V dnešním evangeliu nám zaznívá jakési vyznání lásky. Je to trochu zvláštní, protože ji nevyznává nějaký šarmantní muž krásné ženě, ale vyznává ji Ježíš svým učedníkům. A to byli samí muži. Ježíš jim říká: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.Velmi často můžeme slyšet ve vztazích věty typu: „Jestli mě miluješ, uděláš to! Kdy naposledy jsi mi dokázal, že mě miluješ? To pro Tebe nic neznamenám?Ujištění o lásce. Potřebujeme vědět, na čem jsme. Zvláště ženy.

Láska, Romantické, Romantická Noc, Romance, Vztah, Pár
zdroj

Víra v Ježíše je také založena na vztahu. A i tento vztah potřebuje svá ujištění. Z Ježíšovy strany bychom o tom neměli mít pochyb, že nás o tom stále ujišťuje. Ne vždy jsme ale schopni tato jeho ujištění vidět a vnímat. Úskalím je však naše strana. Jak my sami ujišťujeme Ježíše o tom, že ho máme skutečně rádi.

 

Můžeme se k němu stavět jako k milence, ale naše láska nebude opravdová. Milence řekne muž tisíce slov o lásce, o tom, jak ji miluje, bude to chtít dokázat i drahými a vonnými dárky, ale bude to pravdou jen na chvíli. Jen, než vydrží počáteční zamilovanost a vášeň.

 

Nebo se můžeme k Ježíši stavět jako manželé po mnoha letech společného života, kteří už třeba neprožívají tak romantické zážitky, nekupují si drahé dárky, ale oba ví, že se na toho druhého mohou spolehnout. Že všechny věci, které je potřeba zařídit se zařídí, všechny úkoly, které mají rozdělené, také poctivě splní. Ví, že to nedělají jenom ze zvyku, ale proto, že mají toho druhého rádi. Jako důkazy své lásky. Že to myslí vážně.

 

Láska nejsou pouhá slova, ale i činy. A Ježíš chce, abychom ho milovali především pravdivými skutky.

P. Tomáš Žižkovský, kaplan na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce

 

 

Biblické signály - 6. neděle velikonoční (17 .5. 2020)

 


 

 

1. ČTENÍ Sk 8,5–8.14–17 
Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha Svatého. 

Žl 66(65),1–3a.4–5.6–7a.16+20 Odp.: 1 
Odp.: Jásejte Bohu, všechny země! nebo: Aleluja. 

2. ČTENÍ 1 Petr 3,15–18 
Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

EVANGELIUM Jan 14,15-21 
Budu prosít Otce, a dá vám jiného Pomocníka. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 
    Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. 
    Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte; protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“