5. neděle velikonoční nám přináší náměty pro několik her, při kterých si můžeme užít spoustu legrace a také budeme trochu tvořit. Kéž jsme všichni živými kameny v Kristově chrámu, Ježíš naší cestou, pravdou a životem a Bible zdrojem inspirace a povzbuzení.

Aktivita pro děti 4 – 7 let

Staňte se živými kameny

1Pt 2,4-9

Potřebujeme: svíce, lepidlo, kameny různých tvarů vystřižené z papíru nebo lepenky (alespoň 30ks), jeden větší s nápisem JEŽÍŠ, na část kamenů napsat jména jednotlivých členů naší rodiny.

Popis aktivity: 

„Víte, z čeho se staví kostel? Co bychom mohli k takové stavbě potřebovat?“ (kameny, dřevo, sklo, okna, dveře…)

„My si dnes vyrobíme takový obraz kostela a použijeme k tomu kameny vystřižené z papíru. Ty kameny jsou schovány všude po celém našem domě a vy je musíte najít a přinést, protože také stavitelé si musejí nejprve připravit materiál, aby mohli začít stavět.“

Děti hledají kameny a nosí je na domluvené místo.

Pokud se aktivity účastní také starší děti, můžeme zvolit akčnější variantu, kdy jeden z rodičů představuje někoho, kdo si nepřeje, aby se stavěly nové kostely, a snaží se tedy kameny krást. Může se pohybovat poslepu po domě a chytat ty, kteří nosí kameny. Kdo je chycený, musí kámen odevzdat a teprve potom může pokračovat ve hře. Rodič pak kámen upustí na jiném místě.

„Nebylo to lehké, ale máme tady hezkou zásobu kamenů. Všimli jste si, že je na těch kamenech něco zvláštního? Na některých je totiž něco napsáno. Já vám to teď přečtu.“

Čteme jména členů rodiny a přečteme také větší kámen se jménem Ježíš.

„Co je na kamenech napsáno?“ (Jsou tam naše jména.)

„Bůh nám říká, že každý z nás může být jako takový kámen, ze kterého je postavený kostel. Čím více nás bude, tím krásnější a větší kostel postavíme. Ale když se začíná nějaká stavba, vybere se jeden, vzácný kámen, který se položí jako první do této nové stavby. Říká se mu Základní kámen. Co myslíte, který z těchto kamenů, který jsem četla je nejvzácnější a měli bychom jej použít jako základní kámen?“ Můžeme znovu číst jména a dovést děti k tomu, aby vybrali Ježíše J. Na velký výkres nebo balicí papír nalepíme kámen s nápisem Ježíš. 

„Položili jsme základní kámen a teď můžeme začít stavět. Tento kostel bude postavený z kamenů lidí, kteří věří v Pána Ježíše a chtějí být chrámem pro ty, kteří Ježíše teprve hledají. Bude nám k tomu stačit těch pár kamenů z naší rodiny nebo známe ještě další, kteří věří v Ježíše, a můžeme jejich jména napsat na další, prázdné kameny?“ Přemýšlíme a všechny ostatní kameny označíme jmény dalších věřících kamarádů našich dětí nebo širší rodiny.

„Kamenů máme opravdu dost, to je skvělé, že máme kolem sebe tolik lidí, kteří věří ve stejného Boha jako my. Můžeme se tedy pustit do stavby kostela.“ Společně stavíme kostel, až jsou všichni spokojení s výsledkem, můžeme kameny nalepit.

 

Modlitba

Zapálíme svíci a postavíme ji do obrazu kostela.

„Postavili jsme krásný kostel, chrám. Každý z nás má v něm své důležité místo. Každý z nás zodpovídá za to, jestli se lidé v našem chrámu budou cítit dobře a budou se do něj chtít vracet. Sami to nezvládneme, ale naštěstí máme dobrý a pevný základní kámen a i když my občas vypadneme nebo nebudeme úplně pevným kamenem, na Ježíše se můžeme opravdu spolehnout. Ten bude vždycky pevně na svém místě.“

Vezmeme pár prázdných kamenů, které jsme měli schované a položíme je vedle stavby kostela.

„Pane, prosíme Tě za nás, ale také za ty, kteří tě ještě nepoznali a v Tebe neuvěřili.“ Pokud máme někoho, koho děti znají, můžeme je jmenovat. „Kéž se jednou všichni staneme živými kameny Tvého chrámu. Amen.“

 

Aktivita pro děti 6 – 10 let

Já jsem cesta, pravda a život

Jan 14,1-12

Potřebujeme: dlouhý provaz, šátek, svíčka, Bible.

Popis aktivity: 

„Máte rádi bludiště? Ať už ta na papíru nebo ta opravdová, třeba postavená ze zrcadel, dřevěných stěn nebo živých plotů?“ (Můžeme vzpomínat, jestli jsme v nějakém takovém bludišti byli. Jaké to bylo najít v něm cestu. Pokud ne, můžeme naopak vytisknout nějaké složitější bludiště na papír a děti zkusí najít cestu.)

„Nejtěžší je vždycky první cesta bludištěm, když ještě nevíme vůbec kudy jít a cestu hledáme. Když jdeme podruhé, je to snazší, protože už cestu známe. Dnes mám pro vás připravenou takovou jednu cestu. Mohla by se stát bludištěm, protože půjdete poslepu, ale když se budete držet nataženého provázku, nezabloudíte a dojdete až do cíle. Je to jako cesta, kterou už šel někdo před vámi a ukazuje vám správný směr, abyste nezabloudili. Až dojdete na konec, tiše si sedněte a čekejte, než k vám přijdou také všichni ostatní.“

V domě nebo bytě připravíme cestu pomocí provázku, který přivazujeme k nábytku. Cesty se mohou křížit a je dobré, když cíl není od startu vidět. V cíli připravíme zapálenou svíci a otevřenou Bibli. Toto místo můžeme i hezky vyzdobit, představuje totiž nebe.

Děti se vydávají postupně na cestu se zavázanýma očima.

„Jak se vám šlo? Dařilo se vám držet provázku? Stalo se vám, že jste se ho pustili? Našli jste ho zase snadno?“

Modlitba

Pomalu přečteme dětem nedělení evangelium Jan 14,1-12.

„Pane, kéž uvěříme tomu, že jsi ta jediná cesta k životu, ke štěstí, k pokoji, k lásce, k pravdě…

a držíme se Tě jako před chvílí provázku při naší cestě. Amen.“

Zakončíme modlitbou Otče náš a písní.

 

Aktivita pro děti 11 – 15 let

Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.

Žalm 33

Potřebujeme: balicí papír nebo větší karton, časopisy, pastelky, papíry, nůžky pro každého, lepidlo, arch s jednotlivými verši 33. žalmu v odkazu zde.

Popis aktivity: 

„Jsou různé způsoby, jak člověk může vyjádřit to, co pro něj znamená víra, co pro něj znamená život s Bohem. Někdo zpívá píseň, jiný složí báseň, malíř namaluje obraz. My dnes budeme rozjímat 33. žalm této neděle a zkusíme z jednotlivých veršů vytvořit koláž. Verše jsou zde rozstříhané na proužky a našim úkolem bude najít ke každému verši nějaký obrázek, který vystřihneme z časopisů. Pokud se nám nepodaří obrázky najít, můžeme si pomoci také domalováním obrázku nebo jakkoliv jinak. Až budeme mít všechny nebo většinu veršů připravených, začneme společně tvořit velkou koláž, kterou nalepíme na tento balicí papír (karton).“

Při tvoření můžeme pustit nějaké duchovní písně. Není potřeba najít obrázky ke všem veršům, pracujeme tak dlouho, dokud to děti baví. Jakmile je obraz hotový, uklidíme a vystavíme ho na vhodné místo, zapálíme k němu svíci.

„Vznikl obraz, naše společné dílo, které nám může pomoct v přemýšlení a rozjímání toho, co nám Bůh chce skrze žalm sdělit. Budeme se teď střídat ve čtení a každý z nás přečte verš, který ho zaujal. Po přečtení necháme chvíli ticha, abychom mohli nad veršem přemýšlet. Potom může číst další.“

Rozjímání zakončíme vhodnou písní.