Příprava na tuto neděli bude hodně dobrodružná a napínavá. Svedeme opravdový boj a naučíme se volat Hospodina o pomoc nebo prozkoumáme bahenní hlubiny a pozveme do nich Ježíše a Jeho světlo. Nejstarším dětem nabídneme nový způsob, jak rozjímat texty Bible.

Aktivita pro děti 4 - 7 let

Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník

Jer 20, 10-13

Potřebujeme: světlý a tmavý plášť (deka, přehoz) na dobro a zlo, modlitební svíce

Popis aktivity: "Tuto neděli se bude při mši svaté číst o tom, že Hospodin je s námi jako silný bojovník. Před čím potřebujeme, aby nás chránil?" Před zlem, před ďáblem, před pokušením.

"Zahrajeme si teď jednu hru, ve které si to vyzkoušíme. Jeden z nás dospělých si přes sebe přehodí tmavý plášť a bude představovat "zlo" a ten druhý z nás bude mít světlý plášť a bude představovat "Hospodina - dobro". "Zlo" se vás snaží zmocnit tím, že se vás dotkne. Můžete před ním utíkat, ale nejlépe vás ochrání "Hospodin". Když budete v nebezpečí, stačí zavolat "Hospodine, pomoz!" nebo "Bože, pomoz!" a v tu chvíli na vás "zlo" nemůže a "Hospodin" ho odežene daleko od vás. Pokud se nestihnete zachránit voláním a "zlo" vás dříve plácne, pak musíte stát na místě a opět volat stejným způsobem. "Hospodinův" dotek vás znovu oživí a vrátí do hry." Hrajeme, dokud to děti baví. V roli "Dobra a zla" se mohou vystřídat starší děti. Naším cílem je, aby vyhrálo "dobro", proto hru zastavíme ideálně ve chvíli, kdy budou všichni lidé živí. :-)

Modlitba: Zapálíme modlitební svíci. "Hospodine, děkujeme, že jsi s námi jako silný bojovník a že nás dokážeš ochránit. Prosíme Tě za naše děti, aby ses stal jejich ochráncem a silným bojovníkem v boji se zlem a aby k Tobě vždycky volaly o pomoc, když to budou potřebovat. Amen."

Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

 

Aktivita pro děti 8 - 12 let

Vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím.

Žalm 69

Potřebujeme: Bible pro každého nebo vytištěný text žalmu, tmavá látka nebo deka, prázdné papíry A6, fixy, dostatek čajových svíček, modlitební svíce, text pro čtení při zapalování svíček ke stažení zde

Popis aktivity: "Dnešní povídání a přemýšlení nad biblickým textem začneme slovy nedělního žalmu, která jsou dost dramatická." Čteme Žalm 69, 2-4, děti sledují v Bibli nebo ve vytištěném textu.

"Zachraň mě, můj Bože,

vody mi pronikly k duši!

V bahně hlubiny se topím,

není na čem stanout,

do hlubokých vod se nořím,

dravý proud mě vleče.

Volám do umdlení, hrdlo zanícené,

Boha, vyhlížím, až zrak mi vypovídá."

"Jaký obraz ve vás tato slova vzbuzují? Co to podle vás může znamenat?" Společně přemýšlíme, dovedeme děti k tomu, že budeme pracovat s tímto obrazem, jako s obrazem hříchu, hříšnosti.

Na zem rozprostřeme tmavou látku, deku. "Pojďme si teď tady vytvořit tuto pomyslnou hlubinu bahna a napišme na karty to, s čím nejčastěji bojujeme. Pojmenujme zlo, hříchy, které nás často stahují do hlubiny. Nejde o to psát je konkrétně, stačí obecná pojmenování." Pýcha, sobectví, lakomství, pomlouvání, lhaní, závislost...

"Teď máme před sebou pojmenované to bahno hříchu a podíváme se, jak pokračuje náš žalm."

Přečteme Žalm 69, 6; 14-15.

"Ty znáš, Bože, moji pošetilost,

čím jsem se kdy provinil, ti není skryto.

Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě,

je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný,

odpověz mi, věrný dárce spásy,

vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím!"

Zapálíme modlitební svíci.

"Bůh zná každý náš hřích a chce k nám sestoupit a vyvést nás z tohoto bahna. Musíme ho tam ale zavolat. Proto se nyní budeme střídat ve čtení této pasáže, doplníme postupně každý z těchto hříchů, kterého se jako lidé dopouštíme a na znamení toho, že chceme i sem pozvat Boha, zapálíme ke každé kartičce čajovou svíčku."

Vytištěný text položíme před děti, aby mohly číst. Pokud je kartiček hodně, můžeme najednou doplnit dva hříchy.

"Ty znáš, Bože, naši PÝCHU, (SOBECTVÍ, ZÁVISLOST),

čím jsme se kdy provinili, ti není skryto.

Ale naše modlitba spěje, Hospodine, k tobě,

je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný,

odpověz nám, věrný dárce spásy,

vysvoboď nás z bahna, ať se neutopíme!"

Jakmile zapálíme ke každé kartičce svíčku, rozjímání zakončíme. 

"Do každé naší slabosti, do každého našeho hříchu jsme pozvali Boha. Chce tam přijít se svým světlem, chce nás zachránit a uzdravit a bude tam přicházet znovu a znovu, protože je to Bůh milosrdný."

Zakončíme slovy žalmu 69, 17b-19; 30-31

"...vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé,

pro své velké slitování shlédni na mne, 

neskrývej tvář před svým služebníkem,

když se soužím, pospěš, odpověz mi,

buď mi blízko, zastaň se mne.

vykup mě kvůli mým nepřátelům!

Jsem ponížen, bolestí se soužím,

avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.

Písní budu chválit jméno Boží,

velebit je budu díkůvzdáním. Amen."

 

Aktivita pro děti 12 - 15 let

Máš větší cenu než všichni vrabci.

Mt 10, 26-33

Potřebujeme: modlitební svíce, Bible nebo vytištěný text pro každého

Popis aktivity: Zapálíme modlitební svíci. "Dnes  si vyzkoušíme další způsob, jak je možné číst a rozjímat text Bible. Použijeme k tomu text nedělního evangelia. Nejprve vám jej přečtu já a vy můžete Ježíšova slova sledovat ve své Bibli. Než začneme číst, prosme Ducha Svatého, aby nám pomohl dobře porozumět Božímu Slovu."

Přečteme Mt 10, 26 - 33.

"Jestliže chceme vnímat slova v Bibli jako zprávu, která je od Boha určena pro každého z nás, pak není špatné si některé texty takto osobně přeformulovat. Možná si tím tuto adresnost každému z nás více uvědomíme.
Můžeme si teď každý sám číst slova, která Ježíš pronesl ke svým apoštolům a ta která nás zaujmou, přečteme nahlas a to tak, aby bylo zřejmé, že přesně tuto větu říká Ježíš právě mně. Kromě přeformulování můžeme použít také oslovení vlastním jménem. Například větu 'Máte větší cenu než vrabci.' vyslovím nahlas: 'Báro, máš větší cenu než vrabci.' nebo jinou větu změním na: 'Báro, když se ke mně přiznáš před lidmi, i já se k tobě přiznám před svým Otcem v nebi.'"

Dáme dětem dostatek času a poté aktivitu ukončíme krátkou modlitbou vlastními slovy. Můžeme dát prostor ke společnému sdílení jednak o textu, ale také o způsobu rozjímání.

 

 

www.signaly.cz/podporte