Na 4. neděli velikonoční budeme s nejmenšími poznávat Boha jako našeho pastýře, se staršími dětmi si připomeneme jejich křest a s těmi nejstaršími se ponoříme do četby Bible a nabídneme jim možnost, jak její texty rozjímat. Přeji vám krásný a milostí plný čas s vašimi dětmi.

Aktivita pro děti 4 - 7 let

Hospodin je můj pastýř

Žalm 23

Potřebujeme: Bible, svíčka, šablona na výrobu 2 oveček ke stažení zde, bílý tvrdý papír, nůžky, lepidlo, šedá pastelka, tenká černá fixa nebo pastelka, věci na výrobu krajiny pro ovečky (zelená látka, modrý pruh látky, stavebnice na přístřešek pro ovce, hůl pro pastýře nebo postavička pastýře,kamínky...)

Popis aktivity:

"Dnes vám dám hádanku. Budete hádat zvíře, které se často objevuje v příbězích Pána Ježíše. Můžete se mě ptát na různé otázky a já vám budu odpovídat pouze ANO nebo NE." (ovce)

Pokud máme mladší děti, můžeme je nechat hádat formou hádanky. Je to zvířátko, které má 4 nohy, žere trávu, z jeho srsti se vyrábí vlna...

"Dneska si takovou ovečku vyrobíme z papíru."

Připravíme si pro děti šablonku na výrobu ovečky a společně si každý svou ovečku vyrobíme. 

"Každý teď máme svou ovečku a musíme se o ni postarat. Víte, kdo se stará o ovečky?" (pastýř)

"Pojďme si říct, co musí takový pastýř dělat, aby byly ovečky spokojené a měly všechno, co potřebují."

Povídáme si, co všechno pastýř dělá a u toho to vytváříme z dostupných věcí, které můžeme mít předem připravené. Tento prostorový obraz připravíme nejlépe na místě, kde jej můžeme pár dnů nechat, abychom jej měli na očích.

"Vodí je na pastviny se šťavnatou trávou." (Položíme zelenou látku.)

"Vodí je k vodě, aby se mohly napít." (Vytvoříme z modré látky potok, můžeme kolem něj dát kamínky.)

"Má pro ně přístřešek, kde přečkají nepříznivé počasí a kam se mohou schovat v noci." (Vytvoříme z dřívek nebo stavebnice přístřešek.)

"Pastýř své ovečky také chrání před divokými šelmami a k tomu používá svou pastýřskou hůl." (Můžeme vložit do obrazu přiměřeně velkou hůl nebo postavičku pastýře s holí v ruce.)

Můžeme přidat další věci, které budou děti napadat. Když vše dokončíme, dáme do našeho obrazu také své ovečky.

"Ovečky mají svého pastýře, který se o ně stará, chrání je a dává jim všechno, co potřebují. My s tatínkem věříme, že takovým našim pastýřem, který se stará o nás, je Bůh. Chrání nás a dává nám všechno, co potřebujeme. Každý den mu za to děkujeme a když nás něco trápí, modlíme se k němu. Můžete to dělat také."

Zapálíme svíci, položíme ji do našeho obrazu a z Bible přečteme Žalm 23, 1-4.

Můžeme zazpívat píseň "Hospodin je můj pastýř."

 

Aktiviva pro děti 8 – 12 let

Každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista

Sk 2, 36 – 41

Potřebujeme: Věci ze křtu dětí (svíce, rouška, fotky), ubrus na přikrytí, Bible nejlépe pro každého, 

Popis aktivity:

Připravím si tak, aby to nikdo neviděl, křestní roušky a případně křestní svíce dětí, pokud máme tak i nás rodičů, můžeme také přidat fotografie ze křtu. Vše přikryjeme nějakým hezkým ubrusem a položíme třeba na stůl, kolem kterého se setkáme nebo na zem.

„Když apoštolové přijali Ducha Svatého, šli mezi lidi a mluvili s nimi. Někteří lidé si uvědomovali svůj podíl viny na smrti Ježíše Krista a ptali se apoštolů, co teď mají dělat, jak se s tím mají vypořádat, jak se k tomu postavit, jak to napravit? Apoštol Petr jim dal jasný návod, který platil nejen pro ně, ale také pro každého z nás. Napadá vás, co by to mohlo být? Tady pod ubrusem jsou schovány důkazy, že jsme jeho radu uposlechli.“ 

Necháme děti hádat, ale neprozrazujeme, co je tam schováno.

„Přečteme si teď úryvek ze Skutků apoštolů, který se bude číst tuto neděli, a vy dávejte dobrý pozor, protože tam právě zazní Petrova výzva a dokonce se tam píše také o nás.“

Přečteme Sk 2, 36 – 41. Důraz klademe na verše 38 -39. Děti sledují text ve svých Biblích. Po přečtení klademe dětem otázky a ony mohou dohledávat odpovědi v textu.

„Co Petr odpověděl, když se ho Židé ptali, co mají dělat?“ (obrátit se a přijmout křest)

„Co jim ve křtu přislibuje?“ (odpuštění hříchů a dar Ducha svatého)

„A kdy se dozvídáme, že stejná odpověď na otázku „Co máme dělat?“ platí také pro každého z nás?“ (verš 39)

„A teď se dostáváme k tomu, co je tady pro vás schované. Tušíte už, co to je?“

Odkryjeme pomalu připravené předměty.

„Jsou to věci, které nám připomínají náš křest." Vyprávíme dětem o tom, proč a kdy jsme je nechali pokřtít, proč jsme jim vybrali jejich křestní jména, kdo jsou jejich kmotři, prohlížíme si jejich fotky, svíčky, roušky... Můžeme vyprávět také o sobě. Pokud nijak neslavíme výročí jejich křtu, můžeme společně vymyslet, jak bychom tyto dny chtěli slavit.

"Zakončíme toto naše povídání společnou modlitbou."

Modlitba

Podáme každému jeho svíci, kterou zapálíme nebo dáme do ruky roušku a pomodlíme se za ně.

"Děkujeme Ti Pane za to, že naše děti mohly přijmout křest a s ním všechna zaslíbení a milosti, které jsi jim přislíbil. Prosíme, aby v tebe uvěřili a tebe si zamilovali. Provázej je na jejich cestě životem. Amen"

Zakončíme společnou modlitbou Otče náš nebo Vyznáním víry.

 

Aktivita pro děti 12 – 15 let

K tomu jste přece povoláni

1Petr 2,20b-25

Potřebujeme: Bibli pro každého, kartičky, provázek, tužky, kříž.

Popis aktivity:

„Dnes budeme společně rozjímat 2. nedělní čtení z listu apoštola Petra.“

„Duchu Svatý přijď a provázej nás rozjímáním Božího Slova.“

„Nejprve budeme číst text společně pomalu a nahlas, potom si budeme číst text každý v duchu, klidně několikrát za sebou, a nahlas budeme vyslovovat verše nebo třeba jen slova, které nás nějak oslovily.“

Popsaným způsobem rozjímáme text.

„Jsme povoláni k následování Ježíše na cestě kříže. Každý z vás může napsat jeden nebo více veršů či slov, které vás zaujaly a které nás povzbuzují k následování Ježíše. Kartičky připevníme k našemu kříži, aby nám připomínaly naše povolání a také to, co pro nás Ježíš vykonal.“

Připevňujeme kartičky a můžeme zpívat vhodnou píseň. 

Modlitba

Vystřídáme se ve čtení kartiček, které jsme připevnili na kříž a zakončíme modlitbou Otče náš.