Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za pět let. Je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let. O příštích prázdninách se uskuteční Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, konkrétně v termínu 10. - 15. 8. 2021. Zapište si do diářů! Přípravy jsou již v plném proudu. Jaké to bude? Kde se přihlásit? Jak probíhají přípravy? Zeptali jsme se otce Kamila Straka, ředitele Sekce pro mládež ČBK.

Od kdy se schází nejužší tým CSM?Jak dlouho již probíhají přípravy na CSM v Hradci?

 

O CSM se začalo uvažovat již minulý rok. Liturgický tým se sešel již na podzim a na jaře. Tam se vytvořila struktura, konstrukce, idea, co chceme mít, termín, návrh programu. Potom jsme začali jezdit přímo do Hradce Králové, kde jsme otevírali cesty na magistrát, na biskupství. Prosili jsme o záštitu a domlouvali jsme věci, které potřebujeme jako zázemí. Jsou dvě části organizace: jedna je programová a druhá je se zajištěním místa. Setkání se připravuje přibližně rok dopředu. Úplně celá organizace CSM začíná ale již dva roky před setkáním.

 

Bude možné se zapojit jako dobrovolník?

 

Mladí jsou určitě zváni, aby se zapojili. Doporučuji to ideálně těm, kteří již na setkání byli a jsou spíš starší (cca od dvaceti let). Tito lidé jsou zváni, aby se zapojili jako dobrovolníci do přípravných týmů - ať už jako pořadatelé, stravovatelé nebo ubytovatelé. Potřeba jsou také dobrovolníci na úklid a technické zabezpečení. Týmy jsou vlastně takové služebné skupinky.

 

Bude nějaká změna oproti minulým setkáním? Co třeba chystáte?

 

Moc pěkná otázka. Děkuji za ni. Modlili jsme se, přemýšleli, co můžeme udělat nově a jinak. Program chceme zkvalitnit, aby v něm bylo víc katecheze. Katechezi mohou připravovat kněží, řeholníci i laici. Rádi bychom pak zorganizovali diskusní skupinky. Chystáme nabídku workshopů, seminářů a koncertů. Motto tohoto setkání bude: „VSTAŇ, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Sk 26, 16) Budeme se snažit zapojit mladé lidi do malých projektů přímo na místě. Více se dozvědí v rámci přihlašování. 

 

Kdy se spustí přihlašování?

 

Přihlašování je ještě v procesu. Sledujte sociální sítě (FBInstagram), kde se dozvíte včas všechny potřebné informace jak k přihlašování, tak k samotnému setkání.

 

Kde se lze dozvědět více o CSM v Hradci?

 

Od 1. září budou vycházet newslettery, takže mladí budou v průběhu roku informováni. Již nyní je možné se přihlásit k odběru newsletterů na celostatnisetkanimladeze.cz.

 

Otče Kamile, děkuji za Váš čas a přeji mnoho sil a Božího požehnání do příprav tohoto velkého setkání mladých. Na závěr přikládám pozdrav otce biskupa Vokála.

 

 

 

www.signaly.cz/podpora