Slavnost Seslání Ducha Svatého je příležitostí sdílet se s nejstaršími dětmi o jeho působení v našich životech, s těmi mladšími si můžeme připomenout, že nás Bůh vyzývá k jednotě a nebo rozjímat s pastelkou v ruce nad nedělním žalmem.

Aktivita pro děti 4 – 8 let

Tvoříme dohromady jediné tělo.

1Kor 12, 3b-13

Potřebujeme: svíci

Popis aktivity: „Dnes mám pro vás několik hádanek. Budete hádat části lidského těla.

Jakou část těla používáme k tleskání?

Co potřebuji, když běžím na autobus?

Jakou část těla potřebuji, když chci říct, že mám někoho rád?

Co potřebuji, abych slyšel, co mi říká maminka nebo tatínek?“

Můžeme vymýšlet další hádanky, mohou vymýšlet i starší děti. Vždy je potřeba vymyslet něco, k čemu danou část těla potřebujeme.

„Máme mnoho částí těla a každá je důležitá pro něco jiného. Kdybychom neměli ruce, nemohli bychom tleskat nebo třeba malovat. Kdybychom neměli uši, neslyšeli bychom atd. Každá část je velmi důležitá a každá část tím, co dělá, slouží svému tělu. Pán Ježíš nám říká, že je to s námi lidmi podobné. Také je nás mnoho a každý z nás umí něco jiného, ale každý z nás je stejně důležitý. Všichni se spojujeme v Bohu a tím, co děláme, máme Bohu sloužit.

Proto se teď spojíme ke společné modlitbě.“

Chytneme se za ruce, zapálíme svíci a pomodlíme se modlitbu Otče náš.

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

Dobrořeč, má duše, Hospodinu.

Žalm 104

Potřebujeme: text žalmu na kartičkách – ke stažení zde, provázek, kolíčky, pastelky, svíce.

Popis aktivity: „V žalmu z této neděle máme možnost chválit Hospodina za všechno, co stvořil. Máme příležitost obdivovat, jak podivuhodně vymyslel celý náš Svět. Naším společným úkolem teď bude doplnit jednotlivé verše obrázky a tím je udělat pro naši mysl ještě zajímavější a přitažlivější.“

Pokud máte doma časopisy o přírodě vhodné k rozstříhání, pak mohou děti kresbu doplnit koláží.

„Na šňůře vidíte připnuté jednotlivé verše na kartičkách. Vašim úkolem bude si vybrat vždy jeden verš, namalovat k němu obrázek a připevnit ho zpátky na své místo. Každý můžeme namalovat obrázků několik, ale nemusíme dnes namalovat celý žalm. Necháme jej viset po zbytek týdne a můžeme třeba každý večer nebo během dne namalovat další ilustrace. Než začneme malovat, přečteme si úvodní verš a potom už se každý pustí do práce.“ 

Po přečtení pustíme nějakou klidnou křesťanskou hudbu a necháme děti pracovat, dokud je bude činnost bavit.

Modlitba

Zapálíme svíci, držíme ji v ruce a střídáme se ve čtení žalmu z pověšených kartiček. Modlitbu můžeme zakončit písní.

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

Všichni mluvili, jak jim Duch vnukal.

Sk 2, 1-11

Potřebujeme: svíce, Bible, čajové svíčky pro každého, litanie k Duchu Svatému, odkaz zde, plamínky z papíru (bílé nebo v barvách ohně), tužky.

Popis aktivity: Zapálíme svíci a vezmeme do ruky Bibli.

„Na úvod se dnes zaposlouchejte do nedělního čtení ze Skutků apoštolů.“

Přečteme vyprávění o seslání Ducha Svatého Sk 2, 1 – 11. 

„Myslíte si, že Duch Svatý působí také v našich životech? Jak se to projevuje?...“

Sdílíme se s dětmi o tom, jak Ducha Svatého ve své víře vnímají, jestli vůbec. Můžeme se sdílet o našich zkušenostech s působením Ducha Svatého, o naší svátosti biřmování…

„Teď pozveme Ducha Svatého do naší modlitby písní a po té se společně pomodlíme litanie k Duchu Svatému.“ 

Zazpíváme píseň k Duchu Svatému a po té se pomodlíme jakékoliv litanie k Duchu Svatému.

„Nyní bychom se za vás chtěli modlit my, rodiče, a prosit abyste přijali Ducha Svatého do svých životů, abyste se otevřeli jeho působení a aby se stal vašim pomocníkem a průvodcem tak, jak to Ježíš nám všem přislíbil.“

Rodiče zapálí čajovou svíci, dají ji do ruky dítěti, mohou na něj vložit ruce a pozvat Ducha Svatého do života jejich dítěte. Můžete se modlit konkrétně nebo může být modlitba velmi stručná a obecná. Záleží na vás a vašich dětech. Např.:

„Duchu Svatý, přijď do života naší Anežky. Amen.“

„Nyní si můžete každý vzít několik papírových plamínků a napsat do nich situace, do kterých chcete pozvat Ducha Svatého. Může se to týkat něčeho, co právě prožíváte, ale také rozhodnutí, která vás teprve v budoucnu čekají. Každou prosbu můžete začít slovy Duchu Svatý, přijď…“

Jakmile si každý napíše své prosby, postupně je čteme a klademe kolem svíce.

„ Duchu Svatý, přijď do mého rozhodování, jakou školu jít studovat.“

Odpovídáme: „Duchu Svatý, přijď.“

Plamínky můžeme mít nějakou dobu vystavené a při večerních modlitbách můžeme častěji zapojovat právě prosby k Duchu Svatému.

Modlitbu zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

 

www.signaly.cz/podporte