Navzdory nejistotě se i letos na Velehradě uskuteční tradiční Dny lidí dobré vůle. Budou ale jiné, na místo se účastníci dostanou pouze se rezervovanou místenkou. Letošní oslavy se budou nést v duchu poděkování všem, kdo stáli "v první linii" a pomáhali epidemii zvládnout. Také bude připomenuto 75. výročí osvobození od nacismu.

 


Letošní Dny lidí dobré vůle se uskuteční s omezením, které vychází z platného nařízení vlády. Na Pouť bude možné se dostat pouze s předchozí rezervací, která je však primárně vyhrazena pro všechny, kdo pomáhali "v první linii" - hasičům, policistům, vojákům, zdravotníkům a dobrovolníkům. Organizátoři nezapomínají na ty, kdo se nemohou zúčastnit, a proto budou Dny lidí dobré vůle vysílány v přímém televizním přenosu. Večer lidí dobré vůle i mši svatou můžete živě sledovat v České televizi či poslouchat v Českém rozhlase. Hlavní mši svatou nabídne v živém televizním přenosu televize Noe.

 

 

Poutní bohoslužbu bude celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner a homílii přednese kardinál Dominik Duka. Během bohoslužby se bude děkovat za postupný konec nákazy, za uvolňování omezení, za dobrosrdečnost lidí, která vyšla napovrch, za pomoc, které se dostalo potřebným a za ty, kdo pomáhali tuto nenadálou krizi zvládnout.

Právě Večer lidí dobré vůle je první poutní akce konaná v souvislosti se stáním svátkem a po skončení koronavirové krizi v naší zemi.  "Velehrad má to specifické místo a postavení v celé naší zemi v tom, že ve všech přelomových událostech se právě na Velehrad chodilo prosit a děkovat. I první pouť po osvobození v roce 1945 se konala tady," řekl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle, s tím, že pořadatelé si chtějí právě tuto skutečnost připomenout.1

 

Kromě toho se na Velehradě připomene i 75. výročí osvobození od nacismu. 

 

"Bude připravena výstava, která představí kněze z olomoucké arcidiecéze, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Je to celkem padesát jedna osob, z toho třetina zahynula za podporu Židů, o čemž nevěděl ani velvyslanec Izraele. Expozice bude na Velehradě minimálně během celého července," informoval Josef Kořenek.2

 

Jedním z důležitých bodů pouti bude modlitba za vlast 4. července v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a Cyrila a Metoděje. Aktivní účast přislíbila i Duchovní služba Armády České republiky a je připravována modlitba ve spolupráci s AČR. Od dvacáté hodiny večer začne přímý přenos Večera lidí dobré vůle, který nese podtitul "Poděkování všem z první linie".

"Máme omezené počty, ale přihlásili se jak příslušníci armády, kteří sloužili na hranicích, tak policisté, kteří pomáhali v uzavřených městech Uničov a Litovel. Zastoupeni budou zdravotníci z uherskohradišťské nemocnice a z nemocnice v Prostějově, která byla pod velkou tíhou největších uzavřených oblastí Olomouckého kraje. Přijedou medici z Karlovy univerzity, kteří se okamžitě nabídli do první linie, aniž by měli jakékoliv ochranné prostředky," sdělil Josef Kořenek.3

Hudebním hostitelem večera bude Jiří Pavlica s Hradišťanem a dále vystoupí děti ze základních uměleckých škol, Miro Žbirka a další. Moderátory koncertu budou tváře České televize: Marcela Augustová a Jiří Václavek. "Lidé se mohli hlásit prostřednictvím registračního formuláře. Kapacita je již naplněna a překvapil nás zájem lidí, protože padesát procent je z poměrně vzdálených krajů České republiky," dodal Kořenek.4
 

V současné době je organizace Dnů lidí dobré vůle náročná i pro samotnou obec Velehrad, která zrušila tradiční kolotoče i stánkový prodej. Naopak pozornost organizátorů cílí na zaregistrované účastníky koncertu i bohoslužeb a modliteb. "Velmi nás těší, že pozvání přijaly krojované páry z celé České republiky," řekl starosta Velehradu Aleš Mergental.5

 

 


 

 

Psáno pro farní web Římskokatolické farnosti Rajnochovice

1 - 5: citováno z portálu Arcibiskupství olomouckého - Ado.cz