Současný svět a moderní technologie umožňují komunikovat snadno, z pohodlí domova a s velkým dosahem i k úplně cizím lidem. Ideální nástroj k evangelizaci. 24. 6. proběhne vyhlášení výsledků ankety Signály Awards 2020. Budou oceněni moderní misionáři z digitálního prostoru. Co to ale ta evangelizace vlastně je a jak funguje? Zeptali jsme se P. Kamila Straka.

Zdroj: www.flickr.com

 

Co si pod pojmem evangelizace představit?


Je to cizí slovo, řeckého významu, odvozeno do euangeilon – šířit, hlásat, zvěstovat radostnou zprávu nebo-li slova Ježíše Krista, které zaznamenali čtyři evangelisté v dějinách.  
Představ si: zakusil jsi něco hodnotného, velkého, radostného, a to zvěstuješ, sděluješ dál.  
Evangelizovat znamená podělit se o poselství, které nám zvěstoval Ježíš Kristus. Znamená to pozvat na cestu přátelství s Kristem. Znamená to na cestě životem naslouchat Božímu slovu a odpovídat na otázky, které život přináší.  

Šířit dál, co nám bylo svěřeno zvěstovat. Podělit se o zkušenost, kterou jsem zažil v přátelství s Kristem. On řekl: Jděte do celého světa a hlásejte všem lidem, čteme na konci Matoušova evangelia. Má to jeden předpoklad: Nejprve musím sám poznat, zakusit, prožít - a potom mohu jít svědčit dál.  


Kdo to má na starosti? Pastoři, kněží, biskupové?


Týká se to každého člověka, který přijal víru, ve křtu svatém se stal přítelem Božím. Není to výhradně záležitost kněží, řeholníků či biskupů. Každý člověk je svědkem víry. Dokonce i ti, kteří touží po křtu a ještě jej nepřijali.

 

Proč bych se ale do evangelizace měl zapojit i já?

 

Víra bez skutků je mrtvá. Když jsem víru přijal, ona ve mně i okolo mě roste a šíří se tím, že o ní svědčím, vyprávím, svým pokorným příkladem života zvěstuji dál. 

 

Není to ale něco násilného? Proč bych měl někoho přesvědčovat o něčem, o co třeba sám nestojí? 

 

Skutek víry je vždy svobodné rozhodnutí pro život ve vztahu, styl způsobu života, apod. Nikdy nenuťme k něčemu. Zbožná přání dědečků a babiček jsou už historií. Dobrá vůle k předání nejlepšího poznání ve vztahu víry je na místě.  

 

A jak tedy v dnešní době evangelizovat? 

 

  1. Modlit se k Duchu svatému, ať vede kroky, způsoby, cesty.
  2. Svědčit svými postoji, slovy, gesty, skutky.
  3. Ve skupinách, společenství – vycházet mezi ostatní a mluvit a zvát.
  4. Připravit evangelizační den pro město, místo kde žiji.
  5. Cesty digitální, lidská setkání a další.

Může někdo v Boha uvěřit tím, že bude sledovat křesťanského youtubera nebo Instagram? Stačí to?

 

Jsou potřeba dvě strany. Digitální prostředí nakopne, ukáže, nasměruje. Mohu položit dotaz, zatelefonovat, přispět komentářem apod. Potřebujeme také konkrétní rozhovory s člověkem o víře, modlit se, slavit svátosti, které nám zanechal Ježíš.  
Je dobré a člověku prospěšné rozvíjet obě cesty a další způsoby, kdy se hovoří o víře a sdílí se zkušenost vztahu s Bohem. 

 

Dá se poradit, jak reagovat na protikřesťanské hejty na sociálních sítích nebo na protináboženské komentáře? 

 

Brát každý názor vážně. Vědět, zjistit, kdo za názorem konkrétně stojí. Být ten, kdo vnáší světlo do nepoznání. Modlit se za ty lidi. Napsat slovo, které zvěstuje pravdy evangelia. Být tím, kdo vnáší pokoj a ne nepokoj, kdo spojuje a ne rozděluje. Někdy je dobré nekomentovat, nechat časem odejít. To vše je třeba moudře rozlišit s ostatními, kteří jsou do problematiky zasvěceni.  
Moudrost Ducha svatého ukazuje cestu, směr, způsob sdílení, hledání mezi lidmi jak dál, jak odpovědět, jak reagovat či nereagovat.

 

www.signaly.cz/podporte