Někdo má radost spojenou s úsměvem zářícím na několik „kilometrů“. Avšak radost jsou i slzy. Boží dotek je tak úžasný, až je k pláči. Ježíš nás na kříži svou vlastní krví vykoupil, abychom mohli býti šťastnými. A tento dotek a radost můžeme sami přijmout skrze eucharistii. 

Zdroj obrázku.

Co to vlastně eucharistie je a co pro nás křesťany znamená? 

 

Slovo EUCHARISTIE pochází z řečtiny a znamená díkůvzdání. Většina nevěřících představí jen nějaký oplatek, ale pro křesťany má eucharistie hlubší význam. Eucharistie je symbolem Božího těla. Věříme, že chléb a víno po proměnění (část mše svaté) má podstatu Těla a Krve Kristovy, které pak přijímáme. Přijetím eucharistie přijímáme Krista. Sám Ježíš řekl, že přijetím Jeho Těla a Krve budeme mít život věčný (ne zde na Zemi, ale u Něho v nebesích po naší smrti). Také si tím připomínáme poslední večeři Ježíše Krista. 

 

Nepřítelem každé radosti je strach

 

Někteří se však mohou bát být šťastní. Jak se můžeme z něčeho radovat, když se něčeho bojíme, a tím pádem se do něčeho pořádně neopřeme? Bojíme se účasti na velkém Božím díle, ale jestli se bojíme, těžko dosáhnout nějakých výsledků. Někdo se obává, co nového následující den přinese, zda vyjde to, do čeho vložil tolik úsilí apod. Bojíme se žít. Bojíme se víry. Bojíme se lásky. Bojíme se neúspěchu a také možná toho, že nás lidé kolem nepřijmou takové, jací jsme.

 

Buďme takoví, jak nás Pán stvořil

 

Nehrajme si na něco nebo někoho, kým nejsme. Spíše se snažme být každým dnem našeho života ještě lepší verzí, než jsme byli včera. Pomáhejme si a radujme se z toho. Vždyť když někomu uděláme radost, vrátí se nám mnohonásobně. Nebylo by dobré ale dělat takové věci s úmyslem, že se nám to jistě vrátí. Neberme to jako podmínku. Dělejme věci dobrovolně, protože  je chceme dělat.

 

Když lidé přijímají eucharistii, tak mi většinou říkají, že je naplnila radost. Jsou ale i lidé, kteří mají neutrální pocit. Jakoby se nic zvláštního pro ně nestalo. Myslím, že každý to má tak, jak to mít má. Eucharistie je radost. Je to skrytá radost, která se buď může ukázat hned po přijetí anebo až později. Ona ví, kdy se má objevit a komu se ukázat. Takže pokud neprožíváš radost jako tvoji kamarádi hned při jejím přijetí, tak rozhodně smutnit nemusíš. Pokud skrytou radost eucharistie necítíš hned, ucítíš ji později. Jakmile budeš mít špatnou chvíli, dá ti sílu ji zvládnout. Také se skrze tebe může ukázat ostatním, kteří ji budou potřebovat více než ty sám. Nemusíme tu radost prožívat sami, ale můžeme ji díky eucharistii šířit kolem sebe, i když si to třeba ani neuvědomujeme.

 

Přijetím eucharistie přijímáme Krista. Je v nás. Chrání nás od zlého. Pomáhá nám v těžkých chvílích. Mluví lidem do duše skrze naše ústa. Dává nám lásku, bezpečí, důvěru a také naději. 

                                                                                       

www.signaly.cz/podporte