Po prázdninách jsem tady zase s nápady, jak přiblížit dětem nedělní čtení. Můžete se inspirovat a prožít s dětmi pěkné společné chvíle. Tentokrát je to o lásce, vděčnosti a se staršími se ponoříme do záplavy otázek, které budou napadat je i nás. Možná budeme i trochu pochybovat, ale každopádně budeme své pochybnosti svěřovat tomu, komu patří. Hospodinu.

 

 

Aktivita pro děti 4 – 7 let

 

Naplněním zákona je tedy láska.

Řím 13, 8 - 10

Potřebujeme: srdce ze dřeva, kovu, kartonu zabalené v šátku – aby se dal hmatem poznat tvar, Bible, malá papírová srdíčka – na každém jméno jednoho člena rodiny, svíčka

Popis aktivity:

„Dnes mám pro vás něco schováno tady v šátku. Každý si to může postupně osahat a v duchu přemýšlet, co by asi uvnitř mohlo být. Nahlas to ale říkat nebudeme.“ Pošleme srdce zabalené do šátku. 
Poznal někdo, co je uvnitř?“ Rozbalíme balíček a na vhodné místo, aby ho všichni viděli, srdce položíme.
„Ano, je to srdce. Víte, proč si lidé někdy dávají různé předměty ve tvaru srdíčka? Dřevěné, keramické, kovové, namalované nebo ušité z látky?“ Když chtějí někomu říct, že ho mají rádi.

„Představte si, že je to tak důležité, že se o tom píše i v Bibli a v neděli si o tom budeme číst v kostele. Teď vám kousek z tohoto nedělního čtení přečtu.“ Přečteme vybrané verše z Řím 13, 8 - 10. Klademe důraz na slova láska, miluje, neubližuje.
„Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku.
Neboť, kdo druhého miluje, splnil zákon.
Láska druhému neubližuje.“

„Takže LÁSKA je to nejdůležitější. Myslíte, že druhý člověk pozná, že ho mám rád, když mu daruji srdíčko? A myslíte, že mu můžu ukázat i jinak, že ho mám rád?“ Společně nad tím přemýšlíme a říkáme nápady.

„Mám teď úkol pro každého z nás. Na těchto malých papírových srdíčkách jsou napsána jména všech členů naší rodiny. Každý z nás si vylosuje jednoho a bude mít za úkol do zítřejšího dne mu nějak udělat radost a ukázat mu, že ho mám rád.“
Podle věku dětí se mohou starší snažit udělat radost nenápadně, tak aby je dotyčný neodhalil. Mladší děti udělají radost jakkoliv.

Zapálíme svíci a povídání zakončíme modlitbou Otče náš a budeme prosit především o lásku mezi námi.

Následující den si o tom můžeme popovídat. Jak se nám úkol plnil, jestli i nám někdo udělal radost…

 

Aktivita pro děti 8 – 11 let

 

Pojďte, zaplesejme Hospodinu.

Žalm 95

Potřebujeme: svíčka, Bible nebo text žalmu 95 pro každého

Popis aktivity: 

„Máte rádi, když se vám něco podaří a někdo vás pochválí, poděkuje, vyjádří vám obdiv?“
„Cítili jste i vy někdy za něco velkou vděčnost, kdy jste si prostě nemohli pomoct a museli jste druhému poděkovat, možná ho i obejmout, možná jste radostí i vyskočili do vzduchu. Stalo se vám to někdy?“ Povídáme si o tom.

„Ať už se nám stanou malé věci nebo velké, cítíme vděčnost a chceme děkovat. Máme chuť tančit, skákat, zpívat. Král David, který žil před mnoha a mnoha lety, to prožíval podobně, a protože uměl krásně zpívat a hrát, tak vždy, když cítil vděčnost, složil píseň. Těmto písním říkáme žalmy a jeden z nich, který je právě plný vděčnosti a obdivu, se bude zpívat tuto neděli. Je to žalm 95 a my si v něm teď zkusíme najít, za co všechno David Hospodinu děkuje nebo za co ho obdivuje.
Každý si budeme žalm v duchu číst, a když najdeme něco, za co David Hospodinu děkuje nebo jak ho obdivuje, tak to s úctou a vděčností jako král David přečteme. My ostatní budeme odpovídat: 'Pojďte, zaplesejme Hospodinu.' Vůbec nevadí, když přečteme vícekrát stejný verš.“ 

Zapálíme svíci.

„Modlili jsme se slovy krále Davida a teď můžeme přidat své chvály a díky. Budeme zase odpovídat: 'Pojďte, zaplesejme Hospodinu.'“

Zakončíme vhodnou písní a modlitbou Otče náš.

 

Aktivita pro děti 12 – 15 let

 

Ježíš řekl svým učedníkům

Mt 18, 15 – 20

Potřebujeme: svíce, Bible pro každého nebo text Mt 18, 15 – 20, větší papír, tužka

Popis aktivity:

Na úvod zapálíme svíci a zazpíváme si píseň k Duchu Svatému nebo se pomodlíme vlastními slovy.

„V evangeliích máme zaznamenánu spoustu věcí, které Ježíš říkal svým učedníkům a tím také nám. Někdy mluvil v podobenstvích, pomocí příběhů a přirovnání, ale někdy mluvil zcela přímo a jasně. A přesně taková jedna jasná řeč se objeví tuto neděli ve čtení z Matoušova evangelia. Společně si ji teď přečteme a budeme mít možnost přemýšlet a klást si otázky, které nás budou napadat. Přestože totiž Ježíš tentokrát mluví jasně a srozumitelně, možná nám spoustu otazníků vyskočí.“

Pomalu čteme celý text Mt 18, 15 – 20, děláme pauzy, čteme zřetelně. Děti mají text před sebou.

„Nyní si můžete text procházet očima znovu od začátku. Pokud narazíte na nějakou větu, která vás nějak zaujala, nebo jí nerozumíte, přečtěte ji nahlas a klidně doplňte otázkou nebo myšlenkou, která vás k tomu napadla.“

Nejprve otázky a myšlenky nijak nekomentujeme, jen je stručně zaznamenáváme na větší papír, který leží uprostřed. Jakmile se všichni vyjádří k tomu, co je zaujalo, můžeme se k jednotlivým bodům vrátit. U této diskuse a přemýšlení není cílem dojít k jednoznačným odpovědím. Je dobré, aby děti věděly, že ani my neznáme na všechny otázky odpověď nebo se v pohledu na věc neshodneme. Možná otevřeme i otázku pochybností ve víře, které přicházejí. Odpovědi na otázky, které zůstanou otevřené, svěřme v modlitbě Duchu Svatému. Také můžeme hledat odpovědi v nedělním kázání, které uslyšíme v kostele, nebo můžeme pozvat našeho kněze a své otázky mu předložit, případně se děti mohou zeptat v hodině náboženství. Každopádně je dobré se k otevřenému tématu ještě v průběhu týdne vrátit.

Otázky, které se nabízejí: Jak sdělovat kritiku druhým? Funguje modlitba jako automat? O čem Ježíš mluví, když mluví o svazování a rozvazování věcí? Proč Bůh vždy nevyslyší naše prosby?

Společné setkání zakončíme modlitbou k Duchu Svatému a vhodnou písní.

 

 

www.signaly.cz/podporte