Právě probíhá Laudato Si´ Week – Týden Laudato si, který vyhlásil papež František při příležitosti 5. výročí od vydání jeho „zelené“ encykliky. Velkolepé plány akcí a celosvětové iniciativy k týdnu Laudato si narazily na těžkou dobu pandemie koronaviru, která znemožňuje, v řadě zemí, prožít tento týden v rámci společenství či velkých setkávání. Pokud se tedy nemůžeme sdílet ve společenstvích, přijměme Týden Laudato Si jako výzvu osobní.

 

Bůh Otec nás povolává k tomu, abychom byli jeho nástroji, aby mohla být naše planeta tím, o čem on snil,když ji stvořil, a aby odpovídala jeho plánu o pokoji, kráse a plnosti.“ (Encyklika Laudato si, 53)

 

  • Kontemplujme přírodu jako chrám Boží a místo Boží přítomnosti
  • Zamysleme se nad tím, jak lidstvo zneužívá dober, které do naší sestry Země vložil Bůh. Jak Země trpí.
  • Inspirujme se, jak naslouchat přírodě a jak proměnit své chování vůči ní. Můžeme si, ve prospěch země, osvojit šetrnější návyky

Závěrečný den Týdne Laudato Si (16. – 24. 5.) bude patřit modlitbě. V neděli v poledne se celý svět spojí ve společné modlitbě. 

 

Potkala jsem mloka a měla jsem zrovna stejné barvy jako on. Tenhle obraz mě podnítil k myšlence, že je na čase začít se trochu víc přizpůsobovat přírodě, nejen ona nám. Týden Laudato Si, který vyhlásil papež František, může přinést mnohé impulsy k proměně nám všem.

Inspirace k zamyšlení a podrobnější informace na www.tydenlaudatosi.cz a www.ekologickakonverze.cz.

 

Pozvánka papeže Františka k Týdnu Laudato Si:

 

www.signaly.cz/podporte