Mezi základní principy komunikace můžeme zařadit čtení, psaní, mluvení a naslouchání. Mluvení se učíme od malička od svých rodičů, čtení a psaní se učíme ve škole. Správnému naslouchání se ale učí už málokdo. Vždycky totiž nestačí jen slyšet. Často je potřeba naslouchat, tj. slyšet s porozuměním. Abychom totiž mohli správně reagovat, musíme nejprve sdělní pochopit. 

 

zdroj: Susanne Jutzeler, suju-foto from Pixabay

Slovo komunikace pochází z latinského communicare, což znamená sdílet, radit se (kořen slova communis = společný). Za správnou komunikaci není odpovědný pouze tvůrce obsahu, odpovědný musí být i jeho příjemce. Osobní odpovědnost za svoji komunikaci nese každý z nás.

 

Komunikací trávíme hodiny denně, proto se vyplatí dělat ji efektivně. Průměrný člověk disponuje několika e-mailovými adresami. K tomu používá několik dalších komunikačních aplikací (Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, WhatsUp, Tiktok, Slack, Telegram atd.). 

 

Chodí vám hodně e-mailů? Možná jich také sami zbytečně moc plodíte. 

 

E-mailová komunikace je denním chlebem většiny podnikatelů. Podle statistik 86 % podnikatelů preferuje jako způsob komunikace právě e-mail. Studie ukazují, že se za den na celém světě odešle víc než 124 biliónů obchodních e-mailů. Lidé v průměru odešlou 2,7 milionů e-mailů za sekundu.

 

Studie společnosti McKinsey & Company ukazuje, proč je e-mail stále nejpoužívanější cestou k oslovení potenciálních zákazníků. Nezáleží na tom, co prodáváte. I když se sociální sítě a jejich marketingové nástroje neustále zdokonalují, e-mail marketing je stále čtyřicetkrát efektivnější. Jedním z hlavních důvodů je, že e-mail dnes používá zhruba 3,8 miliardy lidí. Je také mnohem pravděpodobnější, že se vaše zpráva k příjemci dostane, protože e-mailové schránky nejsou ovládány algoritmy, které rozhodují o tom, co skutečně zobrazí (i když zpráva spadne do spamu, stále je možné ji najít). Navíc na sociálních sítích musíte od zákazníků nejprve získat „sledování“ vaší stránky. 

 

Také nástroje pro měření e-mailů jsou mnohem dokonalejší, než jaké můžete použít pro sociální média. Snadno můžete zjistit, kdo váš e-mail otevře, zda klikne na vaše odkazy a co dělá, když poté navštíví váš web. E-mail je stále místo, kde vaši potenciální zákazníci komunikují nejvíce a často se tam za den podívají.

 

Osobní setkání versus komunikace na dálku

 

Potřebujete získat pro svoji věc podporu veřejnosti. Rozešlete radši e-mail stovce přátel nebo zajdete za deseti z nich osobně? Rozeslání e-mailů bude sice rychlejší a kvantitativně lepší než osobní setkávání, s úspěšností to může však být naopak. Podle výzkumu, který byl publikován v Journal of Experimental Social Psychology, lidé v dnešní době nadhodnocují sílu textu a celkově komunikaci skrze psanou formu a podceňují osobní setkávání tváří v tvář. Elektronická komunikace je samozřejmě součástí našich životů, ale nezapomínejme i na sílu staré dobré osobní komunikace, kdy můžeme druhému třeba i podat ruku nebo se na něj usmát.

 

Kvanta e-mailů, které v práci dostáváme, způsobují, že si kontrolujeme své e-mailové schránky průběžně po celý den. Nejen v práci, ale také hned ráno nebo během jídla při obědě. Schválně si někdy spočítejte, kolikrát za hodinu se do schránky podíváte. Podle psychologů jsme motivováni tím, že nikdy nevíme, co nás ve schránce bude čekat a kdy dostaneme zprávu, kterou dostat chceme nebo která nám udělá radost. Náš mozek je nastaven tak, že se snaží dokončit všechny úkoly. Touha vyřídit e-mail je posilována očekávaným pocitem zadostiučinění. Bohužel ve chvíli, kdy se blížíme k vysněnému cíli, nám do schránky přistanou e-maily další a další. Kolečko se opakuje a stres nekončí.

 

Komunikace je klíčová věc v životě člověka

 

Ne každá komunikace je úspěšná. Komunikace může také bořit, ničit důvěru a vztahy. Pokud chceme úspěšně komunikovat, musíme jí dát smysluplný obsah a zároveň jí poskytovat vhodnou formu. Když nefunguje dobře, nastupuje destrukce. V krajním důsledku třeba i válka. Jde tedy o velice vážnou věc. Mnohdy vidíme, že se klade velký důraz na formu sdělení, méně pak na obsah. Viz třeba předvolební kampaně na billboardech. Důležitý je úsměv dotyčného nebo pěkná kravata či rozhalená košile. Slogan a sdělení, které obrázek doprovázejí, už bývají slabší.

 

Ve světě platí, že, kdo umí lépe komunikovat, vyhrává. Šéfem nebo politikem se stane většinou člověk, který lépe argumentuje, dokáže prosadit svůj názor. Na čelní pozice se nedostávají lidé, kteří mají znalosti a zkušenosti, ale neumějí je vyjádřit nebo asertivně promluvit. Hezky jsme to mohli sledovat při poslední prezidentské volební kampani. Tam, kde je prostor jen ukázat svoji výřečnost, vítězí silnější řečník.

 

Přesná komunikace ve správný čas na správném místě je zárukou úspěchu.

 

 


 

 

Zdroje:

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/why-marketers-should-keep-sending-you-emails

https://www.statista.com/statistics/255080/number-of-e-mail-users-worldwide/

https://www.asurion.com/about/press-releases/americans-dont-want-to-unplug-from-phones-while-on-vacation-despite-latest-digital-detox-trend/

https://hbr.org/2017/04/a-face-to-face-request-is-34-times-more-successful-than-an-email 

https://ivoprax.cz/proc-jsou-osobni-setkani-stale-zasadni/

kniha: 7 návyků skutečně efektivních lidí - Stephen M. R. Covey

 

www.signaly.cz/podporte