IGNITE projekt byl založen v roce 2015 skupinou šesti přátel, kterým hoří srdce pro jediné - milovat Boha a Jeho lásku ukazovat druhým. Kreativně, jedinečně a přijatelně. Dnes za projektem IGNITE stojí manželé Dolečkovi, kteří skrze něj chtějí sloužit mladým a ukazovat na Toho, který změnil jejich životy. 

manželé Dolečkovi (Ignite projekt)

Projekt Ignite vychází z katolické církve a klade si několik cílů. Chce vytvářet společenství a prostřednictvím sociálních sítí šířit kvalitní obsah v každodennosti. Dále pracuje s mládeží a evangelizuje. Pořádá pro mladé různé akce, víkendovky, večery chval. Nyní se na projektu podílí především Bětka a Pepa Dolečkovi.

 

Co je cílem projektu Ignite?

Chceme lidem okolo nás ukazovat Boží lásku. Kreativně, přijatelně. Chceme být takovým nástrojem v Božích rukách, aby skrze to, co děláme, se mohl dotýkat druhých, hlavně mladých. Dřív byl Ignite společenstvím několika přátel, nicméně s tím, jak se proměňovaly životy každého z nás, se proměňoval i Ignite, který je teď mojí a manželovou službou. Bohu a mladým. Chceme je povzbuzovat, sdílet se s nimi, mluvit o identitě a manželství, motivovat je k budování kvalitních vztahů a společně se učit žít každý den s Bohem naplno.

 

Co Tě vedlo k tomu založit tento projekt? 

Celé to vzniklo tak nějak samo. :) Byli jsme skupina několika přátel, zažili jsme zlomové okamžiky pro naši víru, poznávali jsme, že Bůh je živý v životě každého z nás, poznávali jsme jeho lásku, měli jsme v srdci vášeň a obrovské nadšení a chtěli jsme, aby toto mohli poznat i mladí okolo nás. Moc ráda na to období vzpomínám. Přijde mi až neuvěřitelné, do čeho všeho jsme se pouštěli (někdy vrhali úplně po hlavě :)). Tehdy jsem vnímala, že mě - nás Bůh volá do něčeho nového, že chce dát směr tomu, co jsme prožívali, co jsme dělali. A tak během jednoho společného víkendu vznikl Ignite.

To Boží volání přetrvává dodnes. Jen je to o neustálém učení se rozeznávat Boží hlas mezi všemi našimi představami a plány, poznávat touhy Jeho srdce a “místa”, na která nás chce vést, znovu objevovat tu prvotní vášeň. Jsem zvědavá, co všechno pro nás Otec ještě “chystá”. :)

 

Jaké akce v průběhu roku pořádáte?

Každý den řešíme, mezi co rozdělíme náš čas - mezi naši práci, domácnost, povinnosti, rodinu, koníčky, odpočinek, službu atd. A tím, že jsme “jen” dva, není pro nás reálné dělat tolik akcí jako dřív. Proto chceme být s mladými v každodennosti hlavně skrze sociální sítě, těm se teď věnujeme nejvíc. (FB a IG: Ignite projekt) 

 

Další velká část naší služby je vedení chval (především na večerech chval v Kroměříži). Podílíme se taky na konferenci Poslaný o modlitbě chval a službě ve Valašských Kloboukách (letošní ročník se koná 26. září). Většinou jednou za rok hrajeme i autorský muzikál Až na smrt - o smrti a vzkříšení Ježíše Krista. 

 

A naší každoroční srdcovkou je IGNITE YOURSELF - víkend pro mladé ve věku 13 - 18 let. Mít možnost být takto mladým nablízku, intenzivně s nimi strávit celý víkend, sdílet se a vidět, jak Bůh koná v jejich životě. To je pro mě vždy nezapomenutelný čas!

Ignite Yourself víkend (11/2019)

Vím, že jste před pár dny vydali novou píseň, jak taková píseň vzniká? 

Píseň Za hory vznikla už asi před rokem, kdy jsme s manželem prožívali takové těžké období. A většinou to tak je vždycky, že když se mě něco vnitřně silně dotýká, vznikne z toho píseň. 

Nedávno jsme si tu píseň připomněli a najednou nám zapadla i do tohoto těžkého období, kdy jsme všichni doma. Možná, že máme strach o naše zdraví, o naše blízké, zažíváme nejistotu, možná že jsme přišli o příjem a nevíme, co bude dál. A tak jsme chtěli nad tím vším zpívat tuto píseň. Aby nás Otec učil dívat se za hory, které jsou před námi, a které jsou pro nás příliš vysoké. Abychom upřeli svůj pohled na Něho v důvěře, že pro Něj žádná hora není příliš vysoká.

 

Proto jsme se rozhodli “Za hory” u nás doma nahrát a vypustit ven. Hodně jsem s tím bojovala, protože je to v podstatě naše první píseň, kterou jsme zveřejnili. Překonávala jsem strach z toho, co si o tom druzí pomyslí, srovnávala se. Nakonec ale poselství písně bylo důležitější než můj strach a touha, aby byla nahrávka dokonalá a perfektní, než ji někdo jiný uslyší. A jsem za to ráda. Dostaly se k nám moc povzbudivé ohlasy, tak je to pro mě motivace s mým strachem něco udělat. :)

 

Plánujete i v budoucnu vydávat písně?

Plány by byly. Písně k vydávání taky. Jen nám často chybí čas, aby mohlo vzniknout něco dalšího. Já vím, blbá “výmluva”. :) Každopádně rádi zase něco vypustíme a věřím, že na to brzy přijde i ten správný čas. 

 

Děkuji Bětce a Pepovi za představení projektu Ignite, za jejich službu mladým a především za čas věnovaný tomuto rozhovoru a také za čas věnovaný pastoraci mládeže. Pokud Vás projekt zaujal, můžete sledovat jejich aktivity na facebooku, Instagramu, www stránkách nebo odebírat jejich YouTube kanál. Naleznete zde různá svědectví, citáty z Bible, pracovní listy k sebereflexi o vztahu s Bohem a mnoho dalších kreativních příspěvků. Projekt Ignite můžete podpořit buď finančně nebo modlitbou.

 

https://www.signaly.cz/podporte