Velikonoce jsou největší svátky našeho církevního roku. Vždycky jsem přemýšlela, jak je dětem přiblížit a jak dopomoci tomu, aby je milovaly. Naštěstí nabízejí spoustu příležitostí pro menší i větší rituály, které člověk v životě tolik potřebuje. U našich dětí jsou velmi oblíbené a nikdo z nás si už bez nich Velikonoce nedokáže představit. Ponořme se tedy do tajemství Velikonoc a podívejme se na ně očima dětí.

Zelený čtvrtek

 

Jeden z vás mě zradí, ten, který  se mnou jí.

Mk 14, 18

Trochu těžký začátek dne, ale bohužel zradou to všechno začalo. Na snídani jíme Jidáše - sladké pečivo ve tvaru malého hada, který nám připomíná ďábelský Jidášův skutek, nebo uzlu, který připomíná, že Jidáš neunesl zlo, které způsobil a provazem svůj život ukončil. 

U snídaně si můžeme přečíst z Bible o tom, jak se Jidáš rozhodl Ježíše zradit (Mk 14, 10-11) Můžeme si povídat o přátelství, důvěře, o našich „malých“ zradách Ježíše.

 

Kde to všechno začalo?

Proč Ježíš slavil se svými učedníky Paschu? 

Ex 12, 1-8.11-14

Přečteme si čtení, povídáme si o něm a vysvětlíme si, že právě tento hod beránka, jak o něj čteme ve Starém zákoně, slavil také Ježíš se svými učedníky. 

Také my si označíme své dveře, aby bylo jasné, že v tomto domě bydlí lidé, kteří věří v Ježíše. Nebudeme je potírat krví :-), ale ozdobíme je třeba velikonočním věncem nebo dáme ke vchodu nádobu s větvičkami. K výzdobě můžeme přidat také cedulku s nějakým heslem, na kterém se všichni shodneme a které bude vyjadřovat, že se hlásíme k Ježíši. Způsob a míra záleží na každé rodině, aby to bylo pro všechny přijatelné. (např. Tento dům věří v Hospodina, Ježíš je náš král, Věříme v Lásku, Tady s námi bydlí Bůh, We love Jesus…)

 

Dále se zeptáme dětí, jestli postřehly, co všechno Izraelité před odchodem z Egypta měli mít připraveno k jídlu (hořké byliny, nekvašené chleby, beránka) Připravíme si na večer také tuto velikonoční večeři. Nasbíráme venku bylinky, (kopřivy, pampelišky, medvědí česnek) pokud rostou, nebo koupíme v obchodě. Můžeme smíchat se salátem. 

Z mouky a vody (můžeme přidat sůl a koření) připravíme tužší těsto, ze kterého na pánvi na sucho opékáme placky. 

Jako maso upečeme jehněčí nebo můžeme připravit rybu. Nachystáme také víno nebo vinný džus.

Připomínka poslední večeře

V podvečer si s dětmi připravíme připomínku poslední večeře. Pokud chceme, prostřeme si ji na zemi, jak tomu bylo v době Ježíše. Uděláme salát z bylin, které jsme nasbírali, upečeme nekvašené placky a upravíme jehněčí maso nebo rybu. Na prostřený „stůl“ nachystáme také víno nebo vinný džus, svíci a Bibli.

Jan 13,1-20

Před společnou večeří převyprávíme nebo přečteme z Bible, jak Ježíš umýval svým učedníkům nohy. Podle příkladu Pána Ježíše si také my navzájem prokážeme službu. Každému postupně umyjeme nohy a po té můžeme dotyčného také obejmout a říct mu, že ho máme rádi. 

Mk 14,22-25

Po připomínce umývání nohou si sedneme k prostřenému „stolu“ a nejlépe tatínek vypráví nebo čte, jak Pán Ježíš při poslední večeři vzal chléb, lámal ho a dával ho svým učedníkům. Tatínek to stejné dělá s upečenou chlebovou plackou a rozdává ji. Potom vypráví o tom, jak vzal Ježíš kalich s vínem a také ten nabídl svým učedníkům. Můžeme používat stejná slova, která říká kněz v kostele a děti je znají. Také víno nalije tatínek všem zúčastněným.

Potom už je čas společné večeře, která probíhá spontánně. Povídáme si třeba o všech těchto událostech Ježíšova života, které právě prožíváme. Židé si při této večeři povídali o tom, jak je Bůh vyvedl z Egypta a jak je chránil a pomáhal jim. I my si můžeme připomenout události naší rodiny, kdy jsme cítili Boží blízkost, kdy nám Bůh pomáhal. Nabízí se také možnost vzpomínat na to, jak jsme my rodiče a naše starší děti poprvé přijímali Eucharistii, jaké to bylo a co jsme u toho prožívali, protože Zelený čtvrtek je právě dnem, kdy Pán Ježíš Eucharistii ustanovil. 

 

Modlitba v Getsemane

Mk 14, 32-42

Během dne zajdeme nastříhat březové a jiné větve nebo menší stromy, kterými vyzdobíme náš dům. Budou nám připomínat Getsemanskou zahradu a po vzkříšení se promění ve stromy Velikonoční, které pak můžeme nazdobit.

Večer po setmění se sejdeme k modlitbě a přečteme si z Bible o Ježíšovi a učednících v Getsemanské zahradě. Modlitba může probíhat v případě příznivého počasí také venku na zahradě nebo u ohně. Zpíváme písně, povídáme si nebo se staršími dětmi rozjímáme text z Markova evangelia. Každý jej bude mít před sebou a může číst věty nebo slova, která na ně nějak působí, nějak je oslovila. Můžeme to proložit písněmi a nakonec si můžeme o textu společně povídat.

V případě, že to počasí dovolí, můžeme až teď večer péct na ohni hady (těsto obtočené kolem klacků – sladké kynuté nebo nekynuté), kteří nám budou připomínat blížící se Jidášovu zradu.

Velký pátek

 

Doprovázíme Ježíše na jeho křížové cestě

Na Velký pátek prožijeme s dětmi křížovou cestu doma nebo venku v přírodě. Pokud máme ve svém okolí křížovou cestu někde v přírodě, můžeme se tam vydat. 

Stejně tak se ale nabízí možnost vytvořit si svá zastavení v lese nebo na zahradě. Děti mohou rozmístit čísla zastavení nebo obrázky a vyrobíme si kříž, který poneseme. Můžeme si vybrat schválně cestu, která bude mít spoustu překážek a nebude jednoduchá. Pro jednotlivá zastavení použijeme texty, které máme doma nebo najdeme na internetu, ale stejně tak mohou děti děti samy povídat o tom, co Ježíš na jednotlivých zastaveních prožíval.

Po návratu z křížové cesty postavíme doma na vhodném místě z kamenů malou Golgotu. Na Golgotu umístíme kříž. 

Z kamenů postavíme poblíž Golgoty také hrob, do kterého schováme kousek srolovaného bílého plátna a před něj postavíme velký kámen. Místo můžeme doplnit vhodnými obrázky, trnovou korunou apod.

Bílá sobota

V tichosti u Ježíšova hrobu

Bílá sobota je čas rozjímání nad událostmi Velkého pátku. Vytvoříme vhodné místo v domě, kde bude např. celý den hořet svíce, umístíme tam Bibli (klasickou, ale i tu dětskou) a kdokoliv bude mít možnost na toto místo přijít a v tichosti tam rozjímat. Můžeme na toto rozjímání také vyhradit konkrétní čas a postupně se střídat. 

 

Modlitba s prožitkem pro starší děti

Na vhodném místě v domě, kde je klid, připravíme prostor pro tvůrčí modlitbu a rozjímání. Texty a bližší popis této aktivity najdete na odkazu zde. Členové rodiny se v místnosti střídají po jednom, aby měl každý své soukromí a svobodu prožitku a projevu. Je potřeba zdůraznit, že není cílem projít všechna stanoviště, ale vybrat si ta, která je zaujmou a která jim pomohou lépe prožít čas s Bohem.

 

Tušená radost

Bílá sobota pro nás může být také přípravou na oslavu Vzkříšení, které víme, že přijde, jakýmsi tušením blízké radosti. S dětmi chystáme velikonoční ozdoby (ale ještě je nevěšíme), pečeme velikonočního beránka apod.

 

Bílá sobota po setmění

Kéž slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění

Na Bílou sobotu po setmění si vyprávíme o tom, jak Ježíš vstal z mrtvých. Zpíváme Aleluja, zvoníme na zvonečky, pokud doma nějaké máme, a tatínek odvalí kámen hrobu, poskládá bílé plátno, zapálí svíci a všichni společně ozdobíme Golgotu i hrob květinami a zelenými větvičkami. 

Jak nás letos vyzvali naši biskupové, můžeme po setmění zapálit podle starého zvyku za okno svíci a vystavit Ježíšův obraz. Někdo třeba zapálí na zahradě slavnostní oheň, u kterého bude zpívat, tančit a radovat se.

Při vigilii Bíle soboty obnovujeme svůj křestní slib, proto také doma si s dětmi ukážeme naše křestní roušky, zapálíme si křestní svíce a pomodlíme se Vyznání víry, můžeme si prohlédnout fotografie ze křtu.

Neděle vzkříšení

Není tady, byl vzkříšen

Mt 28, 1-8

Čteme nebo vyprávíme si o ženách, které šly ráno ke hrobu a povídáme si o obrovské radosti, kterou musely prožívat. Neděle vzkříšení má být tou nejkrásnější, nejradostnější a nejslavnější nedělí v roce. Teprve tento den bychom měli zdobit náš dům velikonočními ozdobami. Teprve v neděli se stromy a větvičky, které doposud připomínaly Getsemanskou zahradu, promění v pravé Velikonoční stromy, které mají podpořit naši radost z Ježíšova vzkříšení.

Připravme si slavnostní oběd, jděme na výlet, zahrajme si společnou hru, zpívejme, tančeme, malujme, čtěme si, hezky se oblečme…dělejme to, co z tohoto dne udělá OPRAVDOVÝ SVÁTEK. A nezapomeňme za to všechno společně chválit Pána.

Také pod velikonočními stromy mohou děti najít malý dárek :-). Může to být třeba něco, co bude rozvíjet jejich víru (knížka, omalovánka…) nebo něco, co vás jako rodinu propojí (nová společenská hra apod.).

 

Mějte krásné a opravdu POŽEHNANÉ VELIKONOCE!