokusu. S nejstaršími objevíme tajemství odpuštění ve starém žalmu krále Davida. Přeji vám, ať se milosrdenství rozlije z těchto drobných aktivit do všech vašich dnů.

 

 

Aktivita pro děti 4 – 7 let

 

Ze srdce odpouštějte

Mt 18, 21 - 35

Potřebujeme: figurky nebo cokoliv, co bude představovat krále, služebníka, kamaráda služebníka (může jich být více), měšec s mincemi nebo mince, cokoliv na dotvoření prostředí - palác, vězení

Popis aktivity:

Dnes si pro děti připravíme krátkou dramatizaci příběhu O králi a jeho služebníkovi. Použijeme jakékoliv figurky (dřevěné, duplo) nebo panenky, loutky. Pokud nemáme vhodné figurky, můžeme použít různě barevné rukavice, které si budeme navlékat na ruce. Fantazii se meze nekladou. Níže najdete stručně převyprávěný příběh, do kterého si doplňte dialogy pro větší poutavost a dramatizaci s figurkami.

„Dnes mám pro vás připravený krátký příběh, který vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům. Je to příběh o Králi a jeho služebníkovi.“

„Žil jednou jeden král, který měl mnoho služebníků. Jeden z těch služebníků si potřeboval půjčit peníze. Nevíme, co si za ně chtěl koupit, možná pole, možná si chtěl postavit dům. Každopádně si od krále půjčil 10 000 hřiven. To je opravdu hodně. Koupil si za ně, co potřeboval, a měl se moc dobře. 

Potom uplynula doba, kdy měl služebník půjčené peníze vrátit. Král si jej zavolal, ale služebník peníze neměl. 

Král se velmi, velmi rozzlobil a rozkázal, aby služebníka zavřeli do vězení 

Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, aby s ním měl strpení, že mu všechno splatí.

Co myslíte, že mu král řekl? ...

A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.

Co myslíte, měl ten služebník radost? ...

Služebník určitě skákal radostí a byl moc šťastný, že se k němu král tak dobře zachoval.

A teď si představte, co se stalo.

Sotva ten služebník vyšel z královského paláce, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen 100 hřiven. Začal ho škrtit a křičel na něj, aby zaplatil, co mu dluží. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho, aby s ním měl strpení, že mu všechno zaplatí. 

Co myslíte, že ten služebník svému kamarádovi řekl? ...

Představte si, že vůbec nechtěl počkat, natož mu dluh odpustit. Naopak šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí.

Když tohle viděli jeho kamarádi, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému králi. 

Tu si ho pán zavolal a co mu asi řekl? ...

„Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým kamarádem, jako jsem se smiloval já nad tebou?“

A jeho pán se rozhněval a dal ho do vězení, dokud by nezaplatil celý dluh.
A když Pán Ježíš dovyprávěl učedníkům tento příběh, podíval se na ně a řekl: „Bůh je jako ten král. Odpustí nám všechno zlé, co uděláme, ale chce, abychom také my odpouštěli druhým, když nám oni ublíží.“

A na znamení toho, že si chceme odpouštět všechno zlé, všechno, čím si třeba nějak ublížíme (můžeme jmenovat konkrétně), tak se spojíme  za ruce do kruhu a pomodlíme se modlitbu Otče náš. Ale pozor, jakmile v této modlitbě budeme říkat Odpusť nám naše viny, JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM, tak se chvíli zastavíme a podíváme se postupně na každého z naší rodiny na znamení toho, že si chceme všechno odpustit. Potom budeme v modlitbě pokračovat.“

 

Aktivita pro děti 8–11 let

 

Odpusť křivdu svému bližnímu

Sir 27, 28 - 33

 

 

Potřebujeme: rozstříhaná slova 1. nedělního čtení (ke stažení zde) větší zavařovací sklenice, několik menších i větších kamenů 

Popis aktivity:

„Tuto neděli se bude v kostele číst hodně o odpouštění, ale také o pomstě. Mám pro vás připravený text z prvního čtení, který je rozstříhaný na jednotlivé věty. Najdete jej rozmístěný v našem bytě. Budete teď mít chvilku na to, abyste si kartičky postupně přečetli a vybrali si jednu, která vás nejvíce čímkoliv zaujala. S touto kartičkou se vraťte zpátky.“ Můžeme pustit chválové písně jako podkres pro vytvoření atmosféry.

Povídáme si o vybraných větách. Mluvíme o odpuštění a pomstě. Můžeme hledat příklady a zkušenosti z našich životů.

„Teď si vytvoříme takový obraz toho, co způsobuje v našem životě NEODPUŠTĚNÍ A TOUHA PO POMSTĚ a naopak, co se děje, když člověk dokáže ODPUSTIT.“ 

Připravíme zavařovací sklenici a menší i větší kameny.

„Tahle sklenice jsme my a tyhle kameny jsou věci, kterými nám druzí ublížili. Když nám někdo druhý ublíží, tak se v nás tato zranění ukládají podobně, jako budeme ukládat tyhle kameny do naší sklenice. Nemusí to být jen zranění, kdy nás někdo bouchne, ale také zranění, která nejsou na první pohled vidět. Když nám například někdo něco ošklivého řekne a podobně. Pojďme říkat, čím vás druzí často zraňují a za každou věc vložíme do sklenice kamínek.“ Jmenujeme věci jako posmívání, pomlouvání, lhaní, nadávání...

„Někdy máme těch zranění více, někdy méně. Často však děláme to, že se v nich tak nějak přehrabujeme a litujeme se nebo se na druhé pořád a pořád zlobíme a neumíme s tím přestat. Vypadá to asi takto.“ Vložíme ruku do sklenice a přehrabujeme se v kamíncích. U toho můžeme říkat: 

„Všichni jsou špatní, pořád mi někdo ubližuje. Zase mě dneska bouchli a zase se mi posmívali. Nemám je rád.“

„A pak jednoho dne si možná řekneme: Tohle jim tedy nikdy neodpustím a když se ke mně chovají tak zle, tak jim to oplatím. Ať ví, jaké to je.“ Chytneme jeden větší kámen do dlaně a chceme vyndat ruku ze sklenice ven. Jenže to nejde.

„Když toužíme po odplatě a nechceme odpustit, staneme se vězni vlastních zranění a všechno, čím nám druzí ublížili, v nás zůstane uvězněno.“

„Jediná možnost, jak se zbavit všeho, co nás zraňuje, je pustit to.“ Pustíme kámen.

„A dát prostor odpuštění.“ Dáme ruku ze sklenice ven.

„A prostor Božímu milosrdenství.“ Vezmeme sklenici a vysypeme kameny opatrně ven.

„Bůh umí uzdravit všechno, čím nás druzí zranili. Jen mu musíme dát prostor.“

Zapálíme svíci a položíme ji ke sklenici a kamenům. Kolem rozmístíme věty ze začátku aktivity. Můžeme se střídat v jejich čtení.

Aktivitu zakončíme vhodnou písní.

 

Aktivita pro děti 12–15 let

 

Buďte milosrdní

Žalm 103

 

 

Potřebujeme: papír, fix, Bible pro každého nebo nakopírovaný text žalmu 103, svíce, čajové svíčky (10 - 15)

Popis aktivity:

„Přemýšleli jste někdy nad významem a původem slova MILOSRDENSTVÍ?“ Můžeme toto slovo napsat fixem na papír.

Společně diskutujeme o významu tohoto slova - soucit, slitování. Můžeme objevit slova milý a srdce.

„Určitě jste si všimli, že v Bibli se o milosrdenství mluví hodně často. Dokážete si vzpomenout v jakém významu, v jakých souvislostech?“ Bůh je milosrdný k nám a chce, abychom byli milosrdní také my k ostatním.

„Tuto neděli se bude číst žalm 103, ve kterém král David hodně píše o tom, jak je Hospodin milosrdný. My si teď žalm 103 nalistujeme a budeme hledat verše, ve kterých se píše cokoliv o tom, jak je k nám Bůh milosrdný nebo co na jeho milosrdenství poukazuje. Milosrdenství přináší do vztahů světlo a protepluje je. Proto každý, kdo najde nějaký verš o Božím milosrdenství, zapálí malou svíčku a postaví ji kolem velké hořící svíce.“ Zapálíme velkou svíci a dáme dětem Bible nebo nakopírovaný text žalmu 103.

„Pane, děkujeme Ti za Tvé veliké milosrdenství. Prosíme, pomoz nám, abychom ho dokázali předávat dál a prohřívali tak vztahy mezi sebou navzájem. Amen.“

Rozjímání nad žalmem ukončíme vhodnou písní a modlitbou Otče náš.

 

 

www.signaly.cz/podporte